Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

W dniu 30 stycznia 2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu uczestniczyli Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski, Burmistrz i Wójtowie gmin powiatu dąbrowskiego, przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Panowie Rafał Pater i Józef Domino oraz członkowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ocena stanu zagrożenia powodziowego powiatu, ocena realizacji dotychczas prowadzonych inwestycji w zakresie ochrony przed powodzią oraz planowanych w 2007 roku i w latach następnych inwestycji w tym zakresie na terenie powiatu.

Zagrożenie powodziowe powiatu jest bardzo duże, które występuje w dwóch aspektach. Pierwszy to zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców szczególnie gmin Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów i Szczucin wynikające z niebezpieczeństwa przerwania wałów rzek Wisły i Dunajca. Drugi, który dotyczy praktycznie wszystkich mieszkańców powiatu spowodowany intensywnymi opadami, powodującymi olbrzymie straty w infrastrukturze, budynkach i uprawach.
Uczestnicy posiedzenia pozytywnie ocenili współpracę samorządów z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szczególnie w ostatnich latach wnioski o wykonanie prac inwestycyjnych czy modernizacji składane przez samorządy są konsultowane i realizowane w miarę posiadanych możliwości finansowych. W 2006 roku inwestycje przeciwpowodziowe na terenie powiatu dąbrowskiego kosztowały 4,5 mln zł. Natomiast w 2007 r. planowane inwestycje tylko na rzece Wiśle zaangażują kwotę 2,5 mln zł.

Mimo stosunkowo dużego zakresu prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych w ostatnich latach na terenie powiatu w zakresie ochrony przed powodzią nadal występuje pilna potrzeba dalszych prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W trakcie spotkania zgłoszono 22 wnioski dotyczące pilnych potrzeb w zakresie ochrony przed powodzią w trzech obszarach a mianowicie inwestycji, remontów bieżących oraz konserwacji. Jako jedne z najpilniejszych inwestycji oprócz kontynuacji inwestycji bezpośrednio dotyczących wałów przeciwpowodziowych uznano pilną potrzebę budowy przepompowni w Hubenicach gm. Gręboszów. Ta inwestycja oraz 5 innych zostały zgłoszone do projektu Sektorowego Programu Operacyjnego pn. ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich". Dotyczy to m.in. regulacji na rzekach Breń ii Upust. Te wnioski otrzymały pozytywną opinią i jest duża szansa, że zostaną zrealizowane w najbliższym okresie.

Negatywnie oceniono zakres prac konserwacyjnych, głównych kanałów na obszarze powiatu. To właśnie właściwie brak konserwacji ( oczyszczania ) kanałów i potoków jest jedną z podstawowych przyczyn występowania powodzi opadowych, które są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i corocznie powodują wielkie straty materialne w budynkach, uprawach i drogach.

Pan Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski na zakończenie stwierdził, że wszystkie wnioski zostaną opracowane i zgłoszone do Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Zwrócił sie do przedstawicieli MZMiUW o opracowanie planu zadań inwestycyjnych, które zostaną umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego co pozwoli na ubieganie się o środki z funduszy europejskich.

W dniu 30 stycznia 2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu uczestniczyli Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski, Burmistrz i Wójtowie gmin powiatu dąbrowskiego, przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Panowie Rafał Pater i Józef Domino oraz członkowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ocena stanu zagrożenia powodziowego powiatu, ocena realizacji dotychczas prowadzonych inwestycji w zakresie ochrony przed powodzią oraz planowanych w 2007 roku i w latach następnych inwestycji w tym zakresie na terenie powiatu. Zagrożenie powodziowe powiatu jest bardzo duże, które występuje w dwóch aspektach. Pierwszy to zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców szczególnie gmin Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów i Szczucin wynikające z niebezpieczeństwa przerwania wałów rzek Wisły i Dunajca. Drugi, który dotyczy praktycznie wszystkich mieszkańców powiatu spowodowany intensywnymi opadami, powodującymi olbrzymie straty w infrastrukturze, budynkach i uprawach.Uczestnicy posiedzenia pozytywnie ocenili współpracę samorządów z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szczególnie w ostatnich latach wnioski o wykonanie prac inwestycyjnych czy modernizacji składane przez samorządy są konsultowane i realizowane w miarę posiadanych możliwości finansowych. W 2006 roku inwestycje przeciwpowodziowe na terenie powiatu dąbrowskiego kosztowały 4,5 mln zł. Natomiast w 2007 r. planowane inwestycje tylko na rzece Wiśle zaangażują kwotę 2,5 mln zł. Mimo stosunkowo dużego zakresu prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych w ostatnich latach na terenie powiatu w zakresie ochrony przed powodzią nadal występuje pilna potrzeba dalszych prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W trakcie spotkania zgłoszono 22 wnioski dotyczące pilnych potrzeb w zakresie ochrony przed powodzią w trzech obszarach a mianowicie inwestycji, remontów bieżących oraz konserwacji. Jako jedne z najpilniejszych inwestycji oprócz kontynuacji inwestycji bezpośrednio dotyczących wałów przeciwpowodziowych uznano pilną potrzebę budowy przepompowni w Hubenicach gm. Gręboszów. Ta inwestycja oraz 5 innych zostały zgłoszone do projektu Sektorowego Programu Operacyjnego pn. ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich". Dotyczy to m.in. regulacji na rzekach Breń ii Upust. Te wnioski otrzymały pozytywną opinią i jest duża szansa, że zostaną zrealizowane w najbliższym okresie. Negatywnie oceniono zakres prac konserwacyjnych, głównych kanałów na obszarze powiatu. To właśnie właściwie brak konserwacji ( oczyszczania ) kanałów i potoków jest jedną z podstawowych przyczyn występowania powodzi opadowych, które są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i corocznie powodują wielkie straty materialne w budynkach, uprawach i drogach. Pan Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski na zakończenie stwierdził, że wszystkie wnioski zostaną opracowane i zgłoszone do Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Zwrócił sie do przedstawicieli MZMiUW o opracowanie planu zadań inwestycyjnych, które zostaną umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego co pozwoli na ubieganie się o środki z funduszy europejskich.