Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uroczysta i ostatnia - XXXVI sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2014-2018

Uroczysta i ostatnia - XXXVI sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2014-2018

Uroczysta i ostatnia - XXXVI sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2014-2018

W dniu 5 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia, w kadencji 2014 - 2018, XXXVI sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło.

Na sesję przybyli m.in: wójt gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, wójt gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Mirosław Strach, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Romański, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podziękowania od Przewodniczącej Rady Powiatu Barbary Pobiegło oraz Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego za wspólną pracę w Radzie Powiatu, w formie adresu okolicznościowego wraz z pamiątkowym zdjęciem otrzymali wszyscy Radni Rady Powiatu kadencji w latach 2014-2018. Przewodnicząca oraz Starosta przekazali również podziękowania wójtom i burmistrzom Powiatu Dąbrowskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami przedstawił starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Starosta podsumował także prace i osiągnięcia Zarządu w mijającej kadencji.

Podczas sesji Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec wójt gminy Mędrzechów oraz Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej złożyli podziękowania za współpracę z samorządem powiatowym.

W dalszej części sesji nastąpiły zapytania i wnioski radnych.


Podczas sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,  

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030,

- w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,

- w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia zlokalizowanego na parterze Pawilonu „C” znajdującego się na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r.,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim gościom za przybycie a Radnym za 4 lata wspólnej pracy, życząc realizacji zamierzeń i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym a następnie zamknęła obrady XXXVI– ostatniej sesji tej kadencji.

W dniu 5 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia, w kadencji 2014 - 2018, XXXVI sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło. Na sesję przybyli m.in: wójt gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, wójt gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Mirosław Strach, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Romański, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Podziękowania od Przewodniczącej Rady Powiatu Barbary Pobiegło oraz Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego za wspólną pracę w Radzie Powiatu, w formie adresu okolicznościowego wraz z pamiątkowym zdjęciem otrzymali wszyscy Radni Rady Powiatu kadencji w latach 2014-2018. Przewodnicząca oraz Starosta przekazali również podziękowania wójtom i burmistrzom Powiatu Dąbrowskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami przedstawił starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Starosta podsumował także prace i osiągnięcia Zarządu w mijającej kadencji. Podczas sesji Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec wójt gminy Mędrzechów oraz Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej złożyli podziękowania za współpracę z samorządem powiatowym. W dalszej części sesji nastąpiły zapytania i wnioski radnych. Podczas sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,   - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030, - w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego, - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia zlokalizowanego na parterze Pawilonu „C” znajdującego się na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r., - uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim gościom za przybycie a Radnym za 4 lata wspólnej pracy, życząc realizacji zamierzeń i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym a następnie zamknęła obrady XXXVI– ostatniej sesji tej kadencji.