Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W Powiecie Dąbrowskim realizowane będzie pięć projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

W Powiecie Dąbrowskim realizowane będzie pięć projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

W Powiecie Dąbrowskim realizowane będzie pięć projektów w ramach

16 września br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Powiatem Dąbrowskim, a Beneficjentami „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”, którymi w roku 2022 są: Gmina Dąbrowa Tarnowska reprezentowana przez Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz Małgorzatę Bąba Skarbnika Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gmina Olesno reprezentowana przez Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej i Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie.

Umowę, po stronie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” podpisali Beata Partyńska Prezes Stowarzyszenia oraz Halina Sarat Skarbnik Stowarzyszenia. Z kolei Stowarzyszenie „Otwarte Serce” reprezentowane było przez Bogdana Sosina Prezesa Stowarzyszenia i Reginę Szostek Sekretarza Stowarzyszenia. Samorząd powiatowy, reprezentował Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk Wicestarosta i Maria Sztorc Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego.

Podpisanie umów odbyło się w obecności Agnieszki Anioł – Głuszek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej i Marzeny Gubernat konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - jednostki odpowiedzialnej za realizację na terenie Powiatu Dąbrowskiego „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”.

W powiecie będzie realizowane 5 projektów, mających na celu likwidację barier architektonicznych oraz barier transportowych. PFRON na ten cel przeznaczył ponad 745 tys. zł.

Beneficjentem pierwszego projektu jest Powiat Dąbrowski, który będzie realizował zadanie pn. „Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”. Całkowity koszt to 86.217,14 zł, a kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
to 47.419,43 zł.

Beneficjentem kolejnego projektu jest Gmina Dąbrowa Tarnowska. Umowa dotyczy projektu, w ramach Obszaru B pn. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu – 35% nie więcej niż 51.784,70 zł.

Kolejny realizować będzie Gmina Olesno. Umowa dotyczy „Budowy windy przy Urzędzie Gminy w Oleśnie” gdzie maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 35% i jest to kwota 66.013,40 zł.

Dwa projekty dotyczą obszaru D „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej zakupi, w ramach likwidacji barier transportowych autobus do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej”. Na ten cel PFRON przekazał 290.000,00 zł. Taką samą kwotę otrzymało Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy.

Spotkanie było również okazją do promocji dwóch nowych Programów PFRON do których przystąpił Powiat Dąbrowski, a mianowicie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie Dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie. Powiat Dąbrowski otrzymał na realizacje powyższych programów dotację w wysokości 347.460,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programów dostępne są na stronie internetowej PFRON- www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.

16 września br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Powiatem Dąbrowskim, a Beneficjentami „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”, którymi w roku 2022 są: Gmina Dąbrowa Tarnowska reprezentowana przez Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz Małgorzatę Bąba Skarbnika Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gmina Olesno reprezentowana przez Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej i Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie. Umowę, po stronie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” podpisali Beata Partyńska Prezes Stowarzyszenia oraz Halina Sarat Skarbnik Stowarzyszenia. Z kolei Stowarzyszenie „Otwarte Serce” reprezentowane było przez Bogdana Sosina Prezesa Stowarzyszenia i Reginę Szostek Sekretarza Stowarzyszenia. Samorząd powiatowy, reprezentował Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk Wicestarosta i Maria Sztorc Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego. Podpisanie umów odbyło się w obecności Agnieszki Anioł – Głuszek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej i Marzeny Gubernat konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - jednostki odpowiedzialnej za realizację na terenie Powiatu Dąbrowskiego „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”. W powiecie będzie realizowane 5 projektów, mających na celu likwidację barier architektonicznych oraz barier transportowych. PFRON na ten cel przeznaczył ponad 745 tys. zł. Beneficjentem pierwszego projektu jest Powiat Dąbrowski, który będzie realizował zadanie pn. „Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”. Całkowity koszt to 86.217,14 zł, a kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychto 47.419,43 zł. Beneficjentem kolejnego projektu jest Gmina Dąbrowa Tarnowska. Umowa dotyczy projektu, w ramach Obszaru B pn. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu – 35% nie więcej niż 51.784,70 zł. Kolejny realizować będzie Gmina Olesno. Umowa dotyczy „Budowy windy przy Urzędzie Gminy w Oleśnie” gdzie maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 35% i jest to kwota 66.013,40 zł. Dwa projekty dotyczą obszaru D „Programu Wyrównywani Różnic Między Regionami III”. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej zakupi, w ramach likwidacji barier transportowych autobus do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej”. Na ten cel PFRON przekazał 290.000,00 zł. Taką samą kwotę otrzymało Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Spotkanie było również okazją do promocji dwóch nowych Programów PFRON do których przystąpił Powiat Dąbrowski, a mianowicie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie Dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie. Powiat Dąbrowski otrzymał na realizacje powyższych programów dotację w wysokości 347.460,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programów dostępne są na stronie internetowej PFRON- www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.