Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W trosce o rozwój powiatu dąbrowskiego

W trosce o rozwój powiatu dąbrowskiego

W trosce o rozwój powiatu dąbrowskiego

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne spotkanie poświęcone omówieniu planów rozwoju powiatu dąbrowskiego w aspekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inicjatorem spotkania był Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a udział w nim wzięli:
- Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
- Stanisław Sorys Wicewojewoda Małopolski

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego:
- Andrzej Sztorc Przewodniczący Sejmiku
- Elżbieta Zięba Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego
- Barbara Kosińska – Geras Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego
- Jadwiga Krzyżek – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przedstawiciele samorządów powiatu i gmin:

- Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu
- Krzysztof Bryk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
- Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski
- Stanisław Początek – Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska
- Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów
- Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno
- Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz
- Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucin
oraz Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Najważniejszym powodem zorganizowania tego spotkania jest troska Samorządu Powiatowego o rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Aby to osiągnąć należy przede wszystkim dokonać przebudowy i modernizacji sieci drogowej oraz wybudować inne obiekty inżynieryjno – techniczne (mosty, skrzyżowania bezkolizyjne czy ścieżki rowerowe). W tym celu należy dołożyć wszelkich starań i zabiegów organizacyjnych, aby wykorzystać jak najwięcej środków finansowych dostępnych z Unii Europejskiej. Spotkanie to miało również na celu zaakcentowanie i przypomnienie o potrzebach występujących na terenie powiatu dąbrowskiego szczególnie przedstawicielom władz województwa. Tym bardziej, że samorządy nie są w stanie samodzielnie tych potrzeb zrealizować i niezbędne jest zaangażowanie ze strony władz wojewódzkich.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z rozwojem infrastruktury drogowej i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił władzom województwa problemy i potrzeby występujące na terenie powiatu dąbrowskiego:

1) remont drogi krajowej nr 73 związany z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Według informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, droga krajowa nr 73 będzie remontowana w latach 2010/2011. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji. Wyremontowane zostanie 27 km drogi od Szczucina do Tarnowa. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zwrócił się z ponowną prośbą do GDDKiA o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Żabieńską w Dąbrowie Tarnowskiej.

2) remont dróg wojewódzkich wraz z budową mostu w Borusowej.
Starosta i wójtowie gmin zaapelowali do Zarządu Województwa o remont dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Dąbrowski, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym, szczególnie w gminie Szczucin. Wicemarszałek Roman Ciepiela poparł te potrzeby i zapewnił zebranych, że Zarząd Województwa zajmie się tymi kwestiami.

3) plany strategiczne samorządu powiatowego w zakresie infrastruktury dróg powiatowych do realizacji w ramach MRPO

Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski przedstawił władzom województwa plany samorządu powiatowego w zakresie dróg powiatowych. Samorząd powiatu złożył już dwa wnioski do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz na kwotę 16 mln zł i modernizację tzw. drogi nadwiślańskiej na odcinku Szczucin – Kozłów i Żelichów do granicy powiatu. Droga ta przebiegała będzie przez gminy Szczucin, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów. Realizacja tego projektu będzie miała znaczenie regionalne a także ułatwi w sposób znaczący komunikację regionu z Krakowem. Przyczyni się do rozwoju całego regionu oraz uatrakcyjni powiat pod względem inwestycyjnym. Koszt tego projektu to 22 mln zł.

Trzeci projekt, który zostanie złożony do MRPO to „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów. Droga ta stanowi połączenie z planowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej oraz z mostem w Borusowej, łączącym województwa świętokrzyskie i małopolskie. Droga ta będzie stanowiła alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 73. Koszt projektu wynosi 13,8 mln zł.

4) przywrócenie przewozów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej Tarnów – Szczucin

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego czyni starania o przywrócenie przewozów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej Tarnów – Szczucin. W tej sprawie zwrócono się do PKP o nieodpłatne przekazanie linii kolejowej. Obecnie trwa procedura związana z przekazaniem na rzecz Powiatu Dąbrowskiego tej linii kolejowej. W związku z tym Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zwróciło się dodatkowo do Zarządu Województwa Małopolskiego o sfinansowanie zakupu szynobusu i dopłatę do tych przewozów.

Podczas spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił problemy związane z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu i związaną z tym potrzebą budowy magazynu przeciwpowodziowego, gdyż Powiat Dąbrowski należy do jednych z najbardziej zagrożonych powodzią na terenie całego województwa. Przedstawiono także potrzebę budowy nowoczesnej strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Głos w dyskusji zabierali także Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz wójtowie gmin. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego zadeklarowali daleko idącą pomoc w realizacji przedstawionych przedsięwzięć. Jednocześnie ustalono, że tego typu spotkania odbywać się będą regularnie również w innych obszarach działań samorządów.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne spotkanie poświęcone omówieniu planów rozwoju powiatu dąbrowskiego w aspekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inicjatorem spotkania był Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a udział w nim wzięli:- Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,- Stanisław Sorys Wicewojewoda Małopolski Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego:- Andrzej Sztorc Przewodniczący Sejmiku- Elżbieta Zięba Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego- Barbara Kosińska – Geras Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego- Jadwiga Krzyżek – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Przedstawiciele samorządów powiatu i gmin: - Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu- Krzysztof Bryk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski- Stanisław Początek – Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska- Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów- Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno- Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz- Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucinoraz Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Najważniejszym powodem zorganizowania tego spotkania jest troska Samorządu Powiatowego o rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Aby to osiągnąć należy przede wszystkim dokonać przebudowy i modernizacji sieci drogowej oraz wybudować inne obiekty inżynieryjno – techniczne (mosty, skrzyżowania bezkolizyjne czy ścieżki rowerowe). W tym celu należy dołożyć wszelkich starań i zabiegów organizacyjnych, aby wykorzystać jak najwięcej środków finansowych dostępnych z Unii Europejskiej. Spotkanie to miało również na celu zaakcentowanie i przypomnienie o potrzebach występujących na terenie powiatu dąbrowskiego szczególnie przedstawicielom władz województwa. Tym bardziej, że samorządy nie są w stanie samodzielnie tych potrzeb zrealizować i niezbędne jest zaangażowanie ze strony władz wojewódzkich. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z rozwojem infrastruktury drogowej i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił władzom województwa problemy i potrzeby występujące na terenie powiatu dąbrowskiego: 1) remont drogi krajowej nr 73 związany z budową obwodnicy Dąbrowy TarnowskiejWedług informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, droga krajowa nr 73 będzie remontowana w latach 2010/2011. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji. Wyremontowane zostanie 27 km drogi od Szczucina do Tarnowa. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zwrócił się z ponowną prośbą do GDDKiA o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Żabieńską w Dąbrowie Tarnowskiej. 2) remont dróg wojewódzkich wraz z budową mostu w Borusowej.Starosta i wójtowie gmin zaapelowali do Zarządu Województwa o remont dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Dąbrowski, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym, szczególnie w gminie Szczucin. Wicemarszałek Roman Ciepiela poparł te potrzeby i zapewnił zebranych, że Zarząd Województwa zajmie się tymi kwestiami. 3) plany strategiczne samorządu powiatowego w zakresie infrastruktury dróg powiatowych do realizacji w ramach MRPO Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski przedstawił władzom województwa plany samorządu powiatowego w zakresie dróg powiatowych. Samorząd powiatu złożył już dwa wnioski do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz na kwotę 16 mln zł i modernizację tzw. drogi nadwiślańskiej na odcinku Szczucin – Kozłów i Żelichów do granicy powiatu. Droga ta przebiegała będzie przez gminy Szczucin, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów. Realizacja tego projektu będzie miała znaczenie regionalne a także ułatwi w sposób znaczący komunikację regionu z Krakowem. Przyczyni się do rozwoju całego regionu oraz uatrakcyjni powiat pod względem inwestycyjnym. Koszt tego projektu to 22 mln zł. Trzeci projekt, który zostanie złożony do MRPO to „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów. Droga ta stanowi połączenie z planowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej oraz z mostem w Borusowej, łączącym województwa świętokrzyskie i małopolskie. Droga ta będzie stanowiła alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 73. Koszt projektu wynosi 13,8 mln zł. 4) przywrócenie przewozów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej Tarnów – Szczucin Samorząd Powiatu Dąbrowskiego czyni starania o przywrócenie przewozów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej Tarnów – Szczucin. W tej sprawie zwrócono się do PKP o nieodpłatne przekazanie linii kolejowej. Obecnie trwa procedura związana z przekazaniem na rzecz Powiatu Dąbrowskiego tej linii kolejowej. W związku z tym Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zwróciło się dodatkowo do Zarządu Województwa Małopolskiego o sfinansowanie zakupu szynobusu i dopłatę do tych przewozów. Podczas spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił problemy związane z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu i związaną z tym potrzebą budowy magazynu przeciwpowodziowego, gdyż Powiat Dąbrowski należy do jednych z najbardziej zagrożonych powodzią na terenie całego województwa. Przedstawiono także potrzebę budowy nowoczesnej strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Głos w dyskusji zabierali także Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz wójtowie gmin. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego zadeklarowali daleko idącą pomoc w realizacji przedstawionych przedsięwzięć. Jednocześnie ustalono, że tego typu spotkania odbywać się będą regularnie również w innych obszarach działań samorządów.