Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uroczyście otwarto i poświecono Środowiskowy Dom Samopomocy

Uroczyście otwarto i poświecono Środowiskowy Dom Samopomocy

Uroczyście otwarto i poświecono Środowiskowy Dom Samopomocy

W dniu 4 lutego 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z możliwością świadczenia pomocy dla 38 podopiecznych.

Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy Szczucin, jednocześnie druga w powiecie dąbrowskim, której celem jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmierzającego do zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego.

W uroczystości wzięło udział całe grono szacownych gości, uczestnicy oraz kadra ŚDS. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu terytorialnego, pomocy społecznej i służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy z zaprzyjaźnionych domów, ośrodków, szkół i innych placówek, zarząd, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia „Otwarte Serce", rodzice i opiekunowie oraz wiele innych osób, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo051.jpg

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Kubik asystent Władysława Kosiniaka - Kamysza Posła na Sejm RP, Ks. Prałat Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,  Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie i Irena Kawa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo067.jpg

Po oficjalnym powitaniu gości przez Andrzeja Gorzkowicza Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie Domu. Aktu poświecenia obiektu dokonał Ks. Prałat Zygmunt Warzecha.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo082.jpg

Następnie Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Bogdan Sosin przybliżył działalność Stowarzyszenia oraz wcześniejszej nieformalnej grupy na rzecz osób niepełnosprawnych, a także nakreślił w jaki sposób zrodziła się myśl utworzenia takiej placówki.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo104.jpg

Z kolei Maria Bielaszka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowała cele i zasady funkcjonowania placówki, która swą działalność rozpoczęła już 1 grudnia 2015 roku i na chwilę obecną otacza opieką, rehabilitacją i wszelakim wsparciem 32 osoby, pozwalając im na nowo odkrywać uroki codziennego życia, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, dzięki którym znów mogą czuć się ważni i potrzebni.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo068.jpg

Dokonano licznych podziękowań, które padły z ust Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, Prezesa „Otwartego Serca", Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy oraz samych Uczestników, za „otwarte serce" i pomocną dłoń w stronę wszystkich osób, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania tej placówki.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo117.jpg

Zasłużonym gościom wręczono dyplomy uznania, albumy, symboliczne serca oraz kwiaty. W podziękowaniach podkreślono, że opiekuńcze ciepło tego Domu pozwoli zapomnieć o niepełnosprawności i pokonać życiowe bariery, przynosząc satysfakcję, a radość podopiecznych i ich opiekunów, będzie nagrodą za „cegiełkę" dzięki której powstała placówka. Wszyscy zebrani goście obdarowani zostali pamiątkowymi kubkami.

Kolejnym punktem programu były przemówienia przybyłych gości, po których oddano głos uczestnikom ŚDS.

Podczas uroczystości Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożył gratulacje z okazji otwarcia i poświęcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Cieszę się, że na terenie naszego powiatu powstał kolejny ośrodek wsparcia. Dzięki Państwa działalności niepełnosprawni mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego, w szczególności podopieczni Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymają niezbędne wsparcie społeczne pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, nauczą się samodzielności i wiary we własne możliwości, jednocześnie integrując się ze środowiskiem. Jestem przekonany, że Państwa placówka, podnosząc jakość życia swoich podopiecznych, będzie z powodzeniem realizowała wyznaczone cele i osiągała sukcesy. Życzę wytrwałości w realizacji tej ważnej misji, a także spełnienia kolejnych zamierzeń.– mówił podczas uroczystości Starosta.

Podopieczni wystąpili z wesołym programem artystycznym wypełnionym wierszami i piosenkami, przygotowanym pod okiem terapeutów.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/10_Uroczyste_otwarcie_i_poswiecenie_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy/ooo108.jpg

Społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy serdecznie dziękuje gościom za przybycie, ciepłe słowa, gratulacje, życzenia oraz upominki.


ŚDS w Dąbrowicy(MB)/MS

W dniu 4 lutego 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z możliwością świadczenia pomocy dla 38 podopiecznych. Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy Szczucin, jednocześnie druga w powiecie dąbrowskim, której celem jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmierzającego do zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego. W uroczystości wzięło udział całe grono szacownych gości, uczestnicy oraz kadra ŚDS. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu terytorialnego, pomocy społecznej i służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy z zaprzyjaźnionych domów, ośrodków, szkół i innych placówek, zarząd, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia „Otwarte Serce", rodzice i opiekunowie oraz wiele innych osób, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Kubik asystent Władysława Kosiniaka - Kamysza Posła na Sejm RP, Ks. Prałat Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,  Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie i Irena Kawa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. Po oficjalnym powitaniu gości przez Andrzeja Gorzkowicza Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie Domu. Aktu poświecenia obiektu dokonał Ks. Prałat Zygmunt Warzecha. Następnie Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Bogdan Sosin przybliżył działalność Stowarzyszenia oraz wcześniejszej nieformalnej grupy na rzecz osób niepełnosprawnych, a także nakreślił w jaki sposób zrodziła się myśl utworzenia takiej placówki. Z kolei Maria Bielaszka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowała cele i zasady funkcjonowania placówki, która swą działalność rozpoczęła już 1 grudnia 2015 roku i na chwilę obecną otacza opieką, rehabilitacją i wszelakim wsparciem 32 osoby, pozwalając im na nowo odkrywać uroki codziennego życia, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, dzięki którym znów mogą czuć się ważni i potrzebni. Dokonano licznych podziękowań, które padły z ust Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, Prezesa „Otwartego Serca", Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy oraz samych Uczestników, za „otwarte serce" i pomocną dłoń w stronę wszystkich osób, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania tej placówki. Zasłużonym gościom wręczono dyplomy uznania, albumy, symboliczne serca oraz kwiaty. W podziękowaniach podkreślono, że opiekuńcze ciepło tego Domu pozwoli zapomnieć o niepełnosprawności i pokonać życiowe bariery, przynosząc satysfakcję, a radość podopiecznych i ich opiekunów, będzie nagrodą za „cegiełkę" dzięki której powstała placówka. Wszyscy zebrani goście obdarowani zostali pamiątkowymi kubkami. Kolejnym punktem programu były przemówienia przybyłych gości, po których oddano głos uczestnikom ŚDS. Podczas uroczystości Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożył gratulacje z okazji otwarcia i poświęcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Cieszę się, że na terenie naszego powiatu powstał kolejny ośrodek wsparcia. Dzięki Państwa działalności niepełnosprawni mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego, w szczególności podopieczni Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymają niezbędne wsparcie społeczne pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, nauczą się samodzielności i wiary we własne możliwości, jednocześnie integrując się ze środowiskiem. Jestem przekonany, że Państwa placówka, podnosząc jakość życia swoich podopiecznych, będzie z powodzeniem realizowała wyznaczone cele i osiągała sukcesy. Życzę wytrwałości w realizacji tej ważnej misji, a także spełnienia kolejnych zamierzeń.– mówił podczas uroczystości Starosta. Podopieczni wystąpili z wesołym programem artystycznym wypełnionym wierszami i piosenkami, przygotowanym pod okiem terapeutów. Społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy serdecznie dziękuje gościom za przybycie, ciepłe słowa, gratulacje, życzenia oraz upominki. ŚDS w Dąbrowicy(MB)/MS