Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W Pawłowie otwarto zmodernizowaną przepompownię

W Pawłowie otwarto zmodernizowaną przepompownię

W Pawłowie otwarto zmodernizowaną przepompownię

14 września br. w Pawłowie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie zmodernizowanej Przepompowni Melioracyjnej. Dzięki zrealizowanej inwestycji zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie gminy Bolesław.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Borowski Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz Wiceprzewodniczący Józef Misiaszek, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zastępcą bryg. Krzysztofem Kolarczykiem, Michał Ząbek Przewodniczący Rady Gminy Bolesław wraz z radnymi, Jan Wieczorek Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu, Ks. Jarosław Kokoszka wikariusz w Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Bolesławiu, Rafał Nowak Sekretarz Gminy Bolesław oraz mieszkańcy gminy Bolesław.

Uroczystość rozpoczął wójt Kazimierz Olearczyk, który powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie podsumował zrealizowaną inwestycję.

Następnie głos zabrał Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który podkreślił, że to już druga inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Powiślu Dąbrowskim, podając przykład zmodernizowanej wcześniej przepompowni „Radwan". Jednocześnie zaznaczył, że aktualnie trwają prace nad kolejnymi zadaniami, dotyczącymi modernizacji pozostałych przepompowni oraz budowie małych zbiorników przeciwpowodziowych.

- Otwieramy piątą zmodernizowaną przepompownię z wszystkich 20 znajdujących się w Małopolsce. To dzięki dobrej współpracy samorządów udało się przygotować kolejne zadanie do realizacji – powiedział podczas uroczystości Wicemarszałek Stanisław Sorys.

Kilka słów do zebranych powiedział również Starosta Tadeusz Kwiatkowski, który pogratulował zrealizowania tak ważnej dla Gminy Bolesław inwestycji, a także podziękował wszystkim za zaangażowanie i pomoc przy zmodernizowaniu przepompowni. Podkreślił, że jest to zasługa owocnego współdziałania władz wojewódzkich, powiatowych i samorządów gminnych.

Tradycyjnego przecięcia wstęgi, będącego symbolicznym zakończeniem inwestycji dokonali: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław oraz Bogusław Borowski Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Następnie Ks. Jarosław Kokoszka dokonał poświęcenia przepompowni.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było zwiększenie przepustowości przepompowni w Pawłowie umożliwiające przerzut wody opadowej z kanału Zyblikiewicza i terenów przyległych do rzeki Wisły. Wykonanie inwestycji było konieczne ze względu na to, że przepompownia powstała w latach 70-tych i nie spełniała już wymaganych norm i obowiązujących standardów. Zbyt mała wydajność przepompowni powodowała zalewanie okolicznych terenów. Zwiększenie wydajności zyskano poprzez wymianę pomp, armatury, instalacji wewnętrznych oraz automatycznego sterowania i zasilania.

Inwestorem przedsięwzięcia był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 8 mln zł i zrealizowana została przy współudziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie.

Poniżej reportaż z uroczystości „Nowoczesna przepompownia. Powódź już nie taka straszna" przygotowany przez TVP Kraków:

files/aktualnosci/2015/09_wrzesien/15_W_Pawlowie_otwarto_zmodernizowana_przepompownie/tvpkrakow.jpg

www.malopolskie.pl/Agenda UMWM w Tarnowie

14 września br. w Pawłowie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie zmodernizowanej Przepompowni Melioracyjnej. Dzięki zrealizowanej inwestycji zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie gminy Bolesław. W uroczystości udział wzięli m.in.: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Borowski Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz Wiceprzewodniczący Józef Misiaszek, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zastępcą bryg. Krzysztofem Kolarczykiem, Michał Ząbek Przewodniczący Rady Gminy Bolesław wraz z radnymi, Jan Wieczorek Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu, Ks. Jarosław Kokoszka wikariusz w Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Bolesławiu, Rafał Nowak Sekretarz Gminy Bolesław oraz mieszkańcy gminy Bolesław. Uroczystość rozpoczął wójt Kazimierz Olearczyk, który powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie podsumował zrealizowaną inwestycję. Następnie głos zabrał Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który podkreślił, że to już druga inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Powiślu Dąbrowskim, podając przykład zmodernizowanej wcześniej przepompowni „Radwan". Jednocześnie zaznaczył, że aktualnie trwają prace nad kolejnymi zadaniami, dotyczącymi modernizacji pozostałych przepompowni oraz budowie małych zbiorników przeciwpowodziowych. - Otwieramy piątą zmodernizowaną przepompownię z wszystkich 20 znajdujących się w Małopolsce. To dzięki dobrej współpracy samorządów udało się przygotować kolejne zadanie do realizacji – powiedział podczas uroczystości Wicemarszałek Stanisław Sorys. Kilka słów do zebranych powiedział również Starosta Tadeusz Kwiatkowski, który pogratulował zrealizowania tak ważnej dla Gminy Bolesław inwestycji, a także podziękował wszystkim za zaangażowanie i pomoc przy zmodernizowaniu przepompowni. Podkreślił, że jest to zasługa owocnego współdziałania władz wojewódzkich, powiatowych i samorządów gminnych. Tradycyjnego przecięcia wstęgi, będącego symbolicznym zakończeniem inwestycji dokonali: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław oraz Bogusław Borowski Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Następnie Ks. Jarosław Kokoszka dokonał poświęcenia przepompowni. Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było zwiększenie przepustowości przepompowni w Pawłowie umożliwiające przerzut wody opadowej z kanału Zyblikiewicza i terenów przyległych do rzeki Wisły. Wykonanie inwestycji było konieczne ze względu na to, że przepompownia powstała w latach 70-tych i nie spełniała już wymaganych norm i obowiązujących standardów. Zbyt mała wydajność przepompowni powodowała zalewanie okolicznych terenów. Zwiększenie wydajności zyskano poprzez wymianę pomp, armatury, instalacji wewnętrznych oraz automatycznego sterowania i zasilania. Inwestorem przedsięwzięcia był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 8 mln zł i zrealizowana została przy współudziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie. Poniżej reportaż z uroczystości „Nowoczesna przepompownia. Powódź już nie taka straszna" przygotowany przez TVP Kraków: www.malopolskie.pl/Agenda UMWM w Tarnowie