Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W co inwestujemy

W co inwestujemy

W co inwestujemy

W tym roku Powiat Dąbrowski przeznaczy rekordową kwotę ponad 5 mln złotych na inwestycje. Do tej pory najwięcej wydano na inwestycje w 2001 roku, prawie 3,5 mln złotych. Tegoroczne wydatki związane są w dużej mierze z pozyskaniem środków zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej. 
Najwększą inwestycją jest w tym roku budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Hala ma kosztować blisko 2 mln zł, z tego około 90 proc. pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy, podpisanie umowy opóźnia się, ponieważ firmy składają odwołania od decyzji komisji przetargowej. Wśród inwestycji drogowych, do najważniejszych należy przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Żelichów, odcinek Olesno – Ćwików oraz przebudowa drogi powiatowej Szczucin Radgoszcz. Łącznie koszt tych inwestycji wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego kwota około 2 mln złotych to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kończą się wiosenne remont dróg powiatowych w gminach Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Mędrzechów. Remonty te sfinansowane zostały z budżetu powiatu oraz funduszy państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na te inwestycje przeznaczono ponad 1 mln. z czego połowe przeznaczy Powiat ze środków własnych. Ponadto wykonano cząstkowy remont powierzchni dróg w postaci kilkuset metrowych nakładek tam, gdzie częściowe naprawienie drogi nie przynosi już pożądanych efektów. Na inwestycje wspólnie z gminami powiat przeznaczy ponad 150 tys. złotych. Inwestycje te dotyczyć będą budowy chodników i zatok gminie Dąbrowa Tarnowska na ulicy Kościelnej, w Radgoszczy – centrum wsi, Bolesław – Centrum wsi, Mędrzechów – zatoka parkingowa oraz Szczucin – zatoka parkingowa przy sanktuarium. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski upatruje powodzenie w inwestycjach drogowych w emisji obligacji, jednak muszą wcześniej nastąpić odciążenia budżetu powiatu spowodowane poręczeniami dokonanymi na rzecz szpitala powiatowego. W tym roku planowana jest również modernizacja kotłowni węglowej na gazową w internacie ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Środki finansowe na ten cel przeznaczone zostaną z budżetu powiatu. Przewidziane są też remonty w internacie ZSP Nr 1, natmiast w ZSP w Szczucinie trwa remont łazienek. Przewidziane jest również złożenie projektu do EOG i norweskich funduszy na wykonanie termomodernizacji budynkow ZSP Nr 1 i 2. 

W tym roku Powiat Dąbrowski przeznaczy rekordową kwotę ponad 5 mln złotych na inwestycje. Do tej pory najwięcej wydano na inwestycje w 2001 roku, prawie 3,5 mln złotych. Tegoroczne wydatki związane są w dużej mierze z pozyskaniem środków zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej.  Najwększą inwestycją jest w tym roku budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Hala ma kosztować blisko 2 mln zł, z tego około 90 proc. pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy, podpisanie umowy opóźnia się, ponieważ firmy składają odwołania od decyzji komisji przetargowej. Wśród inwestycji drogowych, do najważniejszych należy przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Żelichów, odcinek Olesno – Ćwików oraz przebudowa drogi powiatowej Szczucin Radgoszcz. Łącznie koszt tych inwestycji wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego kwota około 2 mln złotych to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kończą się wiosenne remont dróg powiatowych w gminach Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Mędrzechów. Remonty te sfinansowane zostały z budżetu powiatu oraz funduszy państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na te inwestycje przeznaczono ponad 1 mln. z czego połowe przeznaczy Powiat ze środków własnych. Ponadto wykonano cząstkowy remont powierzchni dróg w postaci kilkuset metrowych nakładek tam, gdzie częściowe naprawienie drogi nie przynosi już pożądanych efektów. Na inwestycje wspólnie z gminami powiat przeznaczy ponad 150 tys. złotych. Inwestycje te dotyczyć będą budowy chodników i zatok gminie Dąbrowa Tarnowska na ulicy Kościelnej, w Radgoszczy – centrum wsi, Bolesław – Centrum wsi, Mędrzechów – zatoka parkingowa oraz Szczucin – zatoka parkingowa przy sanktuarium. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski upatruje powodzenie w inwestycjach drogowych w emisji obligacji, jednak muszą wcześniej nastąpić odciążenia budżetu powiatu spowodowane poręczeniami dokonanymi na rzecz szpitala powiatowego. W tym roku planowana jest również modernizacja kotłowni węglowej na gazową w internacie ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Środki finansowe na ten cel przeznaczone zostaną z budżetu powiatu. Przewidziane są też remonty w internacie ZSP Nr 1, natmiast w ZSP w Szczucinie trwa remont łazienek. Przewidziane jest również złożenie projektu do EOG i norweskich funduszy na wykonanie termomodernizacji budynkow ZSP Nr 1 i 2.