Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. V Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

V Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

V Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się V sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości a następnie poprowadziła sesję.

Na sesję przybyli:
Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Murczek, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Janas, Powiatowy Inspektor Sanitarny– Grażyna Dudajek, Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Teresa Kopczyńska, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na sesji obecni byli również: w zastępstwie Skarbnika Powiatu - Jolanta Wróbel, Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut oraz Radca Prawny Powiatu Jerzy Pociecha.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady, złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Od ostatniej sesji tj. od 7 marca br. Zarząd Powiatu odbył 9 posiedzeń, przyjął 8 projektów uchwał Rady Powiatu, podjął 47 uchwał Zarządu, przyjął 1 informację oraz rozpatrzył 2 oceny.

Na zapytania i interpelacje składane przez radnych odpowiedzi udzielał Starosta Dąbrowski.

 

Na V sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

2) w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Kościele Parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,

3) w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji polichromii chóru organowego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Kazimierza w Radgoszczy,

4) w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 150 tyś. na zakup karetek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

5) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011 wraz z autopoprawką,

6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021,

7) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

8) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2011r.,

Po przyjęciu uchwał przez Radę, w następnym punkcie obrad zapoznano się z oceną stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2010,

Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.,

Podczas sesji ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w roku 2010, przedstawił Kierownik PUP w Dąbrowie Tarnowskiej Józef Małek.

Po wyczerpaniu punktów z planowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie V Sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się V sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości a następnie poprowadziła sesję. Na sesję przybyli:Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Murczek, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Janas, Powiatowy Inspektor Sanitarny– Grażyna Dudajek, Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Teresa Kopczyńska, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na sesji obecni byli również: w zastępstwie Skarbnika Powiatu - Jolanta Wróbel, Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut oraz Radca Prawny Powiatu Jerzy Pociecha. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady, złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Od ostatniej sesji tj. od 7 marca br. Zarząd Powiatu odbył 9 posiedzeń, przyjął 8 projektów uchwał Rady Powiatu, podjął 47 uchwał Zarządu, przyjął 1 informację oraz rozpatrzył 2 oceny. Na zapytania i interpelacje składane przez radnych odpowiedzi udzielał Starosta Dąbrowski.   Na V sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: 1) w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 2) w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Kościele Parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, 3) w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji polichromii chóru organowego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Kazimierza w Radgoszczy, 4) w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 150 tyś. na zakup karetek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 5) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011 wraz z autopoprawką, 6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021, 7) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 8) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2011r., Po przyjęciu uchwał przez Radę, w następnym punkcie obrad zapoznano się z oceną stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2010, Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r., Podczas sesji ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w roku 2010, przedstawił Kierownik PUP w Dąbrowie Tarnowskiej Józef Małek. Po wyczerpaniu punktów z planowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie V Sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego.