Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie

Uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie

Uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie

25 września 2021 r. w sołectwie Morzychna odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Kulturalno – Społecznego z tradycyjnym przecięciem wstęgi i poświeceniem obiektu.

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys, radni Rady Miejskiej, sołtysi z Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Obecny był także Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Kierownik ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, który wręczył na ręce sołtys list gratulacyjny od Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Mariola Kobos – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jacek Sarat – Prezes RPWiK.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: wykonawca inwestycji Stanisław Nowak – Zakład Remontowo – Budowlany, projektant budynku Katarzyna Szewczyk z firmy Architektin i pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy pilotowali to zadanie: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Witold Reczek i Szymon Lichorobiec oraz Krzysztof Orwat Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji.

Uroczystość prowadzona była przez Panią Bernadettę Mrówka sołtys Morzychny i zarazem radną Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozpoczęła się wykładem pt. „Społeczne i ekonomiczne zalety wspólnoty lokalnej”, który poprowadził Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek. Przedstawił w nim role społeczności lokalnej: Podstawową „zaletą” wszelkiej działalności ludzkiej jest wspólnota, bo człowiek jest istotą społeczną, od zawsze. Trzeba jasno stwierdzić, że indywidualizm jest niedobry, szkodliwy dla społeczeństwa. Żyjemy i działamy dla innych, dla dzieci, dla rodziców, dla społeczności bliższej i dalszej.

Następnie głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przybliżył historię powstawania obiektu. Po wystąpieniu burmistrza delegacje z sołectwa Morzychna złożyły na ręce sołtys Bernadetty Mrówki podziękowania za determinację i doprowadzenie do realizacji tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji.

Gratulacje dla samorządu z okazji oddania CKS złożył Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec oraz Dyrektor Polityki Społecznej UW Jacek Kowalczyk.

Po przemówieniach i podziękowaniach ksiądz proboszcz parafii w Odporyszowie ks. Janusz Oćwieja dokonał poświęcenia całego obiektu.

Ważnym punktem wydarzenia była oficjalna część artystyczna, w której wystąpiły dzieci oraz mieszkańcy z sołectwa Morzychna.

Bernadetta Mrówka bardzo serdecznie podziękowała Radzie Sołeckiej, Koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości.

Wartość inwestycji wyniosła 1 311 554,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 11 osi priorytetowej – Rewitalizacji przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu uzyskano dofinansowanie inwestycji w wysokości: 781 301,46 zł. Pozostała kwota w wysokości: 260 433,93 zł stanowiła udział własny Gminy Dąbrowa Tarnowska w projekcie.

Realizacja projektu pn.: “Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie” pozwoli zaspokoić podstawowe cele założone przez Gminę Dąbrowę Tarnowską w ramach projektu jakimi jest: Stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne mieszkańców, rozwój aktywności społecznej na terenach objętych rewitalizacją i wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

logo kolor Uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno   Społecznego w Morzychnie

źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

25 września 2021 r. w sołectwie Morzychna odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Kulturalno – Społecznego z tradycyjnym przecięciem wstęgi i poświeceniem obiektu. W wydarzeniu udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys, radni Rady Miejskiej, sołtysi z Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Obecny był także Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Kierownik ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, który wręczył na ręce sołtys list gratulacyjny od Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Mariola Kobos – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jacek Sarat – Prezes RPWiK. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: wykonawca inwestycji Stanisław Nowak – Zakład Remontowo – Budowlany, projektant budynku Katarzyna Szewczyk z firmy Architektin i pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy pilotowali to zadanie: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Witold Reczek i Szymon Lichorobiec oraz Krzysztof Orwat Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji. Uroczystość prowadzona była przez Panią Bernadettę Mrówka sołtys Morzychny i zarazem radną Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęła się wykładem pt. „Społeczne i ekonomiczne zalety wspólnoty lokalnej”, który poprowadził Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek. Przedstawił w nim role społeczności lokalnej: Podstawową „zaletą” wszelkiej działalności ludzkiej jest wspólnota, bo człowiek jest istotą społeczną, od zawsze. Trzeba jasno stwierdzić, że indywidualizm jest niedobry, szkodliwy dla społeczeństwa. Żyjemy i działamy dla innych, dla dzieci, dla rodziców, dla społeczności bliższej i dalszej. Następnie głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przybliżył historię powstawania obiektu. Po wystąpieniu burmistrza delegacje z sołectwa Morzychna złożyły na ręce sołtys Bernadetty Mrówki podziękowania za determinację i doprowadzenie do realizacji tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Gratulacje dla samorządu z okazji oddania CKS złożył Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec oraz Dyrektor Polityki Społecznej UW Jacek Kowalczyk. Po przemówieniach i podziękowaniach ksiądz proboszcz parafii w Odporyszowie ks. Janusz Oćwieja dokonał poświęcenia całego obiektu. Ważnym punktem wydarzenia była oficjalna część artystyczna, w której wystąpiły dzieci oraz mieszkańcy z sołectwa Morzychna. Bernadetta Mrówka bardzo serdecznie podziękowała Radzie Sołeckiej, Koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej Wartość inwestycji wyniosła 1 311 554,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 11 osi priorytetowej – Rewitalizacji przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu uzyskano dofinansowanie inwestycji w wysokości: 781 301,46 zł. Pozostała kwota w wysokości: 260 433,93 zł stanowiła udział własny Gminy Dąbrowa Tarnowska w projekcie. Realizacja projektu pn.: “Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie” pozwoli zaspokoić podstawowe cele założone przez Gminę Dąbrowę Tarnowską w ramach projektu jakimi jest: Stworzenie warunków umożliwiających włączenie społeczne mieszkańców, rozwój aktywności społecznej na terenach objętych rewitalizacją i wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców. źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej