Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Uroczysta X Sesja na 25-lecie samorządności

Uroczysta X Sesja na 25-lecie samorządności

Uroczysta X Sesja na 25-lecie samorządności

W poniedziałek, 6 lipca 2015 r. o godz. 1200 odbyła się uroczysta X Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – była to sesja zwyczajna, podzielona na 2 części. Pierwsza część odbyła się w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, druga zaś, uroczysta, w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury. Całe obrady prowadził Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W pierwszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" dla 12 osób z okazji XXV–lecia samorządu gminnego.

O godz. 1300 wszyscy udali się do Kościoła p. w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska z okazji 25-lecia Odrodzonej Samorządności, odprawiona przez ks. prałata Józefa Porembę i ks. Józefa Szczęśniaka.

W sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury Jacek Sarat rozpoczął II uroczystą część sesji w ramach obchodów XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Artystycznym wprowadzeniem do obchodów jubileuszu na rozpoczęciu sesji był występ Maksymiliana Mola, który pięknie zaśpiewał piosenkę pt.: „Nadzieja". Następnie Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przywitał wszystkich przybyłych gości, m. in. Jacka Pilcha p.o. Zastępcy Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego, Bolesława Łączyńskiego Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego, Stanisława Kusiora Burmistrza Żabna, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Radnych Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Mieczysława Pyrcza Burmistrza Rady Miasta i Gminy I kadencji, Stanisława Początka Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w kadencjach II-VI, i Marka Minorczyka – Zastępcę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w kadencjach II-VI.

Dodatkowo przywitał wszystkich radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej siedmiu kadencji, Przewodniczących tych Rad, Sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych, a także pracowników obecnych i byłych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych pracujących w latach 1990 – 2015.

W uroczystej części sesji 12 osób odznaczono medalami nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" z okazji XXV–lecia samorządu gminnego. Tytuł ten jest wyrazem uznania i wdzięczności dla wyróżnionych osób, a nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju i tworzenia wspólnego dobra na rzecz Gminy. Laureaci tytułu to osoby, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb dąbrowskiej wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się Gminie Dąbrowa Tarnowska wspomagając jej rozwój i popularyzując jej osiągnięcia.

Odznaczeni zostali:

 • Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Stanisław Początek obecny Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.
  Z pracą w samorządzie związany jest od 1994 r., kiedy to został wybrany na stanowisko Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i funkcję tę sprawował do 2014 r.,
 • Mieczysław Pyrcz – pierwszy demokratycznie wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska po reformie samorządowej w 1990 r.,
 • Barbara Sobecka –Mikos – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska w okresie 1995 r. – 2009 r.,
 • Marian Wojtyto – Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1990 – 2006, był pierwszym Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska,
 • Mieczysław Siudziński – radny pierwszej kadencji Rady Miasta i Gminy w latach 1990 – 1994, sprawował funkcję członka Zarządu Miasta i Gminy. Od 1993 r. oprócz pracy zawodowej pełni funkcję Prezesa Związku Dąbrowiaków,
 • Stanisław Król – najdłużej urzędujący radny w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Funkcję radnego pełni nieprzerwanie od 1994 r. do dziś. Stanisław Król jest równocześnie sołtysem, funkcję sołtysa sprawuje również nieprzerwanie od 1990 r. do dziś,
 • Jan Sojka – był najdłużej urzędującym sołtysem w Gminie Dąbrowa Tarnowska, funkcję sołtysa sołectwa Nieczajna Górna pełnił od 1984 r. do 2015 r. – z kilkumiesięczną przerwą. Jan Sojka pełnił również inne funkcje społeczne:
  – w latach 1984 – 1990 był radnym Rady Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej,
  – w latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i członkiem Zarządu,
  – w latach 2002 – 2010 był radnym Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym Zastępcą Przewodniczącego Rady Powiatu (w latach 2002 – 2006),
 • Tadeusz Kwiatkowski – obecny Starosta Dąbrowski, w samorządzie powiatowym jako radny powiatowy pracuje od 1999 r. W tym czasie przez dwie kadencje pełnił funkcję wicestarosty, a obecnie jest starostą już drugą kadencję,
 • Wiesław Krajewski – był radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1990 – 1994 oraz w 2002 – 2006, a od 2006 roku, już trzecią kadencję jest radnym Rady Powiatu Dąbrowskiego. W latach 2006 – 2010 był Starostą Powiatu Dąbrowskiego.,
 • Krzysztof Kaczmarski – obecny Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. W samorządzie powiatowym pracował w latach 1998 – 2010 jako radny Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. W kadencji 2002-2006 był Starostą Dąbrowskim. W następnej kadencji przez dwa lata pełnił funkcję Wicestarosty Dąbrowskiego.
 • Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego czterech kadencji.

Wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Mieczysław Siudziński oraz Mieczysław Pyrcz złożyli podziękowania za odznaczenia i wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Wszyscy, pamiętający Dąbrowę Tarnowską sprzed 25 lat, na pewno są dumni ze zmian, które możemy codziennie obserwować. Wyremontowane drogi, chodniki, budynki użyteczności publicznej. Nowo wybudowane obiekty stanowią ozdobę naszego miasta oraz doskonale służą mieszkańcom, którzy
w wyborach samorządowych wskazują swoich przedstawicieli do organów miasta i gminy. Ci z kolei pracują na rzecz nas wszystkich. To oni, znając potrzeby swoich wyborców, walczą o ich aprobatę, a następnie sukcesywnie wcielają je w życie. Efekty ich dążeń codziennie obserwujemy i jesteśmy z nich dumni. Dziękujemy ludziom oddanym samorządności, bo to dzięki ich trudowi i zaangażowaniu nasza rzeczywistość ulega ciągłej metamorfozie. Zmianie na lepsze jutro! W dniu dzisiejszym możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasz region osiągnął duży postęp dzięki ciężkiej pracy, konsekwencji i współpracy wielu osób – w tym współpracy samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Patrząc z perspektywy dwudziestu pięciu lat, na dokonania lokalnych samorządów, należy bezwzględnie przyznać, że był to dobrze wykorzystany czas. Wyrażam przekonanie, że podjęte wspólnie działania, będą kontynuowane z korzyścią dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w tę ważną ideę, jaką jest samorządność – powiedział podczas sesji Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.

Wręczono również podziękowania za pracę na rzecz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska osobom, które sprawowały funkcje radnych Rady Miejskiej i sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska przez 3 lub więcej kadencji. Byli to: Józef Lizak, Andrzej Drzazga, Władysław Knutelski, Marian Rzeźnik, Stanisław Ostrowski, Kazimierz Pinas, Jacek Ryczek, Marek Minorczyk, Jan Partyński, Roman Minor, Barbara Chmiel, Weronika Michalczyk oraz Zofia Świerczek.

Po wręczeniu medali i podziękowań, przy którym asystowały członkinie zespołu Nieczajnianie, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat zamknął obrady X Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji 25 lat Samorządności.

Po sesji odbyła się krótka część artystyczna rodzimych artystów prezentujących znane przeboje muzyczne. Wystąpili Dawid Sowa, Izabela Łapa, Ilona Krawczyk, Daria Pyrcz oraz Emilia Soja.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

W poniedziałek, 6 lipca 2015 r. o godz. 1200 odbyła się uroczysta X Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – była to sesja zwyczajna, podzielona na 2 części. Pierwsza część odbyła się w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, druga zaś, uroczysta, w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury. Całe obrady prowadził Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W pierwszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" dla 12 osób z okazji XXV–lecia samorządu gminnego. O godz. 1300 wszyscy udali się do Kościoła p. w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska z okazji 25-lecia Odrodzonej Samorządności, odprawiona przez ks. prałata Józefa Porembę i ks. Józefa Szczęśniaka. W sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury Jacek Sarat rozpoczął II uroczystą część sesji w ramach obchodów XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Artystycznym wprowadzeniem do obchodów jubileuszu na rozpoczęciu sesji był występ Maksymiliana Mola, który pięknie zaśpiewał piosenkę pt.: „Nadzieja". Następnie Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przywitał wszystkich przybyłych gości, m. in. Jacka Pilcha p.o. Zastępcy Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego, Bolesława Łączyńskiego Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego, Stanisława Kusiora Burmistrza Żabna, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Radnych Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Mieczysława Pyrcza Burmistrza Rady Miasta i Gminy I kadencji, Stanisława Początka Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w kadencjach II-VI, i Marka Minorczyka – Zastępcę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w kadencjach II-VI. Dodatkowo przywitał wszystkich radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej siedmiu kadencji, Przewodniczących tych Rad, Sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych, a także pracowników obecnych i byłych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych pracujących w latach 1990 – 2015. W uroczystej części sesji 12 osób odznaczono medalami nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" z okazji XXV–lecia samorządu gminnego. Tytuł ten jest wyrazem uznania i wdzięczności dla wyróżnionych osób, a nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju i tworzenia wspólnego dobra na rzecz Gminy. Laureaci tytułu to osoby, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb dąbrowskiej wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się Gminie Dąbrowa Tarnowska wspomagając jej rozwój i popularyzując jej osiągnięcia. Odznaczeni zostali: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek obecny Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Z pracą w samorządzie związany jest od 1994 r., kiedy to został wybrany na stanowisko Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i funkcję tę sprawował do 2014 r., Mieczysław Pyrcz – pierwszy demokratycznie wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska po reformie samorządowej w 1990 r., Barbara Sobecka –Mikos – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska w okresie 1995 r. – 2009 r., Marian Wojtyto – Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1990 – 2006, był pierwszym Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, Mieczysław Siudziński – radny pierwszej kadencji Rady Miasta i Gminy w latach 1990 – 1994, sprawował funkcję członka Zarządu Miasta i Gminy. Od 1993 r. oprócz pracy zawodowej pełni funkcję Prezesa Związku Dąbrowiaków, Stanisław Król – najdłużej urzędujący radny w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Funkcję radnego pełni nieprzerwanie od 1994 r. do dziś. Stanisław Król jest równocześnie sołtysem, funkcję sołtysa sprawuje również nieprzerwanie od 1990 r. do dziś, Jan Sojka – był najdłużej urzędującym sołtysem w Gminie Dąbrowa Tarnowska, funkcję sołtysa sołectwa Nieczajna Górna pełnił od 1984 r. do 2015 r. – z kilkumiesięczną przerwą. Jan Sojka pełnił również inne funkcje społeczne:– w latach 1984 – 1990 był radnym Rady Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej,– w latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i członkiem Zarządu,– w latach 2002 – 2010 był radnym Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym Zastępcą Przewodniczącego Rady Powiatu (w latach 2002 – 2006), Tadeusz Kwiatkowski – obecny Starosta Dąbrowski, w samorządzie powiatowym jako radny powiatowy pracuje od 1999 r. W tym czasie przez dwie kadencje pełnił funkcję wicestarosty, a obecnie jest starostą już drugą kadencję, Wiesław Krajewski – był radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1990 – 1994 oraz w 2002 – 2006, a od 2006 roku, już trzecią kadencję jest radnym Rady Powiatu Dąbrowskiego. W latach 2006 – 2010 był Starostą Powiatu Dąbrowskiego., Krzysztof Kaczmarski – obecny Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. W samorządzie powiatowym pracował w latach 1998 – 2010 jako radny Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. W kadencji 2002-2006 był Starostą Dąbrowskim. W następnej kadencji przez dwa lata pełnił funkcję Wicestarosty Dąbrowskiego. Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego czterech kadencji. Wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska" Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Mieczysław Siudziński oraz Mieczysław Pyrcz złożyli podziękowania za odznaczenia i wygłosili okolicznościowe przemówienia. Wszyscy, pamiętający Dąbrowę Tarnowską sprzed 25 lat, na pewno są dumni ze zmian, które możemy codziennie obserwować. Wyremontowane drogi, chodniki, budynki użyteczności publicznej. Nowo wybudowane obiekty stanowią ozdobę naszego miasta oraz doskonale służą mieszkańcom, którzyw wyborach samorządowych wskazują swoich przedstawicieli do organów miasta i gminy. Ci z kolei pracują na rzecz nas wszystkich. To oni, znając potrzeby swoich wyborców, walczą o ich aprobatę, a następnie sukcesywnie wcielają je w życie. Efekty ich dążeń codziennie obserwujemy i jesteśmy z nich dumni. Dziękujemy ludziom oddanym samorządności, bo to dzięki ich trudowi i zaangażowaniu nasza rzeczywistość ulega ciągłej metamorfozie. Zmianie na lepsze jutro! W dniu dzisiejszym możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasz region osiągnął duży postęp dzięki ciężkiej pracy, konsekwencji i współpracy wielu osób – w tym współpracy samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Patrząc z perspektywy dwudziestu pięciu lat, na dokonania lokalnych samorządów, należy bezwzględnie przyznać, że był to dobrze wykorzystany czas. Wyrażam przekonanie, że podjęte wspólnie działania, będą kontynuowane z korzyścią dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w tę ważną ideę, jaką jest samorządność – powiedział podczas sesji Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. Wręczono również podziękowania za pracę na rzecz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska osobom, które sprawowały funkcje radnych Rady Miejskiej i sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska przez 3 lub więcej kadencji. Byli to: Józef Lizak, Andrzej Drzazga, Władysław Knutelski, Marian Rzeźnik, Stanisław Ostrowski, Kazimierz Pinas, Jacek Ryczek, Marek Minorczyk, Jan Partyński, Roman Minor, Barbara Chmiel, Weronika Michalczyk oraz Zofia Świerczek. Po wręczeniu medali i podziękowań, przy którym asystowały członkinie zespołu Nieczajnianie, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat zamknął obrady X Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji 25 lat Samorządności. Po sesji odbyła się krótka część artystyczna rodzimych artystów prezentujących znane przeboje muzyczne. Wystąpili Dawid Sowa, Izabela Łapa, Ilona Krawczyk, Daria Pyrcz oraz Emilia Soja. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej