Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uczyli się udzielania pierwszej pomocy

Uczyli się udzielania pierwszej pomocy

Uczyli się udzielania pierwszej pomocy

W dniu 23.08.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, którego uczestnikami byli pracownicy Starostwa. Szkolenie prowadzili: Bernadetta Mrówka, Anna Mamuszka i Paweł Mrówka, ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobyły praktyczną wiedzę pozwalającą odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, udzielić szybkiej i sprawnej pomocy oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi.
Zapoznano się m.in. z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej, obejmującymi ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenę poszkodowanego i kontrolę czynności życiowych, wezwanie pomocy, podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja, reanimacja) i nie dopuszczenia do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego.
Uczestnikom szkolenia przypomniano również elementarne zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku padaczki, zawału, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia, zakrztuszenia.
Po bardzo ciekawie przedstawionej części teoretycznej, uczestnicy szkolenia chętnie przystąpili do ćwiczeń na fantomie.

Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy kierownictwa oraz ratowników Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Ratownicy medyczni z dąbrowskiego szpitala zapewniają, że nie jest to ostatnie otwarte szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jakie przeprowadzili i że wkrótce zostaną zorganizowane kolejne.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej składają serdeczne podziękowania za przeprowadzone szkolenie, dzięki któremu zdobyli i utrwalili cenną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 23.08.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, którego uczestnikami byli pracownicy Starostwa. Szkolenie prowadzili: Bernadetta Mrówka, Anna Mamuszka i Paweł Mrówka, ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobyły praktyczną wiedzę pozwalającą odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, udzielić szybkiej i sprawnej pomocy oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi.Zapoznano się m.in. z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej, obejmującymi ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenę poszkodowanego i kontrolę czynności życiowych, wezwanie pomocy, podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja, reanimacja) i nie dopuszczenia do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego.Uczestnikom szkolenia przypomniano również elementarne zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku padaczki, zawału, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia, zakrztuszenia.Po bardzo ciekawie przedstawionej części teoretycznej, uczestnicy szkolenia chętnie przystąpili do ćwiczeń na fantomie. Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy kierownictwa oraz ratowników Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Ratownicy medyczni z dąbrowskiego szpitala zapewniają, że nie jest to ostatnie otwarte szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jakie przeprowadzili i że wkrótce zostaną zorganizowane kolejne. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej składają serdeczne podziękowania za przeprowadzone szkolenie, dzięki któremu zdobyli i utrwalili cenną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.