Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ważna informacja dla każdego mieszkańca Powiatu Dąbrowskiego!

Ważna informacja dla każdego mieszkańca Powiatu Dąbrowskiego!

Ważna informacja dla każdego mieszkańca Powiatu Dąbrowskiego!

Leader - jest to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W Europie jest realizowany od 1991 roku. W latach 2006-2007 w Polsce, zostanie wybranych około 80 lokalnych grup działania LGD, które otrzymają kwotę do 750 tys. zł każda, na wdrażanie własnej opracowanej wcześniej strategii. W Polsce przyjęto zasadę, że partnerskie Lokalne Grupy mogą przyjąć formę prawną: fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. To Lokalna Grupa Działania będzie mogła decydować jakie inicjatywy uzyskają wsparcie finansowe w Twojej Gminie, otrzyma ona bowiem pulę środków finansowych. 
Leader i Lokalne Grupy Działania będą traktowane jako jeden z najważniejszych elementów polityki wobec wsi i obszarów wiejskich. Cele Programu Leader : * zachęcenie różnych lokalnych podmiotów do wspólnego opracowania programów z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego * wzmocnienie lokalnej gospodarki w celu udziału w tworzeniu miejsc pracy * poprawienia zdolności organizacyjnych w ich społeczności * poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich * wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produktów i tworzenie wartości dodanej produktów lokalnych Cechy programu Leader : * wsparcie -pomoc w formie wsparcia finansowego otrzymuje dane terytorium. * sposób podejmowania decyzji jest demokratyczny (każdy uczestnik ma jeden głos). * Lokalna Grupa Działania - przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych i biznesu; wspiera ona oddolne inicjatywy lokalne * wszystkich partnerów obowiązują zasady dzielenia zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści * działania i projekty realizowane w ramach lokalnych potrzeb są spójnie powiązane ponieważ prowadzą do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych celów strategii * wszystkie Lokalne Grupy Działania aktywnie uczestniczą w wymianie doświadczeń i współpracują zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej * to Lokalna Grupa Działania posiadając dużą autonomię decyduje o finansowaniu i zarządza procesem rozwoju Twojego miejsca zamieszkania I Ty możesz być aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania Uczestnicz w spotkaniach w Twojej Gminie: decyduj sam ! Pilotażowy projekt LEADER+ będzie realizowany w naszym powiecie pod nazwą : Powiśle Dąbrowskie - Tradycja i rozwój Koordynatorem projektu w porozumieniu z wszystkimi gminami w powiecie jest Gmina Dąbrowa Tarnowska Głównymi celami projektu jest: 1.Stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiśla Dąbrowskiego 2.Wsparcie utworzenia Lokalnej Grupy Działania, która składać się będzie z : o reprezentantów gmin Powiśla o reprezentantów stowarzyszeń organizacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przemysłu przetwórczego o reprezentantów parafii rzymsko-katolickich z terenu Powiśla o osób fizycznych zainteresowanych rozwojem regionu w tym wolontariuszy o przedstawicieli Polonii Amerykańskiej Pragniemy wykorzystać już istniejący dorobek gmin i powiatu w zakresie strategii rozwoju, lokalnych planów rozwoju i wielu innych, już wypracowanych dokumentów w sposób partnerski. Zaproponujemy udział najbardziej aktywnym uczestnikom spotkań szkoleniowych w pracach w grupie inicjatywnej LGD. Będziemy w trakcie dalszej realizacji projektu wspierać jej działalność poprzez ułatwienie dostępu do informacji, pozyskanie lokalu i niezbędnego sprzętu. Działając w LGD możesz starać się o fundusze pomocowe i decydować na co zostaną przeznaczone środki finansowe. Dotychczasowe nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej pokazało, że wiele przedsięwzięć możemy zrealizować właśnie przy pomocy tych pieniędzy. Mamy świadomość, że nie jest to łatwe, lecz nie chcemy, aby nasz powiat dąbrowski pozostał w tyle za innymi powiatami. Nie bądź bierny! Jeśli nie chcesz lub nie możesz uczestniczyć bezpośrednio w spotkaniach a masz konkretne pomysły na wdrożenie naszego programu Leader+ , lub jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania, zadzwoń na numer telefonu: (0-14) 644-21-21 - Piotr Sacha Jeśli masz wątpliwości lub pytania, kieruj je na adres internetowy mail: amorawiec@modr.pl lub izp@poczta.fm 

Źródło: Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Leader - jest to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W Europie jest realizowany od 1991 roku. W latach 2006-2007 w Polsce, zostanie wybranych około 80 lokalnych grup działania LGD, które otrzymają kwotę do 750 tys. zł każda, na wdrażanie własnej opracowanej wcześniej strategii. W Polsce przyjęto zasadę, że partnerskie Lokalne Grupy mogą przyjąć formę prawną: fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. To Lokalna Grupa Działania będzie mogła decydować jakie inicjatywy uzyskają wsparcie finansowe w Twojej Gminie, otrzyma ona bowiem pulę środków finansowych.  Leader i Lokalne Grupy Działania będą traktowane jako jeden z najważniejszych elementów polityki wobec wsi i obszarów wiejskich. Cele Programu Leader : * zachęcenie różnych lokalnych podmiotów do wspólnego opracowania programów z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego * wzmocnienie lokalnej gospodarki w celu udziału w tworzeniu miejsc pracy * poprawienia zdolności organizacyjnych w ich społeczności * poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich * wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produktów i tworzenie wartości dodanej produktów lokalnych Cechy programu Leader : * wsparcie -pomoc w formie wsparcia finansowego otrzymuje dane terytorium. * sposób podejmowania decyzji jest demokratyczny (każdy uczestnik ma jeden głos). * Lokalna Grupa Działania - przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych i biznesu; wspiera ona oddolne inicjatywy lokalne * wszystkich partnerów obowiązują zasady dzielenia zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści * działania i projekty realizowane w ramach lokalnych potrzeb są spójnie powiązane ponieważ prowadzą do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych celów strategii * wszystkie Lokalne Grupy Działania aktywnie uczestniczą w wymianie doświadczeń i współpracują zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej * to Lokalna Grupa Działania posiadając dużą autonomię decyduje o finansowaniu i zarządza procesem rozwoju Twojego miejsca zamieszkania I Ty możesz być aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania Uczestnicz w spotkaniach w Twojej Gminie: decyduj sam ! Pilotażowy projekt LEADER+ będzie realizowany w naszym powiecie pod nazwą : Powiśle Dąbrowskie - Tradycja i rozwój Koordynatorem projektu w porozumieniu z wszystkimi gminami w powiecie jest Gmina Dąbrowa Tarnowska Głównymi celami projektu jest: 1.Stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiśla Dąbrowskiego 2.Wsparcie utworzenia Lokalnej Grupy Działania, która składać się będzie z : o reprezentantów gmin Powiśla o reprezentantów stowarzyszeń organizacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przemysłu przetwórczego o reprezentantów parafii rzymsko-katolickich z terenu Powiśla o osób fizycznych zainteresowanych rozwojem regionu w tym wolontariuszy o przedstawicieli Polonii Amerykańskiej Pragniemy wykorzystać już istniejący dorobek gmin i powiatu w zakresie strategii rozwoju, lokalnych planów rozwoju i wielu innych, już wypracowanych dokumentów w sposób partnerski. Zaproponujemy udział najbardziej aktywnym uczestnikom spotkań szkoleniowych w pracach w grupie inicjatywnej LGD. Będziemy w trakcie dalszej realizacji projektu wspierać jej działalność poprzez ułatwienie dostępu do informacji, pozyskanie lokalu i niezbędnego sprzętu. Działając w LGD możesz starać się o fundusze pomocowe i decydować na co zostaną przeznaczone środki finansowe. Dotychczasowe nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej pokazało, że wiele przedsięwzięć możemy zrealizować właśnie przy pomocy tych pieniędzy. Mamy świadomość, że nie jest to łatwe, lecz nie chcemy, aby nasz powiat dąbrowski pozostał w tyle za innymi powiatami. Nie bądź bierny! Jeśli nie chcesz lub nie możesz uczestniczyć bezpośrednio w spotkaniach a masz konkretne pomysły na wdrożenie naszego programu Leader+ , lub jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania, zadzwoń na numer telefonu: (0-14) 644-21-21 - Piotr Sacha Jeśli masz wątpliwości lub pytania, kieruj je na adres internetowy mail: amorawiec@modr.pl lub izp@poczta.fm  Źródło: Ośrodek Doradztwa Rolniczego
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG