Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W Powiecie Dąbrowskim trwa Kwalifikacja Wojskowa

W Powiecie Dąbrowskim trwa Kwalifikacja Wojskowa

W Powiecie Dąbrowskim trwa Kwalifikacja Wojskowa

Zgodnie z rozporządzeniem ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24.11.2009r. w sprawie przeprowadzenie Kwalifikacji - na terenie Województwa Małopolskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa w terminie od 8.02.2010 r. do 30.04.2010 r. Wojewoda Małopolski zarządzeniem powołał Wojewódzkie i Powiatowe Komisje Lekarskie oraz został ustalony termin działania poszczególnych komisji lekarskich.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Dąbrowskiego rozpoczęła działalność w dniu 08.02.2010 r. i trwać będzie do 04.03.2010 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5 (sala narad).
Obowiązkowi stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej w 2010 r. podlegają:

- mężczyźni urodzeni w 1991r., a także w latach 1986-1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1986-1991, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kursach psychologicznych, albo będące absolwentkami lub studentkami tych szkół/uczelni.

- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się na ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby te wzywane są do Kwalifikacji Wojskowej za pomocą wezwań imiennych lub obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 22.01.2010r.

Zgłaszając się do Kwalifikacji Wojskowej należy zabrać ze sobą:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) aktualną fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy,

3) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacji zawodowe,

4) dokumenty dotyczące stanu zdrowia (zaświadczenia, karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia, które przedkładają Powiatowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia przydatności do czynnej służby wojskowej).

Osoby, którym ustalono zdolność do odbywania służby wojskowej otrzymują propozycję wstąpienia do armii zawodowej lub automatycznie są przenoszone do rezerwy.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza właściwego ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu w którym jest obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaleniu przyczyn niestawiennictwa osoba ta powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza lub bezpośrednio do Powiatowej Komisji Lekarskiej, celem wyznaczenia terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem, wojskowym komendantem uzupełnień oraz właściwą komisją lekarską w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów nakazanych, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Zgodnie z rozporządzeniem ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24.11.2009r. w sprawie przeprowadzenie Kwalifikacji - na terenie Województwa Małopolskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa w terminie od 8.02.2010 r. do 30.04.2010 r. Wojewoda Małopolski zarządzeniem powołał Wojewódzkie i Powiatowe Komisje Lekarskie oraz został ustalony termin działania poszczególnych komisji lekarskich. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Dąbrowskiego rozpoczęła działalność w dniu 08.02.2010 r. i trwać będzie do 04.03.2010 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5 (sala narad).Obowiązkowi stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej w 2010 r. podlegają: - mężczyźni urodzeni w 1991r., a także w latach 1986-1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; - kobiety urodzone w latach 1986-1991, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kursach psychologicznych, albo będące absolwentkami lub studentkami tych szkół/uczelni. - osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się na ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby te wzywane są do Kwalifikacji Wojskowej za pomocą wezwań imiennych lub obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 22.01.2010r. Zgłaszając się do Kwalifikacji Wojskowej należy zabrać ze sobą: 1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 2) aktualną fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy, 3) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacji zawodowe, 4) dokumenty dotyczące stanu zdrowia (zaświadczenia, karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia, które przedkładają Powiatowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia przydatności do czynnej służby wojskowej). Osoby, którym ustalono zdolność do odbywania służby wojskowej otrzymują propozycję wstąpienia do armii zawodowej lub automatycznie są przenoszone do rezerwy. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza właściwego ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu w którym jest obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaleniu przyczyn niestawiennictwa osoba ta powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza lub bezpośrednio do Powiatowej Komisji Lekarskiej, celem wyznaczenia terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem, wojskowym komendantem uzupełnień oraz właściwą komisją lekarską w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów nakazanych, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.