Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W trosce o współczesną rodzinę

W trosce o współczesną rodzinę

W trosce o współczesną rodzinę

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencję pt. "W trosce o współczesną rodzinę". Patronat honorowy nad konferencją objął starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Z uwagi, iż była to pierwsza konferencja w nowej siedzibie jednostek zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku, jak również obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej zakresu pracy powiatowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W konferencji uczestniczyli radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Krzysztof Bryk, przedstawiciel kuratorium oświaty w Krakowie delegatura w Tarnowie wizytator Teresa Szydłowska, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Joanna Ohratka, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Chmielarz, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, naczelnik Wydziału Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Otwarcia konferencji dokonała Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, następnie Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Agnieszka Anioł-Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiły cel konferencji, jak również nakreśliły ramy współpracy jednostek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.

Pierwszą prelekcję pt. "Rodzina - najbezpieczniejszy dom świata" wygłosiła dyrektor Bogusława Molak. Wystąpienie poruszało kwestie roli, jaką dom rodzinny odgrywa w życiu każdego człowieka, a mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła II:"Rodzina bierze swój początek w miłości...Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej...".

Kolejny wykład pt. "Wyzwania polityki rodzinnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego" został wygłoszony przez Agnieszkę Anioł-Głuszek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykład oparty był na szczegółowej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców naszego powiatu oraz wyzwaniach polityki społecznej które wpisują się w zadania realizowane przez PCPR.

Wspieramy i pomagamy – z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej to temat który przybliżyła Anna Kijak – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Opowiedziała o pracy Poradni, zasobach kadrowych i realizowanych zadaniach.

Ostatnia prelekcja stanowiła podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelekcja pt. "Projekt Dobra Przyszłość – odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego", została wygłoszona przez Marzenę Gubernat kierownika projektu, jednocześnie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uwieńczeniem konferencji była prezentacja filmu pt. "Czy warto? – problem eurosieroctwa" przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencja była doskonałą okazją do przybliżenia zakresu działalności placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych, jak również dała możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania.

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składają podziękowania uczestnikom konferencji za przybycie, a pracownikom jednostek za pomoc przy organizacji spotkania.

files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/07_W_trosc_ o_wspolczesna_rodzine/logo ppp.jpg files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/07_W_trosc_ o_wspolczesna_rodzine/zaproszenie_okladka.jpg files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/07_W_trosc_ o_wspolczesna_rodzine/pcpr.jpg

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencję pt. "W trosce o współczesną rodzinę". Patronat honorowy nad konferencją objął starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Z uwagi, iż była to pierwsza konferencja w nowej siedzibie jednostek zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku, jak również obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej zakresu pracy powiatowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W konferencji uczestniczyli radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Krzysztof Bryk, przedstawiciel kuratorium oświaty w Krakowie delegatura w Tarnowie wizytator Teresa Szydłowska, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Joanna Ohratka, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Chmielarz, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, naczelnik Wydziału Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego. Otwarcia konferencji dokonała Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, następnie Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Agnieszka Anioł-Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiły cel konferencji, jak również nakreśliły ramy współpracy jednostek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.Pierwszą prelekcję pt. "Rodzina - najbezpieczniejszy dom świata" wygłosiła dyrektor Bogusława Molak. Wystąpienie poruszało kwestie roli, jaką dom rodzinny odgrywa w życiu każdego człowieka, a mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła II:"Rodzina bierze swój początek w miłości...Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej...". Kolejny wykład pt. "Wyzwania polityki rodzinnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego" został wygłoszony przez Agnieszkę Anioł-Głuszek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykład oparty był na szczegółowej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców naszego powiatu oraz wyzwaniach polityki społecznej które wpisują się w zadania realizowane przez PCPR. Wspieramy i pomagamy – z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej to temat który przybliżyła Anna Kijak – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Opowiedziała o pracy Poradni, zasobach kadrowych i realizowanych zadaniach. Ostatnia prelekcja stanowiła podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelekcja pt. "Projekt Dobra Przyszłość – odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego", została wygłoszona przez Marzenę Gubernat kierownika projektu, jednocześnie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Uwieńczeniem konferencji była prezentacja filmu pt. "Czy warto? – problem eurosieroctwa" przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Konferencja była doskonałą okazją do przybliżenia zakresu działalności placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych, jak również dała możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania. Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składają podziękowania uczestnikom konferencji za przybycie, a pracownikom jednostek za pomoc przy organizacji spotkania. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG