Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W trosce o przedsiębiorców i lokalny rynek pracy

W trosce o przedsiębiorców i lokalny rynek pracy

W trosce o przedsiębiorców i lokalny rynek pracy

Pracodawcy oraz bezrobotni z terenu powiatu dąbrowskiego nie są pozostawieni bez pomocy w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem realizuje rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej głównie z przeznaczeniem na pożyczki związane z pokryciem bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców. Obecnie rozpatrywane są wnioski. Jak informuje Dyrektor tej instytucji Mariola Kobos wpłynęło ich ponad 1700, z czego zrealizowano już 70% na kwotę ponad 6 mln.

Od połowy marca tego roku, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wstrzymał bezpośrednią obsługę stron. Pomimo tego, klienci urzędu na bieżąco mogli składać dokumenty i wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, platformy ePUAP, a także portalu praca.gov.pl. Dodatkowo osoby zainteresowane wsparciem ze strony urzędu mogły kontaktować się również drogą telefoniczną.

W trosce o lokalnych przedsiębiorców i ich pracowników Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, ogłasza cyklicznie nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek społecznych oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Wsparcie udzielane jest na okres do trzech miesięcy i uzależnione jest od spadku obrotów gospodarczych.

O udzielenie dofinansowania mogły ubiegać się również organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników.

Specjalnie na potrzeby przedsiębiorców i pracodawców uruchomiono linię telefoniczną, pod którą można uzyskać niezbędne informacje dotyczące realizowanego wsparcia.

Należy zwrócić uwagę, że na bieżąco realizowane są podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy, w tym przede wszystkim rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz obsługa cudzoziemców, wypłata zasiłków i stypendiów, pośrednictwo pracy, jak również obsługa wniosków o zorganizowanie stażu, zatrudnienia wspieranego, doposażenia stanowisk pracy, dotacje na działalność gospodarczą, szkolenia itp.

Obecnie urząd jest już otwarty dla petentów, jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i pewnymi ograniczeniami.

Materiał Telewizji Tarnowska.tv: Dąbrowscy pracodawcy oraz bezrobotni nie zostali pozostawieni bez pomocy. Urząd Pracy otwiera drzwi i rozpatruje wnioski o pożyczki

 

Pracodawcy oraz bezrobotni z terenu powiatu dąbrowskiego nie są pozostawieni bez pomocy w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem realizuje rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej głównie z przeznaczeniem na pożyczki związane z pokryciem bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców. Obecnie rozpatrywane są wnioski. Jak informuje Dyrektor tej instytucji Mariola Kobos wpłynęło ich ponad 1700, z czego zrealizowano już 70% na kwotę ponad 6 mln. Od połowy marca tego roku, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wstrzymał bezpośrednią obsługę stron. Pomimo tego, klienci urzędu na bieżąco mogli składać dokumenty i wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, platformy ePUAP, a także portalu praca.gov.pl. Dodatkowo osoby zainteresowane wsparciem ze strony urzędu mogły kontaktować się również drogą telefoniczną. W trosce o lokalnych przedsiębiorców i ich pracowników Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, ogłasza cyklicznie nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek społecznych oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Wsparcie udzielane jest na okres do trzech miesięcy i uzależnione jest od spadku obrotów gospodarczych. O udzielenie dofinansowania mogły ubiegać się również organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników. Specjalnie na potrzeby przedsiębiorców i pracodawców uruchomiono linię telefoniczną, pod którą można uzyskać niezbędne informacje dotyczące realizowanego wsparcia. Należy zwrócić uwagę, że na bieżąco realizowane są podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy, w tym przede wszystkim rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz obsługa cudzoziemców, wypłata zasiłków i stypendiów, pośrednictwo pracy, jak również obsługa wniosków o zorganizowanie stażu, zatrudnienia wspieranego, doposażenia stanowisk pracy, dotacje na działalność gospodarczą, szkolenia itp. Obecnie urząd jest już otwarty dla petentów, jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i pewnymi ograniczeniami. Materiał Telewizji Tarnowska.tv: Dąbrowscy pracodawcy oraz bezrobotni nie zostali pozostawieni bez pomocy. Urząd Pracy otwiera drzwi i rozpatruje wnioski o pożyczki