Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek”

VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek”

VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek”

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego ogłasza nabór do VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2-8 lat. Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wysokość dofinansowania projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w dwóch ścieżkach:

I - Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach bądź w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej

II – Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich 

i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie fundacji: http://www.fundacjabgk.pl . Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2014 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2015 roku.

Warto nadmienić, iż w ramach programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK wsparła dotychczas realizację 146 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,3 mln zł. 4900 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl

Regulamin konkursu.pdf 

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego ogłasza nabór do VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2-8 lat. Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wysokość dofinansowania projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania. Projekty można zgłaszać w dwóch ścieżkach: I - Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach bądź w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej II – Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich  i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie fundacji: http://www.fundacjabgk.pl . Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2014 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2015 roku. Warto nadmienić, iż w ramach programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK wsparła dotychczas realizację 146 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,3 mln zł. 4900 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl Regulamin konkursu.pdf 
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG