Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Kapłaństwa Prymasa Polski

Uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Kapłaństwa Prymasa Polski

Uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Kapłaństwa Prymasa Polski

Człowiek o wielkim sercu, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podziękował 12 maja br. w Jadownikach Mokrych - swej rodzinnej miejscowości - za jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Podczas Mszy św. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP odczytano także telegram gratulacyjny od Benedykta XVI.

Prymas Polski Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. Święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie, został Mianowanym Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku w Bazylice Świętego Piotra z rąk błogosławionego Jana Pawła II. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa Fiat voluntas Tua „Bądź Wola Twoja". 8 maja 2010 roku został mianowany Prymasem Polski.

Jako nuncjusz dał się poznać w rzeczywistości nowej polskiej wolności jako wytrawny dyplomata Stolicy Apostolskiej, jednoczący dziekan korpusu dyplomatycznego i wybitny pasterz Kościoła katolickiego. Wśród największych zaśług ponad 20 –letniej posługi Abp. Kowalczyka jako nuncjusza w Warszawie, wymienić można: przygotowanie i przeprowadzenie całościowej reorganizacji kościelnych struktur administracyjnych w Polsce, przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, negocjacje i podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. W jego kompetencjach i obowiązkach było także przygotowywanie pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II i Benedykta XVI do naszej Ojczyzny.
Pomimo ogromnego natężenia pracy przy tak wielu zadaniach i obowiązkach, Abp Józef Kowalczyk nigdy nie zapominał o człowieku cierpiącym, chorym i niepełnosprawnym oraz będącym w potrzebie, któremu wychodził na spotkanie, czyniąc liczne dzieła miłosierdzia. Zawsze pamięta o własnych korzeniach i swojej „Małej Ojczyźnie".
Pasterska posługa nuncjusza apostolskiego i Prymasa Polski, a także liczne osiągnięcia i zasługi stanowią ogromny dorobek życia Abpa Józefa Kowalczyka. Ksiądz Prymas nieustannie spotyka się z wyrazami wdzięczności za swoją gorliwą służbę Bogu i Kościołowi. Trud i wysiłek wkładany każdego dnia w wypełnianie woli Bożej, zgodnie z biskupim zawołaniem Fiat voluntas Tua, niejednokrotnie został już doceniony nie tylko przez zwierzchników kościelnych, ale także przez władze świeckie.

W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli wierni, rodacy Księdza Prymasa oraz liczne delegacje. Nasz region reprezentowali: Ksiądz Prałat Józef Poremba oraz delegacje samorządu powiatowego w osobach Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i Wicestarosty Roberta Panterę, samorządu gminnego w osobach Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Władysława Knutelskiego. Tarnowskiej Delegacje, w podziękowaniu za 50 lat posługi kapłańskiej, złożyły adresy okolicznościowe oraz kwiaty.
"Czy mogłem przewidzieć i zaprogramować swoją drogę powołania?" - zapytał retorycznie w homilii metropolita gnieźnieński. Podziękował rodzicom za wysiłek wychowania i wykształcenia, jaki podejmowali w trudnych czasach. "Ileż kosztowało nas, dzieci, uczęszczanie do szkoły podstawowej, odległej 3 kilometry od miejsca zamieszkania, do odległego o 5 kilometrów kościoła, kiedy jeszcze nie było tej parafialnej świątyni" - wspominał prymas. Podkreślił, że lata zdobywania wiedzy i świadectwa dojrzałości przypadły na okres szczytowego stalinizmu. "Dziś, wybiegając myślą w tamte lata, z wdzięcznością wspominam moich rodziców, ich ciężką pracę, warunki, w jakich wypadło im zmierzyć się z życiowymi wyzwaniami" - dodał.

Jubilat wyraził wdzięczność również tym, którzy pomogli mu dojść do kapłaństwa i "tym wszystkim, których Opatrzność Boża postawiła na drodze mojego powołania". "Wspominam z wdzięcznością całe pokolenia kapłanów i biskupów tej ziemi, z biskupami św. Stanisławem ze Szczepanowa, Leonem Wałęgą i Jerzym Ablewiczem na czele, błogosławioną Karolinę, wielkiego rzecznika polskich rolników Wincentego Witosa i wielu innych, którzy tworzyli tu nową świadomość ewangeliczną poszanowania godności każdego człowieka" - powiedział ks. prymas.

Abp Józef Kowalczyk był inicjatorem powstania w Jadownikach Mokrych ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Cały czas wspiera działalność i rozwój tej placówki.

Urodzony 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych przyszły prymas do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. 14 stycznia 1962 r. przyjął tam święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Drzazgi. Potem wiele lat pracował w Kurii Rzymskiej, gdzie m.in. zorganizował sekcję polską w Sekretariacie Stanu. Tam też zastała go nominacja z 26 sierpnia 1989 na pierwszego po II wojnie światowej nuncjusza apostolskiego w Polsce i arcybiskupa tytularnego. Również w Watykanie, w bazylice św. Piotra, przyjął 20 października tegoż roku sakrę z rąk Ojca Świętego. Przedstawicielem papieskim w naszym kraju był ponad 20 lat - do 8 maja 2010, gdy Benedykt XVI mianował go metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.

źródło:www.deon.pl, Celebracja liturgii mszy św. w uroczystość Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Polski

Człowiek o wielkim sercu, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podziękował 12 maja br. w Jadownikach Mokrych - swej rodzinnej miejscowości - za jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Podczas Mszy św. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP odczytano także telegram gratulacyjny od Benedykta XVI. Prymas Polski Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. Święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie, został Mianowanym Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku w Bazylice Świętego Piotra z rąk błogosławionego Jana Pawła II. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa Fiat voluntas Tua „Bądź Wola Twoja". 8 maja 2010 roku został mianowany Prymasem Polski. Jako nuncjusz dał się poznać w rzeczywistości nowej polskiej wolności jako wytrawny dyplomata Stolicy Apostolskiej, jednoczący dziekan korpusu dyplomatycznego i wybitny pasterz Kościoła katolickiego. Wśród największych zaśług ponad 20 –letniej posługi Abp. Kowalczyka jako nuncjusza w Warszawie, wymienić można: przygotowanie i przeprowadzenie całościowej reorganizacji kościelnych struktur administracyjnych w Polsce, przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, negocjacje i podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. W jego kompetencjach i obowiązkach było także przygotowywanie pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II i Benedykta XVI do naszej Ojczyzny.Pomimo ogromnego natężenia pracy przy tak wielu zadaniach i obowiązkach, Abp Józef Kowalczyk nigdy nie zapominał o człowieku cierpiącym, chorym i niepełnosprawnym oraz będącym w potrzebie, któremu wychodził na spotkanie, czyniąc liczne dzieła miłosierdzia. Zawsze pamięta o własnych korzeniach i swojej „Małej Ojczyźnie".Pasterska posługa nuncjusza apostolskiego i Prymasa Polski, a także liczne osiągnięcia i zasługi stanowią ogromny dorobek życia Abpa Józefa Kowalczyka. Ksiądz Prymas nieustannie spotyka się z wyrazami wdzięczności za swoją gorliwą służbę Bogu i Kościołowi. Trud i wysiłek wkładany każdego dnia w wypełnianie woli Bożej, zgodnie z biskupim zawołaniem Fiat voluntas Tua, niejednokrotnie został już doceniony nie tylko przez zwierzchników kościelnych, ale także przez władze świeckie. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli wierni, rodacy Księdza Prymasa oraz liczne delegacje. Nasz region reprezentowali: Ksiądz Prałat Józef Poremba oraz delegacje samorządu powiatowego w osobach Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i Wicestarosty Roberta Panterę, samorządu gminnego w osobach Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Władysława Knutelskiego. Tarnowskiej Delegacje, w podziękowaniu za 50 lat posługi kapłańskiej, złożyły adresy okolicznościowe oraz kwiaty."Czy mogłem przewidzieć i zaprogramować swoją drogę powołania?" - zapytał retorycznie w homilii metropolita gnieźnieński. Podziękował rodzicom za wysiłek wychowania i wykształcenia, jaki podejmowali w trudnych czasach. "Ileż kosztowało nas, dzieci, uczęszczanie do szkoły podstawowej, odległej 3 kilometry od miejsca zamieszkania, do odległego o 5 kilometrów kościoła, kiedy jeszcze nie było tej parafialnej świątyni" - wspominał prymas. Podkreślił, że lata zdobywania wiedzy i świadectwa dojrzałości przypadły na okres szczytowego stalinizmu. "Dziś, wybiegając myślą w tamte lata, z wdzięcznością wspominam moich rodziców, ich ciężką pracę, warunki, w jakich wypadło im zmierzyć się z życiowymi wyzwaniami" - dodał. Jubilat wyraził wdzięczność również tym, którzy pomogli mu dojść do kapłaństwa i "tym wszystkim, których Opatrzność Boża postawiła na drodze mojego powołania". "Wspominam z wdzięcznością całe pokolenia kapłanów i biskupów tej ziemi, z biskupami św. Stanisławem ze Szczepanowa, Leonem Wałęgą i Jerzym Ablewiczem na czele, błogosławioną Karolinę, wielkiego rzecznika polskich rolników Wincentego Witosa i wielu innych, którzy tworzyli tu nową świadomość ewangeliczną poszanowania godności każdego człowieka" - powiedział ks. prymas. Abp Józef Kowalczyk był inicjatorem powstania w Jadownikach Mokrych ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Cały czas wspiera działalność i rozwój tej placówki. Urodzony 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych przyszły prymas do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. 14 stycznia 1962 r. przyjął tam święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Drzazgi. Potem wiele lat pracował w Kurii Rzymskiej, gdzie m.in. zorganizował sekcję polską w Sekretariacie Stanu. Tam też zastała go nominacja z 26 sierpnia 1989 na pierwszego po II wojnie światowej nuncjusza apostolskiego w Polsce i arcybiskupa tytularnego. Również w Watykanie, w bazylice św. Piotra, przyjął 20 października tegoż roku sakrę z rąk Ojca Świętego. Przedstawicielem papieskim w naszym kraju był ponad 20 lat - do 8 maja 2010, gdy Benedykt XVI mianował go metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. źródło:www.deon.pl, Celebracja liturgii mszy św. w uroczystość Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Polski