Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Walne zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W zebraniu uczestniczyli delegaci z wszystkich gmin Powiatu Dąbrowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Celem spotkania było przyjęcie przez Członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego sprawozdania finansowego za 2008 rok. Na posiedzeniu ustalono również wysokość składek członkowskich z poszczególnych gmin na bieżący rok. Członkowie Stowarzyszenia ustalili, że wysokość składki członkowskiej będzie wynosić 10 groszy od mieszkańca powiatu do zapłaty przez samorząd Powiatu Dąbrowskiego i 20 groszy od mieszkańca gminy do zapłaty przez poszczególne gminy powiatu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego uchwaliło również plan działania dla stowarzyszenia na 2009 rok. Przyjęte kierunki działalności stowarzyszenia dotyczą m.in.:

- rozwijania podjętych już działań w zakresie promocji powiatu i wszystkich gmin wchodzących w jego skład,
- wspierania starań samorządu powiatowego zmierzających do przejęcia linii kolejowej Tarnów – Szczucin,
- podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego,
- wspólnego wypracowania ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu,
- dokonania analizy zagrożeń spowodowanych spowolnieniem gospodarczym w kraju i w powiecie oraz wypracowania wspólnych kierunków działań mogących złagodzić skalę trudności gospodarczych,
- wypracowania, wspólnie z samorządem powiatowym, kierunków rozwoju i modernizacji sieci dróg powiatowych w powiązaniu z pozostałą siecią dróg.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W zebraniu uczestniczyli delegaci z wszystkich gmin Powiatu Dąbrowskiego. Wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Celem spotkania było przyjęcie przez Członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego sprawozdania finansowego za 2008 rok. Na posiedzeniu ustalono również wysokość składek członkowskich z poszczególnych gmin na bieżący rok. Członkowie Stowarzyszenia ustalili, że wysokość składki członkowskiej będzie wynosić 10 groszy od mieszkańca powiatu do zapłaty przez samorząd Powiatu Dąbrowskiego i 20 groszy od mieszkańca gminy do zapłaty przez poszczególne gminy powiatu. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego uchwaliło również plan działania dla stowarzyszenia na 2009 rok. Przyjęte kierunki działalności stowarzyszenia dotyczą m.in.: - rozwijania podjętych już działań w zakresie promocji powiatu i wszystkich gmin wchodzących w jego skład,- wspierania starań samorządu powiatowego zmierzających do przejęcia linii kolejowej Tarnów – Szczucin,- podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego,- wspólnego wypracowania ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu,- dokonania analizy zagrożeń spowodowanych spowolnieniem gospodarczym w kraju i w powiecie oraz wypracowania wspólnych kierunków działań mogących złagodzić skalę trudności gospodarczych,- wypracowania, wspólnie z samorządem powiatowym, kierunków rozwoju i modernizacji sieci dróg powiatowych w powiązaniu z pozostałą siecią dróg.