Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W powiecie dąbrowskim tysiące hektarów pod wodą

W powiecie dąbrowskim tysiące hektarów pod wodą

W powiecie dąbrowskim tysiące hektarów pod wodą

Kilka ciepłych dni, a potem deszcz spowodowało, że całe połacie pól na Powiślu znalazły się pod wodą. W związku z trudną sytuacją Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski wraz Komendantem Powiatowym PSP Adamem Rzemińskim i Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego Jerzym Cwojdzińskim udali się w teren aby ocenić skalę zagrożenia.

Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie gmin Gręboszów, Olesno, Szczucin i w północnej części gminy Radgoszcz. Rzeka Wisła przekroczyła stan alarmowy o 90 cm. W dniu 31.03.2006 r. osiągnęła poziom 740 cm. Jednak największe straty powodują lokalne rzeki i kanały, które we wszystkich częściach powiatu rozlewają się powodując podtopienia pól i domostw. W gminie Gręboszów kanały Hubenicki i Borusowski wraz z dopływami zamieniły się w wielkie rozlewiska, podtapiając tysiące hektarów pól i zabudowań. Uruchomiony zespół pompowy w Hubenicach, który zastępuje przepompownie nie nadąża z przepompowywaniem wody. Na rzekach Upust, Dęba w gminach Szczucin i Radgoszcz druhowie z jednostek OSP zabezpieczali liczne przesiąki a nawet podwyższali wały przeciwpowodziowe na tych rzekach. Miejscowość Radwan w gminiea Szczucin zamieniła się w wielkie jezioro. Podtopionych jest kilkanaście zabudowań a do części nie ma dojazdu. Podejmowane działania przez jednoski OSP i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pozwoliły na przywrójenie dojazdu do czterech zabudowań. Praktycznie we wszystkich gminach prowadzone są odpompowywania wód z zastoisk mające na celu uchronienie następnych budynków przed podtopieniami. Również przede wszystkim ochotnicy z jednostek OSP pracują nad udrażnianiem przepustów i mostów na kanałach melioracyjnych. W wielu miejscach drogi dojazdowe do zabudowań zamieniły się w rzeki co uniemożliwia mieszkańcom dojazd do swych domów. Szacuje się, że pod wodą znajduje się około 14 tys. ha upraw rolnych i użytków zielonych. Podtopieniu uległo blisko 400 zabudowań gospodarskich. Uszkodzeniu uległo łącznie ponad 40 km dróg gminnych i powiatowych. Niestety dalsze opady deszczu, które ponownie wystąpiły na terenie powiatu będą tylko powiększały istniejące straty.

Kilka ciepłych dni, a potem deszcz spowodowało, że całe połacie pól na Powiślu znalazły się pod wodą. W związku z trudną sytuacją Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski wraz Komendantem Powiatowym PSP Adamem Rzemińskim i Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego Jerzym Cwojdzińskim udali się w teren aby ocenić skalę zagrożenia. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie gmin Gręboszów, Olesno, Szczucin i w północnej części gminy Radgoszcz. Rzeka Wisła przekroczyła stan alarmowy o 90 cm. W dniu 31.03.2006 r. osiągnęła poziom 740 cm. Jednak największe straty powodują lokalne rzeki i kanały, które we wszystkich częściach powiatu rozlewają się powodując podtopienia pól i domostw. W gminie Gręboszów kanały Hubenicki i Borusowski wraz z dopływami zamieniły się w wielkie rozlewiska, podtapiając tysiące hektarów pól i zabudowań. Uruchomiony zespół pompowy w Hubenicach, który zastępuje przepompownie nie nadąża z przepompowywaniem wody. Na rzekach Upust, Dęba w gminach Szczucin i Radgoszcz druhowie z jednostek OSP zabezpieczali liczne przesiąki a nawet podwyższali wały przeciwpowodziowe na tych rzekach. Miejscowość Radwan w gminiea Szczucin zamieniła się w wielkie jezioro. Podtopionych jest kilkanaście zabudowań a do części nie ma dojazdu. Podejmowane działania przez jednoski OSP i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pozwoliły na przywrójenie dojazdu do czterech zabudowań. Praktycznie we wszystkich gminach prowadzone są odpompowywania wód z zastoisk mające na celu uchronienie następnych budynków przed podtopieniami. Również przede wszystkim ochotnicy z jednostek OSP pracują nad udrażnianiem przepustów i mostów na kanałach melioracyjnych. W wielu miejscach drogi dojazdowe do zabudowań zamieniły się w rzeki co uniemożliwia mieszkańcom dojazd do swych domów. Szacuje się, że pod wodą znajduje się około 14 tys. ha upraw rolnych i użytków zielonych. Podtopieniu uległo blisko 400 zabudowań gospodarskich. Uszkodzeniu uległo łącznie ponad 40 km dróg gminnych i powiatowych. Niestety dalsze opady deszczu, które ponownie wystąpiły na terenie powiatu będą tylko powiększały istniejące straty.