Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uczcili Pamięć Pomordowanych

Uczcili Pamięć Pomordowanych

Uczcili Pamięć Pomordowanych

W dniu dzisiejszym na cmentarzu wojennym w lasku Buczyna w Zbylitowskiej Górze odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej rozstrzelanym przez hitlerowców w grudniu 1939 roku Synom Ziemi Powiśla Dąbrowskiego.

Swoją obecnością w tym wyjątkowym wydarzeniu zaszczycili: Urszula Gacek – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu, Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski, delegacja XVIII Dzielnicy Budapesztu na czele z Wiceburmistrzem dr. Lévai István Zoltán, parlamentarzyści – Józef Rojek, Robert Wardzała i Edward Czesak, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński i Piotr Sak, Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Żabno Stanisław Kusior wraz z małżonką, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Przewodniczący Rad z gmin Powiatu Dąbrowskiego, Tarnowskiego i Gminy Tarnów, Radni samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Tarnowskiego i Gminy Tarnów, Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant i Andrzej Gorzkowicz Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy szkół i instytucji z Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Tarnów, przedstawiciele regionalnych i lokalnych mediów oraz najważniejsi goście w tej uroczystości – rodziny pomordowanych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną, której przewodniczył Proboszcz Parafii w Zbylitowskiej Górze Ksiądz Józef Karczmarski. W koncelebrze uczestniczyli również: ks. Prałat Stanisław Cyran – Proboszcz Parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, ks. Proboszcz Parafii w Szczucinie Zygmunt Warzecha oraz ks. Proboszcz Parafii w Borusowej Marian Kujda.

W wygłoszonej homilii Ks. Prałat Stanisław Cyran nawiązał do historycznych na Powiślu tragedii rodzin pomordowanych w Buczynie.

Wszystkich zaproszonych gości, w imieniu swoim oraz organizatorów, powitał Starosta Tarnowski Mieczysław Kras. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci rozstrzelanych w grudniu 1939 roku, wśród których spoczywają Synowie Ziemi Powiśla Dąbrowskiego dokonali: przedstawicielka rodzin pomordowanych Felicja Skwirut, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu dr. Lévai Istvan, Posłowie Na Sejm RP Edward Czesak i Józef Rojek.

Piękna, granitowa tablica została ufundowana przez samorząd Powiatu Dąbrowskiego.

Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej uroczyście odegrała Hymn Państwowy.

Nazwiska wszystkich pomordowanych znajdujących się na tablicy odczytał przedstawiciel rodzin pomordowanych a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Bogdan Bigos.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski w swoim okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do tamtych historycznych już
wydarzeń z grudnia 1939 roku. „Ta mogiła, nad którą pochylamy się dzisiaj upamiętnia 42 osoby rozstrzelane w grudniu
1939 roku. Wśród nich jest 34 mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Na tablicy znajdują się nazwiska między innymi młodych chłopców, matki i ojców, którzy pozostawili swoje rodziny, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w Kampanii Wrześniowej" – mówił Starosta.

Starosta podziękował Księdzu Józefowi Karczmarskiemu Proboszczowi Parafii w Zbylitowskiej Górze i Grzegorzowi Koziołowi Wójtowi Gminy Tarnów i za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

Pragnąc oddać cześć pomordowanym wszystkim Polakom narodowości polskiej i żydowskiej, którzy spoczywają w lesie Buczyna na tarnowskiej ziemi, Starosta Dąbrowski zaprosił Starostę Powiatu Tarnowskiego Mieczysława Krasa i Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła do złożenia wspólnej, symbolicznej wiązanki kwiatów i zniczy pod pomnikiem ku czci obywateli Polski pomordowanych przez reżim hitlerowski.

Starosta poprosił również delegacje z samorządu Powiatu Dąbrowskiego o złożenie symbolicznych kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych w latach 1939 – 1945 Polaków, m.in. Synów Ziemi Tarnowskiej i Tuchowskiej oraz pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych w dniu 28 czerwca 1944 roku Polaków m.in. Synów Ziemi Sądeckiej.

Wiązanki kwiatów i znicze składali: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Urbanik, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia, Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Kazimierz Tęczar.

W imieniu młodzieży, delegacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w składzie Patrycja Wójcik, Angelika Mroczkowska i Wojciech Król złożyła symboliczne światło pod tablicą upamiętniającą ok. 800 dzieci narodowości żydowskiej bestialsko zamordowanych przez hitlerowców w czerwcu 1942 roku.

Do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w lasku „Buczyna" nawiązywali również Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Poseł Na Sejm RP Józef Rojek, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński.

Z tragediami rodzin z Powiśla Dąbrowskiego łączyli się także w swoim wystąpieniu Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu dr. Lévai István Zoltán oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu Urszula Gacek, która odczytała również przesłanie napisane na tą okoliczność od Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglana.
Okolicznościowe adresy z okazji dzisiejszej uroczystości przesłali również: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik.

Nie zabrakło również podziękowań ze strony rodzin pomordowanych skierowanych do samorządu Powiatu Dąbrowskiego i Wójta Gminy Tarnów. W imieniu Felicji Skwirut – siostry dwóch braci Gilów rozstrzelanych w Zbylitowskiej Górze głos zabrał Janusz Szczygieł.

Na zakończenie uroczystości, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą ku czci pomordowanych w grudniu 1939 roku Synów Ziemi Powiśla Dąbrowskiego.

Oprawę artystyczną dzisiejszej uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą kapelmistrza Andrzeja Komorowskiego.

Uroczystość prowadził Mariusz Chrabąszcz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W uroczystości udział wzięły również poczty sztandarowe:


- Poczet z Flagą Narodową wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie,
- Poczet Sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

- Poczet Sztandarowy OSP w Szczucinie
- Poczet Sztandarowy OSP w Kannie,
- Poczet Sztandarowy OSP w Samocicach,
- Poczet Sztandarowy OSP w Smęgorzowie,
- Poczet Sztandarowy OSP w Ujściu Jezuickim,
- Poczet Sztandarowy OSP w Zalipiu,
- Poczet Sztandarowy OSP w Słupcu,
- Poczet Sztandarowy OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Strażacy z OSP w Żelichowie.

Wartę honorową pod pomnikiem ku czci obywateli Polski pomordowanych przez reżim hitlerowski oraz pod tablicą pamiątkową ku czci rozstrzelanych między innymi mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kannie oraz Ochotniczej Straży w Szczucinie.

Dzisiejszą uroczystość uświetniły również dziewczyny w strojach krakowskich z Kanny.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego składa serdecznie podziękowania wszystkim licznie przybyłym na dzisiejszą uroczystość rodzinom i delegacjom.

„Ojczyzna to ziemia i groby
Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Ferdynand Foch

W dniu dzisiejszym na cmentarzu wojennym w lasku Buczyna w Zbylitowskiej Górze odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej rozstrzelanym przez hitlerowców w grudniu 1939 roku Synom Ziemi Powiśla Dąbrowskiego. Swoją obecnością w tym wyjątkowym wydarzeniu zaszczycili: Urszula Gacek – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu, Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski, delegacja XVIII Dzielnicy Budapesztu na czele z Wiceburmistrzem dr. Lévai István Zoltán, parlamentarzyści – Józef Rojek, Robert Wardzała i Edward Czesak, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński i Piotr Sak, Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Żabno Stanisław Kusior wraz z małżonką, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Przewodniczący Rad z gmin Powiatu Dąbrowskiego, Tarnowskiego i Gminy Tarnów, Radni samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Tarnowskiego i Gminy Tarnów, Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant i Andrzej Gorzkowicz Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy szkół i instytucji z Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Tarnów, przedstawiciele regionalnych i lokalnych mediów oraz najważniejsi goście w tej uroczystości – rodziny pomordowanych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną, której przewodniczył Proboszcz Parafii w Zbylitowskiej Górze Ksiądz Józef Karczmarski. W koncelebrze uczestniczyli również: ks. Prałat Stanisław Cyran – Proboszcz Parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, ks. Proboszcz Parafii w Szczucinie Zygmunt Warzecha oraz ks. Proboszcz Parafii w Borusowej Marian Kujda. W wygłoszonej homilii Ks. Prałat Stanisław Cyran nawiązał do historycznych na Powiślu tragedii rodzin pomordowanych w Buczynie. Wszystkich zaproszonych gości, w imieniu swoim oraz organizatorów, powitał Starosta Tarnowski Mieczysław Kras. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci rozstrzelanych w grudniu 1939 roku, wśród których spoczywają Synowie Ziemi Powiśla Dąbrowskiego dokonali: przedstawicielka rodzin pomordowanych Felicja Skwirut, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu dr. Lévai Istvan, Posłowie Na Sejm RP Edward Czesak i Józef Rojek. Piękna, granitowa tablica została ufundowana przez samorząd Powiatu Dąbrowskiego. Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej uroczyście odegrała Hymn Państwowy. Nazwiska wszystkich pomordowanych znajdujących się na tablicy odczytał przedstawiciel rodzin pomordowanych a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Bogdan Bigos. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski w swoim okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do tamtych historycznych jużwydarzeń z grudnia 1939 roku. „Ta mogiła, nad którą pochylamy się dzisiaj upamiętnia 42 osoby rozstrzelane w grudniu1939 roku. Wśród nich jest 34 mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Na tablicy znajdują się nazwiska między innymi młodych chłopców, matki i ojców, którzy pozostawili swoje rodziny, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w Kampanii Wrześniowej" – mówił Starosta. Starosta podziękował Księdzu Józefowi Karczmarskiemu Proboszczowi Parafii w Zbylitowskiej Górze i Grzegorzowi Koziołowi Wójtowi Gminy Tarnów i za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Pragnąc oddać cześć pomordowanym wszystkim Polakom narodowości polskiej i żydowskiej, którzy spoczywają w lesie Buczyna na tarnowskiej ziemi, Starosta Dąbrowski zaprosił Starostę Powiatu Tarnowskiego Mieczysława Krasa i Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła do złożenia wspólnej, symbolicznej wiązanki kwiatów i zniczy pod pomnikiem ku czci obywateli Polski pomordowanych przez reżim hitlerowski. Starosta poprosił również delegacje z samorządu Powiatu Dąbrowskiego o złożenie symbolicznych kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych w latach 1939 – 1945 Polaków, m.in. Synów Ziemi Tarnowskiej i Tuchowskiej oraz pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych w dniu 28 czerwca 1944 roku Polaków m.in. Synów Ziemi Sądeckiej. Wiązanki kwiatów i znicze składali: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Urbanik, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia, Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Kazimierz Tęczar. W imieniu młodzieży, delegacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w składzie Patrycja Wójcik, Angelika Mroczkowska i Wojciech Król złożyła symboliczne światło pod tablicą upamiętniającą ok. 800 dzieci narodowości żydowskiej bestialsko zamordowanych przez hitlerowców w czerwcu 1942 roku. Do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w lasku „Buczyna" nawiązywali również Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Poseł Na Sejm RP Józef Rojek, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński. Z tragediami rodzin z Powiśla Dąbrowskiego łączyli się także w swoim wystąpieniu Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu dr. Lévai István Zoltán oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu Urszula Gacek, która odczytała również przesłanie napisane na tą okoliczność od Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglana.Okolicznościowe adresy z okazji dzisiejszej uroczystości przesłali również: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik. Nie zabrakło również podziękowań ze strony rodzin pomordowanych skierowanych do samorządu Powiatu Dąbrowskiego i Wójta Gminy Tarnów. W imieniu Felicji Skwirut – siostry dwóch braci Gilów rozstrzelanych w Zbylitowskiej Górze głos zabrał Janusz Szczygieł. Na zakończenie uroczystości, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą ku czci pomordowanych w grudniu 1939 roku Synów Ziemi Powiśla Dąbrowskiego. Oprawę artystyczną dzisiejszej uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą kapelmistrza Andrzeja Komorowskiego. Uroczystość prowadził Mariusz Chrabąszcz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W uroczystości udział wzięły również poczty sztandarowe: - Poczet z Flagą Narodową wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,- Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie,- Poczet Sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, - Poczet Sztandarowy OSP w Szczucinie- Poczet Sztandarowy OSP w Kannie,- Poczet Sztandarowy OSP w Samocicach,- Poczet Sztandarowy OSP w Smęgorzowie,- Poczet Sztandarowy OSP w Ujściu Jezuickim,- Poczet Sztandarowy OSP w Zalipiu,- Poczet Sztandarowy OSP w Słupcu,- Poczet Sztandarowy OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,- Strażacy z OSP w Żelichowie. Wartę honorową pod pomnikiem ku czci obywateli Polski pomordowanych przez reżim hitlerowski oraz pod tablicą pamiątkową ku czci rozstrzelanych między innymi mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kannie oraz Ochotniczej Straży w Szczucinie. Dzisiejszą uroczystość uświetniły również dziewczyny w strojach krakowskich z Kanny. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego składa serdecznie podziękowania wszystkim licznie przybyłym na dzisiejszą uroczystość rodzinom i delegacjom. „Ojczyzna to ziemia i grobyNarody tracąc pamięć, tracą życie" Ferdynand Foch