Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Udział uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dąbrowskiego w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Udział uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dąbrowskiego w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Udział uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dąbrowskiego w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniu 23.01.2010r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W Olimpiadzie brało udział 85 uczniów ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego. Szkoły z terenu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali zwycięzcy eliminacji szkolnych: Mateusz Węc uczeń I klasy LO i Józef Niemczura uczeń II klasy LO reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marek Bigos - uczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Najwyżej sklasyfikowany spośród reprezentantów Powiatu został Marek Bigos, który zdobył 18 miejsce.

Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznych związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

Tematyka zawodów jest szersza niż program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, że uczestnicy wykażą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.
Sprawdzian składał się z dwóch części: testu pisemnego, przygotowanego przez Komitet Główny, oraz części ustnej - odpowiedzi na pytania problemowe zadawane przez członków Komisji Olimpiady.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: ZSP w Brniu

W dniu 23.01.2010r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W Olimpiadzie brało udział 85 uczniów ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego. Szkoły z terenu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali zwycięzcy eliminacji szkolnych: Mateusz Węc uczeń I klasy LO i Józef Niemczura uczeń II klasy LO reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marek Bigos - uczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Najwyżej sklasyfikowany spośród reprezentantów Powiatu został Marek Bigos, który zdobył 18 miejsce. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznych związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady. Tematyka zawodów jest szersza niż program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, że uczestnicy wykażą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.Sprawdzian składał się z dwóch części: testu pisemnego, przygotowanego przez Komitet Główny, oraz części ustnej - odpowiedzi na pytania problemowe zadawane przez członków Komisji Olimpiady. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opracowanie: ZSP w Brniu