Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Udany nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Udany nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Udany nabór do szkół ponadgimnazjalnych

W tym roku ponad 800 gimnazjalistów będzie uczyło się w szkołach średnich Powiatu Dąbrowskiego. To o prawie 100 więcej niż w roku ubiegłym. Z oferty szkół ponadgimnazjalnych powiatu skorzystają gimnazjaliści z powiatu tarnowskiego a także województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Planuje się utworzyć 27 oddziałów. 
Rok wcześniej było ich 25. Biorąc pod uwagę niż demograficzny, tegoroczną rekrutację należy uznać za udaną. Najwięcej gimnazjalistów wybrało Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - do pierwszych klas przyjdzie 260 uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przyjmie 242 uczniów. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie planuje się utworzyć 6 lub 7 oddziałów, gdyż swoją chęć uczęszczania do tej szkoły zgłosiło 190 gimnazjalistów. Nowe profile w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu przyciągnęły 118 pierwszoklasistów. Na udany nabór do szkół w dużym stopniu wpłynęły nakreślone jesienią ubiegłego roku kierunki pracy przez Zarząd Powiatu. Na terenie Powiatu organizowano spotkania w gimnazjach, w których uczestniczył Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Alina Boryczka oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat. Podczas spotkań z gimnazjalistami prezentowane były kierunki kształcenia oraz system pracy z młodzieżą. 
W tym roku dwie z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych organizują również nabór do nowo utworzonych szkół policealnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oferuje dwa kierunki: opiekuna w domu pomocy społecznej i asystenta osoby niepełnosprawnej. Również ZSP Nr 2 prowadzi nabór na kierunki: technik rachunkowości i technik administracji. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkoły średnie wszystkich typów. Ważne jest to, że od kandydatów nie wymaga się świadectwa dojrzałości. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój 39. 

W tym roku ponad 800 gimnazjalistów będzie uczyło się w szkołach średnich Powiatu Dąbrowskiego. To o prawie 100 więcej niż w roku ubiegłym. Z oferty szkół ponadgimnazjalnych powiatu skorzystają gimnazjaliści z powiatu tarnowskiego a także województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Planuje się utworzyć 27 oddziałów.  Rok wcześniej było ich 25. Biorąc pod uwagę niż demograficzny, tegoroczną rekrutację należy uznać za udaną. Najwięcej gimnazjalistów wybrało Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - do pierwszych klas przyjdzie 260 uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przyjmie 242 uczniów. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie planuje się utworzyć 6 lub 7 oddziałów, gdyż swoją chęć uczęszczania do tej szkoły zgłosiło 190 gimnazjalistów. Nowe profile w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu przyciągnęły 118 pierwszoklasistów. Na udany nabór do szkół w dużym stopniu wpłynęły nakreślone jesienią ubiegłego roku kierunki pracy przez Zarząd Powiatu. Na terenie Powiatu organizowano spotkania w gimnazjach, w których uczestniczył Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Alina Boryczka oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat. Podczas spotkań z gimnazjalistami prezentowane były kierunki kształcenia oraz system pracy z młodzieżą.  W tym roku dwie z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych organizują również nabór do nowo utworzonych szkół policealnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oferuje dwa kierunki: opiekuna w domu pomocy społecznej i asystenta osoby niepełnosprawnej. Również ZSP Nr 2 prowadzi nabór na kierunki: technik rachunkowości i technik administracji. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkoły średnie wszystkich typów. Ważne jest to, że od kandydatów nie wymaga się świadectwa dojrzałości. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój 39.