Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uskrzydleni 2003

Uskrzydleni 2003

Uskrzydleni 2003

Po raz czternasty Tarnowska Fundacja Kultury wręczyła dziś w tarnowskim Ratuszu statuetki "Uskrzydlony" - honorowe wyróżnienia dla ludzi i firm z terenu Małopolski i Podkarpacia, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju naszych małych ojczyzn. Do tej pory uhonorowano statuetką Uskrzydlonego 137 osób. Do tego grona dołączyli dziś: ks. Jacek Miszczak i ks. Ryszard Piasecki, Teresa Kaban i Henryk Błażej, Ignacy Krasoń, Mieczysław Bień, Ryszard Półtorak, Jan Sikora, prof. Adam Juszkiewicz, Tadeusz Nosek, Stanisław Jedliński, zespół "Świerczkowiacy" i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

- Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym i zespołom twórczym, a od 2002 roku po raz pierwszy także firmom kreującym rozwój Małopolski i Podkarpacia. Nagrody firmom przyznajemy jednak tylko wtedy, gdy osiągnięty sukces jest wynikiem twórczej pracy wielu osób i nie sposób indywidualnie go uhonorować - mówi Stanisław Lis, przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury.
"Uskrzydlony" przyznawany jest od roku 1988 , początkowo przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie , potem przez prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., kontynuującej misję WOK w dziedzinie kultury. W roku 1998 TARR SA. zrezygnował z tego projektu. Po dwuletniej przerwie ideę "Uskrzydlonego" podjęła Rada Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w ramach Programu Jubileuszu 10-lecia swojej działalności. Od 2000 r. "Uskrzydlony" jest przyznawany przez Kapitułę powołaną corocznie przez Radę Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury. Od roku nagroda przyznawana jest już w siedmiu kategoriach. Tegoroczne rozdanie "Uskrzydlonych" odbyło się w Ratuszu. W spotkaniu - oprócz tegorocznych laureatów i zaproszonych gości - wzięli udział także dotychczasowi posiadacze statuetek Uskrzydlonego.

Oto lista "Uskrzydlonych" za rok 2003:

W kategorii - KULTURA

Ks. JACEK MISZCZAK, wikariusz dębickiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jest dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej "POLONIA SEMPER FIDELIS" w Dębicy oraz organizatorem największych, na bardzo wysokim poziomie artystycznym koncertów w mieście i dębickiej parafii.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ŚWIERCZKOWIACY". Działa od czterdziestu lat. Jego historię tworzy przeszło 500 osób, sto miejsc w Polsce, gdzie odbyły się koncerty " Świerczkowiaków". Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy" znany jest nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Koncertował m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Libii, Mołdawii, Turcji, Słowacji, Chorwacji, na Węgrzech, uczestniczył w wielu festiwalach zagranicznych. Dlatego też miano ambasadora polskiej kultury jest w pełni uzasadnione.

TERESA KABAN i HENRYK BŁAŻEJ, pianistka i flecista, koncertowali jako soliści i kameraliści na wszystkich niemal estradach w Polsce oraz w wielu krajach Europy.

IGNACY KRASOŃ - Przez kolejne dwie kadencje, od 1998 r. jest radnym gminy Dębica. Bardzo czynnie angażuje się w różne dziedziny życia społeczno - gospodarczego gminy. Interesuje się problematyką kultury, sportu, oświaty i czytelnictwa. Jest inicjatorem różnych przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak budowa szkół, sal gimnastycznych i inwestycji związanych z ochroną środowiska.

W KATEGORII - SAMORZĄD TERYTORIALNY

MIECZYSŁAW BIEŃ, prezydent Tarnowa. Swoją pracę zawodową od początku związał z gospodarką komunalną miasta Tarnowa, początkowo z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, a następnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg Miejskich. Od 1996 r. M.Bień został delegowany przez założyciela Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie dr. Krzysztofa Pawłowskiego na dyrektora generalnego WSB. W ciągu niespełna pięciu lat uczelnia powiększyła liczbę studentów ze 120 do blisko 2000. 18 listopada 2002 r. działalność rozpoczął w Tarnowie samorząd czwartej kadencji, Mieczysław Bień został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Tarnowa.

W KATEGORII - MEDIA

ks. RYSZARD PIASECKI - Ks. Ryszard Piasecki jest twórcą i organizatorem Radia, od samego początku (24 grudnia 1993 roku) był jego dyrektorem. Do 1998 roku rozgłośnia funkcjonowała pod nazwą Radio Dobra Nowina. Nabyte doświadczenie wykazało potrzebę współpracy z innymi rozgłośniami katolickimi w kraju, dlatego w ramach porozumienia programowego Radia PLUS tarnowskie radio przystąpiło do ogólnopolskiej sieci. Decyzja Ks. Ryszarda Piaseckiego o przyłączeniu do sieci wzbogaciła ramówkę radia, zwiększyła profesjonalizm przygotowywanych audycji, zwiększyła popularność Radia oraz wzmocniła działania marketingowe. Od 1998 roku rozgłośnia funkcjonuje pod nazwą Radio PLUS.

W KATEGORII - ROZWÓJ I PROMOCJA REGIONU

RYSZARD PÓŁTORAK, wicewojewoda małopolski. W latach 90 - tych ubiegłego wieku był wójtem gminy Tarnów, a następnie w latach 1994 - 98 był wicewojewodą tarnowskim. Do czasu objęcia funkcji I wicewojewody małopolskiego był dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.

JAN SIKORA, W latach 1999 - 2001 prezes zarządu spółki Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna, obecnie pełni funkcję v-ce prezesa ds. organizacji i marketingu. Od 1997 roku odpowiedzialny jest za działania marketingowe i promocyjne zmierzające do wykreowania Kopalni Soli "Wieliczka" jako zabytku znanego, dostępnego i bezpiecznego, przyjaznego dla turystów. Działalność Jana Sikory stanowi przykład profesjonalnej umiejętności i równocześnie szczerego zaangażowania w promowanie dziedzictwa narodowego.

W KATEGORII - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DĘBICKIEJ. Funkcjonuje w Dębicy od czterdziestu lat. Skupia ludzi pracujących na rzecz nauki i kultury. W 2003 r. nawiązało kontakty z Drohobyczem, przejęło opiekę nad grobem "ojca polskiej komedii" - Aleksandra Fredry w Rudkach Fredrowskich na Ukrainie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej wspiera również materialnie Polaków mieszkających na Wschodzie. Utworzyło swoje oddziały w Luksemburgu oraz na Ukrainie, w Rudkach Fredrowskich. Przekazało niedawno swoje unikalne zbiory do Muzeum Regionalnego w Dębicy. W dalszym ciągu żywo zainteresowane jest rozwojem tej placówki, o której zresztą powstanie starało się od lat.

W KATEGORII - INTEGRACJA EUROPEJSKA

prof. dr hab. ADAM JUSZKIEWICZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Ma na swoim koncie bogaty dorobek naukowy w kraju i za granicą. Jest autorem przeszło 80 publikacji naukowych i przeszło 60 wystąpień konferencyjnych, przeważnie z zakresu fizykochemii i roztworów oraz chemii środowiska. Za pracę naukową i dydaktyczną wyróżniony został wieloma nagrodami i wysokimi odznaczeniami państwowymi. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. W sposób bardzo kompetentny i twórczy kieruje Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Misją tej uczelni jest tworzenie warunków materialnych dla młodzieży ze słabszych ekonomicznie, małych ośrodków wiejskich i miejskich. Dzięki temu wiele osób, których nie stać na studiowanie w dużych ośrodkach akademickich, może kontynuować naukę w PWSZ. Aktualnie uczelnia prowadzi kształcenie na 15 specjalnościach zawodowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa inicjuje i wspiera wszelkie inicjatywy związane z integracją Polski z Unią. Wyrazem tego jest m.in. wprowadzenie do programu uczelni studiów podyplomowych "Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej", a także podjęcie współpracy z wieloma europejskimi uczelniami.

W KATEGORII - FIRMY KREUJĄCE ROZWÓJ MAŁOPOLSKI I PODKARPACIA

TADEUSZ NOSEK, właściciel HOTELU i RESTAURACJI "BRISTOL". W październiku 1998 r. przejął od tarnowskiej PSS "SPOŁEM" restaurację "BRISTOL" o przedwojennej tradycji. W swoich archiwaliach posiada dokumenty świadczące o tym, że powstał tutaj HOTEL "BRISTOL" w 1909 r., ma też rachunki hotelowe z 1931 r. W restauracji "Bristol" gościły znakomite osoby - kilkakrotnie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, jak również znakomici polscy artyści m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Zbigniew Cybulski, Stanisław Mikulski, Irena Santor oraz ambasadorzy Stanów Zjednoczonych, Izraela, Norwegii, Szwecji. Półtora roku temu pan T. Nosek przejął od Domów Towarowych Centrum dwa piętra nad restauracją, gdzie powstał Hotel "Bristol", czterogwiazdkowy z piętnastoma pokojami, w tym z apartamentem o powierzchni 100 m kw., z jakuzzi (hydromasażem). Hotel ma również gabinet odnowy biologicznej, solarium. W "Bristolu" organizowane są ogólnopolskie seminaria i szkolenia polskich firm i instytucji, również na temat integracji z Unią Europejską. "Bristol" ma salę konferencyjną na 120 miejsc. Restauracja została zorganizowana na miarę europejską, przedkłada jednak nade wszystko polską kuchnię, co nie znaczy, że nie oferuje potraw z różnych europejskich krajów. W niedalekiej przyszłości w tarnowskim "Bristolu" będzie zorganizowany "NIGHT CLUB".

STANISŁAW JEDLIŃSKI, właściciel firmy SPORTATUT w Nagawczynie k. Dębicy. Firma SPORTATUT, działająca na rynku od 1991 roku, jest producentem szerokiego asortymentu dietetycznych środków spożywczych oferowanych w różnych formach: koncentratów w proszku do rozpuszczania, tabletek, kapsułek oraz gotowych napojów. W ofercie znajduje się ponad 160 pozycji. Poważną gałąź produkcji stanowią odżywki i suplementy sportowe, tzw. dozwolone środki wspomagania wysiłku. Preparaty oparte są na cennych dla zdrowia substancjach odżywczych. Firma Sportatut otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Źródło: Okay/Dziennik Polski

Po raz czternasty Tarnowska Fundacja Kultury wręczyła dziś w tarnowskim Ratuszu statuetki "Uskrzydlony" - honorowe wyróżnienia dla ludzi i firm z terenu Małopolski i Podkarpacia, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju naszych małych ojczyzn. Do tej pory uhonorowano statuetką Uskrzydlonego 137 osób. Do tego grona dołączyli dziś: ks. Jacek Miszczak i ks. Ryszard Piasecki, Teresa Kaban i Henryk Błażej, Ignacy Krasoń, Mieczysław Bień, Ryszard Półtorak, Jan Sikora, prof. Adam Juszkiewicz, Tadeusz Nosek, Stanisław Jedliński, zespół "Świerczkowiacy" i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. - Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym i zespołom twórczym, a od 2002 roku po raz pierwszy także firmom kreującym rozwój Małopolski i Podkarpacia. Nagrody firmom przyznajemy jednak tylko wtedy, gdy osiągnięty sukces jest wynikiem twórczej pracy wielu osób i nie sposób indywidualnie go uhonorować - mówi Stanisław Lis, przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury."Uskrzydlony" przyznawany jest od roku 1988 , początkowo przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie , potem przez prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., kontynuującej misję WOK w dziedzinie kultury. W roku 1998 TARR SA. zrezygnował z tego projektu. Po dwuletniej przerwie ideę "Uskrzydlonego" podjęła Rada Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w ramach Programu Jubileuszu 10-lecia swojej działalności. Od 2000 r. "Uskrzydlony" jest przyznawany przez Kapitułę powołaną corocznie przez Radę Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury. Od roku nagroda przyznawana jest już w siedmiu kategoriach. Tegoroczne rozdanie "Uskrzydlonych" odbyło się w Ratuszu. W spotkaniu - oprócz tegorocznych laureatów i zaproszonych gości - wzięli udział także dotychczasowi posiadacze statuetek Uskrzydlonego. Oto lista "Uskrzydlonych" za rok 2003: W kategorii - KULTURA Ks. JACEK MISZCZAK, wikariusz dębickiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jest dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej "POLONIA SEMPER FIDELIS" w Dębicy oraz organizatorem największych, na bardzo wysokim poziomie artystycznym koncertów w mieście i dębickiej parafii. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ŚWIERCZKOWIACY". Działa od czterdziestu lat. Jego historię tworzy przeszło 500 osób, sto miejsc w Polsce, gdzie odbyły się koncerty " Świerczkowiaków". Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy" znany jest nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Koncertował m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Libii, Mołdawii, Turcji, Słowacji, Chorwacji, na Węgrzech, uczestniczył w wielu festiwalach zagranicznych. Dlatego też miano ambasadora polskiej kultury jest w pełni uzasadnione. TERESA KABAN i HENRYK BŁAŻEJ, pianistka i flecista, koncertowali jako soliści i kameraliści na wszystkich niemal estradach w Polsce oraz w wielu krajach Europy. IGNACY KRASOŃ - Przez kolejne dwie kadencje, od 1998 r. jest radnym gminy Dębica. Bardzo czynnie angażuje się w różne dziedziny życia społeczno - gospodarczego gminy. Interesuje się problematyką kultury, sportu, oświaty i czytelnictwa. Jest inicjatorem różnych przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak budowa szkół, sal gimnastycznych i inwestycji związanych z ochroną środowiska. W KATEGORII - SAMORZĄD TERYTORIALNY MIECZYSŁAW BIEŃ, prezydent Tarnowa. Swoją pracę zawodową od początku związał z gospodarką komunalną miasta Tarnowa, początkowo z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, a następnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg Miejskich. Od 1996 r. M.Bień został delegowany przez założyciela Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie dr. Krzysztofa Pawłowskiego na dyrektora generalnego WSB. W ciągu niespełna pięciu lat uczelnia powiększyła liczbę studentów ze 120 do blisko 2000. 18 listopada 2002 r. działalność rozpoczął w Tarnowie samorząd czwartej kadencji, Mieczysław Bień został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Tarnowa. W KATEGORII - MEDIA ks. RYSZARD PIASECKI - Ks. Ryszard Piasecki jest twórcą i organizatorem Radia, od samego początku (24 grudnia 1993 roku) był jego dyrektorem. Do 1998 roku rozgłośnia funkcjonowała pod nazwą Radio Dobra Nowina. Nabyte doświadczenie wykazało potrzebę współpracy z innymi rozgłośniami katolickimi w kraju, dlatego w ramach porozumienia programowego Radia PLUS tarnowskie radio przystąpiło do ogólnopolskiej sieci. Decyzja Ks. Ryszarda Piaseckiego o przyłączeniu do sieci wzbogaciła ramówkę radia, zwiększyła profesjonalizm przygotowywanych audycji, zwiększyła popularność Radia oraz wzmocniła działania marketingowe. Od 1998 roku rozgłośnia funkcjonuje pod nazwą Radio PLUS. W KATEGORII - ROZWÓJ I PROMOCJA REGIONU RYSZARD PÓŁTORAK, wicewojewoda małopolski. W latach 90 - tych ubiegłego wieku był wójtem gminy Tarnów, a następnie w latach 1994 - 98 był wicewojewodą tarnowskim. Do czasu objęcia funkcji I wicewojewody małopolskiego był dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. JAN SIKORA, W latach 1999 - 2001 prezes zarządu spółki Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna, obecnie pełni funkcję v-ce prezesa ds. organizacji i marketingu. Od 1997 roku odpowiedzialny jest za działania marketingowe i promocyjne zmierzające do wykreowania Kopalni Soli "Wieliczka" jako zabytku znanego, dostępnego i bezpiecznego, przyjaznego dla turystów. Działalność Jana Sikory stanowi przykład profesjonalnej umiejętności i równocześnie szczerego zaangażowania w promowanie dziedzictwa narodowego. W KATEGORII - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DĘBICKIEJ. Funkcjonuje w Dębicy od czterdziestu lat. Skupia ludzi pracujących na rzecz nauki i kultury. W 2003 r. nawiązało kontakty z Drohobyczem, przejęło opiekę nad grobem "ojca polskiej komedii" - Aleksandra Fredry w Rudkach Fredrowskich na Ukrainie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej wspiera również materialnie Polaków mieszkających na Wschodzie. Utworzyło swoje oddziały w Luksemburgu oraz na Ukrainie, w Rudkach Fredrowskich. Przekazało niedawno swoje unikalne zbiory do Muzeum Regionalnego w Dębicy. W dalszym ciągu żywo zainteresowane jest rozwojem tej placówki, o której zresztą powstanie starało się od lat. W KATEGORII - INTEGRACJA EUROPEJSKA prof. dr hab. ADAM JUSZKIEWICZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Ma na swoim koncie bogaty dorobek naukowy w kraju i za granicą. Jest autorem przeszło 80 publikacji naukowych i przeszło 60 wystąpień konferencyjnych, przeważnie z zakresu fizykochemii i roztworów oraz chemii środowiska. Za pracę naukową i dydaktyczną wyróżniony został wieloma nagrodami i wysokimi odznaczeniami państwowymi. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. W sposób bardzo kompetentny i twórczy kieruje Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Misją tej uczelni jest tworzenie warunków materialnych dla młodzieży ze słabszych ekonomicznie, małych ośrodków wiejskich i miejskich. Dzięki temu wiele osób, których nie stać na studiowanie w dużych ośrodkach akademickich, może kontynuować naukę w PWSZ. Aktualnie uczelnia prowadzi kształcenie na 15 specjalnościach zawodowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa inicjuje i wspiera wszelkie inicjatywy związane z integracją Polski z Unią. Wyrazem tego jest m.in. wprowadzenie do programu uczelni studiów podyplomowych "Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej", a także podjęcie współpracy z wieloma europejskimi uczelniami. W KATEGORII - FIRMY KREUJĄCE ROZWÓJ MAŁOPOLSKI I PODKARPACIA TADEUSZ NOSEK, właściciel HOTELU i RESTAURACJI "BRISTOL". W październiku 1998 r. przejął od tarnowskiej PSS "SPOŁEM" restaurację "BRISTOL" o przedwojennej tradycji. W swoich archiwaliach posiada dokumenty świadczące o tym, że powstał tutaj HOTEL "BRISTOL" w 1909 r., ma też rachunki hotelowe z 1931 r. W restauracji "Bristol" gościły znakomite osoby - kilkakrotnie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, jak również znakomici polscy artyści m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Zbigniew Cybulski, Stanisław Mikulski, Irena Santor oraz ambasadorzy Stanów Zjednoczonych, Izraela, Norwegii, Szwecji. Półtora roku temu pan T. Nosek przejął od Domów Towarowych Centrum dwa piętra nad restauracją, gdzie powstał Hotel "Bristol", czterogwiazdkowy z piętnastoma pokojami, w tym z apartamentem o powierzchni 100 m kw., z jakuzzi (hydromasażem). Hotel ma również gabinet odnowy biologicznej, solarium. W "Bristolu" organizowane są ogólnopolskie seminaria i szkolenia polskich firm i instytucji, również na temat integracji z Unią Europejską. "Bristol" ma salę konferencyjną na 120 miejsc. Restauracja została zorganizowana na miarę europejską, przedkłada jednak nade wszystko polską kuchnię, co nie znaczy, że nie oferuje potraw z różnych europejskich krajów. W niedalekiej przyszłości w tarnowskim "Bristolu" będzie zorganizowany "NIGHT CLUB". STANISŁAW JEDLIŃSKI, właściciel firmy SPORTATUT w Nagawczynie k. Dębicy. Firma SPORTATUT, działająca na rynku od 1991 roku, jest producentem szerokiego asortymentu dietetycznych środków spożywczych oferowanych w różnych formach: koncentratów w proszku do rozpuszczania, tabletek, kapsułek oraz gotowych napojów. W ofercie znajduje się ponad 160 pozycji. Poważną gałąź produkcji stanowią odżywki i suplementy sportowe, tzw. dozwolone środki wspomagania wysiłku. Preparaty oparte są na cennych dla zdrowia substancjach odżywczych. Firma Sportatut otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Źródło: Okay/Dziennik Polski