Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. VI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

VI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

VI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

30 maja 2019 roku odbyło się szóste posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W sesji udział wzięli dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa.

Podczas posiedzenia starosta przedstawił raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok. Sporządzenie raportu o stanie samorządu to nowy obowiązek ustawowy i jest jednym z elementów uzyskania absolutorium. Zarząd powiatu jest zobowiązany przedstawić go radzie. Raport będzie szczegółowo omawiany i prezentowany na sesji absolutoryjnej rady powiatu w dniu 12 czerwca.

Starosta przedstawił również szczegółowe informacje o akcji powodziowej w naszym powiecie. Podziękował także wszystkim tym, którzy brali udział w działaniach ratowniczych.

Następnie działania strażaków oraz przebieg akcji ratowniczych omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk.

Radni dyskutowali na temat strat powodziowych, pomocy dla poszkodowanych mieszkańców, o możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie powstałych szkód, a także jakie podjąć działania, by w przyszłości uniknąć podtopień i powodzi.

Członek Zarządu Powiatu Kamil Kwiatkowski zaznaczył, że konieczne jest wsparcie strażaków ochotników i doposażenie jednostek OSP w sprzęt, który zwiększyłby wydajność ich pracy podczas akcji ratowniczych.

Natomiast Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos poinformowała, że wniosek na środki z przeznaczeniem na roboty publiczne w związku z usuwaniem skutków powodzi został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone.

30 maja rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu powiatu dąbrowskiego.

Przyjęła również:

  • sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
  • informację Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 2018 roku,
  • informację Powiatowego Urzędy Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej na temat oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2018 roku.

mags

30 maja 2019 roku odbyło się szóste posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W sesji udział wzięli dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa. Podczas posiedzenia starosta przedstawił raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok. Sporządzenie raportu o stanie samorządu to nowy obowiązek ustawowy i jest jednym z elementów uzyskania absolutorium. Zarząd powiatu jest zobowiązany przedstawić go radzie. Raport będzie szczegółowo omawiany i prezentowany na sesji absolutoryjnej rady powiatu w dniu 12 czerwca. Starosta przedstawił również szczegółowe informacje o akcji powodziowej w naszym powiecie. Podziękował także wszystkim tym, którzy brali udział w działaniach ratowniczych. Następnie działania strażaków oraz przebieg akcji ratowniczych omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk. Radni dyskutowali na temat strat powodziowych, pomocy dla poszkodowanych mieszkańców, o możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie powstałych szkód, a także jakie podjąć działania, by w przyszłości uniknąć podtopień i powodzi. Członek Zarządu Powiatu Kamil Kwiatkowski zaznaczył, że konieczne jest wsparcie strażaków ochotników i doposażenie jednostek OSP w sprzęt, który zwiększyłby wydajność ich pracy podczas akcji ratowniczych. Natomiast Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos poinformowała, że wniosek na środki z przeznaczeniem na roboty publiczne w związku z usuwaniem skutków powodzi został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone. 30 maja rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu powiatu dąbrowskiego. Przyjęła również: sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, informację Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 2018 roku, informację Powiatowego Urzędy Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej na temat oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2018 roku. mags