Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Unia Europejska daje dotacje na scalanie gruntów

Unia Europejska daje dotacje na scalanie gruntów

Unia Europejska daje dotacje na scalanie gruntów

Fundusze europejskie mogą poprawić strukturę gospodarstw rolnych i rozwinąć infrastrukturę związaną z rolnictwem. Do końca 2011 r. można ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na ten cel.
Pomoc ta udzielana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat I Scalanie gruntów.
Temu ważnemu zagadnieniu poświęcono konferencję, która odbyła się 23 maja br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Organizatorami konferencji byli; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.

W konferencji brali udział m.in. Wójt Gminy Gręboszów - Krystyna Świętek, Wójt Gminy Olesno - Witold Morawiec, radni oraz sołtysi z terenu powiatu dąbrowskiego.

O zasadach scalania gruntów na przykładzie Gminy Jordanów mówili; Gustaw Korta - p.o. Geodeta Wojewódzki, Tomasz Dragun - Dyrektor d/s technicznych w Małopolskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.

Przedstawiona tematyka wywołała ożywioną dyskusję. O scalanie gruntów mogą ubiegać się właściciele działek wyznaczonego obszaru scalenia. Tym obszarem może być np. sołectwo lub jego część.

Scalenie odbywa się na wniosek ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru, lub na wniosek właścicieli, których łączny obszar przekracza ponad połowę projektowanego obszaru. Wniosek składa się do starosty.
Bardzo ważnym argumentem jest też to, że w ramach prac scaleniowych można wykonywać drogi do pól i gospodarstw, przepusty melioracyjne oraz poddawać renowacji rowy melioracyjne.
Na wykonanie scaleń z dotacji unijnych dla Małopolski w budżecie województwa zabezpieczono kwotę 8 469 800 € na lata 2007-2013 (w tym 25% wkładu własnego z budżetu państwa).

Dla województwa małopolskiego jako jednego z pięciu w Polsce, przypada 1400 €/ha (tj. 500 €/ha – prace geodezyjne oraz 900 €/ha – zagospodarowanie poscaleniowe), w innych województwach 1250 €/ha.
Sprawa zasad i korzyści wiążących się z procesem scalania zostanie przedstawiona na najbliższych zebraniach wiejskich.

Więcej informacji na temat scaleń i finansowania można znaleźć na stronach:

http://www.geomalopolska.pl/

http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/default.aspx

Fundusze europejskie mogą poprawić strukturę gospodarstw rolnych i rozwinąć infrastrukturę związaną z rolnictwem. Do końca 2011 r. można ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na ten cel.Pomoc ta udzielana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat I Scalanie gruntów.Temu ważnemu zagadnieniu poświęcono konferencję, która odbyła się 23 maja br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.Organizatorami konferencji byli; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek. W konferencji brali udział m.in. Wójt Gminy Gręboszów - Krystyna Świętek, Wójt Gminy Olesno - Witold Morawiec, radni oraz sołtysi z terenu powiatu dąbrowskiego. O zasadach scalania gruntów na przykładzie Gminy Jordanów mówili; Gustaw Korta - p.o. Geodeta Wojewódzki, Tomasz Dragun - Dyrektor d/s technicznych w Małopolskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie. Przedstawiona tematyka wywołała ożywioną dyskusję. O scalanie gruntów mogą ubiegać się właściciele działek wyznaczonego obszaru scalenia. Tym obszarem może być np. sołectwo lub jego część. Scalenie odbywa się na wniosek ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru, lub na wniosek właścicieli, których łączny obszar przekracza ponad połowę projektowanego obszaru. Wniosek składa się do starosty.Bardzo ważnym argumentem jest też to, że w ramach prac scaleniowych można wykonywać drogi do pól i gospodarstw, przepusty melioracyjne oraz poddawać renowacji rowy melioracyjne.Na wykonanie scaleń z dotacji unijnych dla Małopolski w budżecie województwa zabezpieczono kwotę 8 469 800 € na lata 2007-2013 (w tym 25% wkładu własnego z budżetu państwa). Dla województwa małopolskiego jako jednego z pięciu w Polsce, przypada 1400 €/ha (tj. 500 €/ha – prace geodezyjne oraz 900 €/ha – zagospodarowanie poscaleniowe), w innych województwach 1250 €/ha.Sprawa zasad i korzyści wiążących się z procesem scalania zostanie przedstawiona na najbliższych zebraniach wiejskich. Więcej informacji na temat scaleń i finansowania można znaleźć na stronach: http://www.geomalopolska.pl/ http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/default.aspx