Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. VIII SESJA RADY POWIATU

VIII SESJA RADY POWIATU

VIII SESJA RADY POWIATU

W dniu dzisiejszym odbyła się ósma sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na początku sesji radny Tadeusz Kwiatkowski w imieniu grupy radnych złożył wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kity. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Powiatu. W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Robert Kądzielawa.

Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski złożył wniosek o odwołanie Wicestarosty Dąbrowskiego Krzysztofa Kaczmarskiego i członka Zarządu Powiatu Marka Kopię. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Powiatu. W wyniku tajnego głosowania nowym Wicestarostą został radny Tadeusz Kwiatkowski, natomiast członkiem Zarządu Powiatu radny Jerzy Bączek.

W kolejnym punkcie porządku obrad Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

W dniu dzisiejszym podjęto następujące uchwały:
1) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Dąbrowskiego tj. budynku byłego Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie oraz Domu Nauczyciela w Szczucinie.
5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013",
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
8) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2007 r.,
9) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu radnym Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej kosztów podróży służbowej,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Polską Izbę Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej na działalność Starosty Dąbrowskiego.
Ponadto radni przyjęli ocenę stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006 przedłożoną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu i zamknął sesję Rady Powiatu.

W dniu dzisiejszym odbyła się ósma sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Na początku sesji radny Tadeusz Kwiatkowski w imieniu grupy radnych złożył wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kity. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Powiatu. W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski złożył wniosek o odwołanie Wicestarosty Dąbrowskiego Krzysztofa Kaczmarskiego i członka Zarządu Powiatu Marka Kopię. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Powiatu. W wyniku tajnego głosowania nowym Wicestarostą został radny Tadeusz Kwiatkowski, natomiast członkiem Zarządu Powiatu radny Jerzy Bączek. W kolejnym punkcie porządku obrad Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. W dniu dzisiejszym podjęto następujące uchwały:1) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego,2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,4) podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Dąbrowskiego tj. budynku byłego Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie oraz Domu Nauczyciela w Szczucinie.5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013",6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,8) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2007 r.,9) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu radnym Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej kosztów podróży służbowej,10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Polską Izbę Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej na działalność Starosty Dąbrowskiego.Ponadto radni przyjęli ocenę stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006 przedłożoną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu i zamknął sesję Rady Powiatu.