Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. V edycja konkursu „Kryształy Soli ”

V edycja konkursu „Kryształy Soli ”

V edycja konkursu  „Kryształy Soli ”

W tym roku odbywa się już V edycja konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego „ Kryształy Soli”.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania organizacji do konkursu lub udzielenie rekomendacji lokalnym organizacjom, które same zdecydują się wziąć udział w konkursie.

W każdej gminie i mieście działają organizacje pozarządowe, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają działania administracji lokalnej służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. Nagroda „Kryształy Soli” stanowi uhonorowanie ich pracy, trudu i zaangażowania w rozwój regionu.

Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w następujących kategoriach: Polityka Społeczna, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, Edukacja i Nauka, Sport, Zdrowie, Turystyka, Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska.

Do Nagrody mogą być zgłaszane dowolne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty statutowo prowadzące działalność pożytku publicznego (zgłaszane podmioty nie muszą posiadać statusu pożytku publicznego). Wyjątek stanowią organizacje, które uzyskały tytuł laureata lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu.

Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/ngo , w terminie do 30 czerwca 2009 r. na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków .
Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić hasło: „Kryształy Soli”.

W tym roku odbywa się już V edycja konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego „ Kryształy Soli”. Zachęcamy Państwa do zgłaszania organizacji do konkursu lub udzielenie rekomendacji lokalnym organizacjom, które same zdecydują się wziąć udział w konkursie. W każdej gminie i mieście działają organizacje pozarządowe, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają działania administracji lokalnej służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. Nagroda „Kryształy Soli” stanowi uhonorowanie ich pracy, trudu i zaangażowania w rozwój regionu. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w następujących kategoriach: Polityka Społeczna, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, Edukacja i Nauka, Sport, Zdrowie, Turystyka, Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska. Do Nagrody mogą być zgłaszane dowolne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty statutowo prowadzące działalność pożytku publicznego (zgłaszane podmioty nie muszą posiadać statusu pożytku publicznego). Wyjątek stanowią organizacje, które uzyskały tytuł laureata lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu. Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/ngo , w terminie do 30 czerwca 2009 r. na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków . Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić hasło: „Kryształy Soli”.