Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Upływa termin składania wniosków o dofinansowanie dla OSP

Upływa termin składania wniosków o dofinansowanie dla OSP

Upływa termin składania wniosków o dofinansowanie dla OSP

Przypominamy, że z dniem 21 maja 2021 roku upływa termin składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej o udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych z budżetu powiatu”.

I. Przeznaczenie dotacji:

1. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na zadania wpływające na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej
i profesjonalnej interwencji jednostek OSP, poprzez:

 • dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
 • dofinansowanie do zakupu środków łączności lub ich modernizacji,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
 • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 • dofinansowania remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 5 000,00 zł z zastrzeżeniem, ze kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 60% kosztów realizacji całego zadania z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. Wysokość wsparcia w zakresie dofinansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych ustalono do kwoty:

 • dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich do 15 000,00 zł
 • dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i ciężkich do 30 000,00 zł
 • dla wydatków inwestycyjnych /inwestycje wymagające pozwolenia na budowę/
  do 20 000,00 zł.

II. Złożenie wniosku:

Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione reprezentowania jednostki.

Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.


III. Podpisanie umowy

1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji.

2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki.

3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację.


Szczegółowych informacji na temat dotacji dla OSP udzielają pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253).

Przypominamy, że z dniem 21 maja 2021 roku upływa termin składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej o udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopie statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych z budżetu powiatu”. I. Przeznaczenie dotacji: 1. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na zadania wpływające na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji jednostek OSP, poprzez: dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników, dofinansowanie do zakupu środków łączności lub ich modernizacji, dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. dofinansowania remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów. 2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 5 000,00 zł z zastrzeżeniem, ze kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 60% kosztów realizacji całego zadania z zastrzeżeniem pkt. 3. 3. Wysokość wsparcia w zakresie dofinansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych ustalono do kwoty: dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich do 15 000,00 zł dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i ciężkich do 30 000,00 zł dla wydatków inwestycyjnych /inwestycje wymagające pozwolenia na budowę/ do 20 000,00 zł. II. Złożenie wniosku: Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione reprezentowania jednostki. Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. III. Podpisanie umowy 1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji. 2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki. 3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację. Szczegółowych informacji na temat dotacji dla OSP udzielają pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253). Pliki do pobrania Pobierz plik Ogólne zasady ubiegania się o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Dąbrowskiego przez Ochotnicze Straże Pożarne.pdf Pobierz plik Załącznik Nr 1 - Zakres przedmiotowy dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok.pdf Pobierz plik Załącznik Nr 2 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf