Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

Zdarza się, że po zarejestrowaniu stowarzyszenia lub fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), organizacja dostaje pismo wzywające do zapłaty za wpis do jeszcze innego rejestru, choć żadnego wniosku o wpis (poza wnioskiem o wpis do KRS) nie składała. Fałszywe wezwania do zapłaty często dostają też nowo powstałe firmy, rejestrujące się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Treść takiego listu/maila sugeruje, że to pismo urzędowe, jest podana podstawa prawna danego obowiązku (zazwyczaj też wymyślona). Tymczasem, prawdopodobnie jest to fikcyjny rejestr lub ktoś podszywa się pod rejestr istniejący. Może to też być zwykła oferta reklamowa, udająca urzędowy obowiązek. Często informacja taka kierowana jest do nowych przedsiębiorców, którzy właśnie zarejestrowali działalność gospodarczą, ale nierzadko trafia też do organizacji pozarządowych, nie tylko tych, które są także zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Co zrobić, jeśli twoja organizacja dostanie dziwnego maila z ofertą wpisu do jakiegoś kolejnego rejestru (choć nie składała żadnego wniosku o wpis) lub wezwanie, że nie dopełniliście jakiegoś obowiązku? Przede wszystkim nie przestraszyć się urzędowego, alarmującego języka, spokojnie sprawdzić zasadność takiego pisma, ale w żadnym wypadku nie płacić!

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/20_Uwaga_na_falszywe_wezwania_do_zaplaty/ostrzezenie.jpg

Jak działają oszuści?

W CEIDG można sprawdzić, kto dopiero co zarejestrował się jako przedsiębiorca. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/. Firmy wyłudzające pieniądze wyciągają stamtąd dane nowych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i wysyłają do nich listy. Działają pod różnymi nazwami np.: Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF), Krajowy Rejestr Sądowny, Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm, Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych itp. Przesyłka jest sprytnie opisana, tak by nie można było jej autorom zarzucić oszustwa. Przykładowo jest w niej mowa o tym, że należy zapłacić "fakultatywną opłatę rejestracyjną w wysokości 290 zł". Opłata fakultatywna oznacza, że jest dobrowolna, opcjonalna i niezobowiązująca, ale nie wszyscy znają znaczenie tego słowa. Ponadto wezwanie przypomina pismo urzędowe. Często dołączony jest gotowy druk przelewu z wpisanymi danymi.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/20_Uwaga_na_falszywe_wezwania_do_zaplaty/Publikacja1.jpg

Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów?

Nie dajmy się zwieść użytym w piśmie określeniom jak "nieprzekraczalny termin" czy "fakultatywna opłata", wymienionym podstawom prawnym i odesłaniom do regulaminów. Dobrze sprawdźmy, kto nadał korespondencję i kto się pod nią podpisał.

Pamiętajmy, iż wpis stowarzyszenia do KRS jest bezpłatny, tak samo jak do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)!

Ostrzeżenie na stronie Ministerstwa Rozwoju

„Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów".

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/20_Uwaga_na_falszywe_wezwania_do_zaplaty/plakat.jpg

źródło: http://poradnik.ngo/AWmags

Zdarza się, że po zarejestrowaniu stowarzyszenia lub fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), organizacja dostaje pismo wzywające do zapłaty za wpis do jeszcze innego rejestru, choć żadnego wniosku o wpis (poza wnioskiem o wpis do KRS) nie składała. Fałszywe wezwania do zapłaty często dostają też nowo powstałe firmy, rejestrujące się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Treść takiego listu/maila sugeruje, że to pismo urzędowe, jest podana podstawa prawna danego obowiązku (zazwyczaj też wymyślona). Tymczasem, prawdopodobnie jest to fikcyjny rejestr lub ktoś podszywa się pod rejestr istniejący. Może to też być zwykła oferta reklamowa, udająca urzędowy obowiązek. Często informacja taka kierowana jest do nowych przedsiębiorców, którzy właśnie zarejestrowali działalność gospodarczą, ale nierzadko trafia też do organizacji pozarządowych, nie tylko tych, które są także zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS. Co zrobić, jeśli twoja organizacja dostanie dziwnego maila z ofertą wpisu do jakiegoś kolejnego rejestru (choć nie składała żadnego wniosku o wpis) lub wezwanie, że nie dopełniliście jakiegoś obowiązku? Przede wszystkim nie przestraszyć się urzędowego, alarmującego języka, spokojnie sprawdzić zasadność takiego pisma, ale w żadnym wypadku nie płacić! Jak działają oszuści? W CEIDG można sprawdzić, kto dopiero co zarejestrował się jako przedsiębiorca. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/. Firmy wyłudzające pieniądze wyciągają stamtąd dane nowych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i wysyłają do nich listy. Działają pod różnymi nazwami np.: Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF), Krajowy Rejestr Sądowny, Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm, Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych itp. Przesyłka jest sprytnie opisana, tak by nie można było jej autorom zarzucić oszustwa. Przykładowo jest w niej mowa o tym, że należy zapłacić "fakultatywną opłatę rejestracyjną w wysokości 290 zł". Opłata fakultatywna oznacza, że jest dobrowolna, opcjonalna i niezobowiązująca, ale nie wszyscy znają znaczenie tego słowa. Ponadto wezwanie przypomina pismo urzędowe. Często dołączony jest gotowy druk przelewu z wpisanymi danymi. Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów? Nie dajmy się zwieść użytym w piśmie określeniom jak "nieprzekraczalny termin" czy "fakultatywna opłata", wymienionym podstawom prawnym i odesłaniom do regulaminów. Dobrze sprawdźmy, kto nadał korespondencję i kto się pod nią podpisał. Pamiętajmy, iż wpis stowarzyszenia do KRS jest bezpłatny, tak samo jak do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)! Ostrzeżenie na stronie Ministerstwa Rozwoju „Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów". źródło: http://poradnik.ngo/AWmags