Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne posiedzenie członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, w którym uczestniczyli delegaci z wszystkich samorządów należących do Powiatu Dąbrowskiego.

Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium dla zarządu stowarzyszenia.

Ponadto ustalone zostały wysokości składek członkowskich oraz plan pracy na 2013 rok.

Do najważniejszych działań jakie będą podejmowane w tym roku należeć będą m.in.:

- wspieranie starań samorządu powiatowego zmierzających do nieodpłatnego przejęcia od PKP linii kolejowej Tarnów – Szczucin,

- podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego,

- wypracowanie ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu,

- dokonanie analizy zagrożeń spowodowanych spowolnieniem gospodarczym
w kraju i w powiecie oraz wypracowanie wspólnych kierunków mogących złagodzić skalę trudności gospodarczych występujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

- wypracowanie, wspólnie z samorządem powiatowym, kierunków rozwoju
i modernizacji sieci dróg powiatowych w powiązaniu z pozostałą siecią dróg,

- wdrożenie systemu monitoringu powodziowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

- podejmowanie działań dotyczących poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

- podejmowanie działań na rzecz poprawy systemu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

- podejmowanie działań dotyczących modernizacji drogi krajowej nr 73 i budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej,

- wspieranie działań Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w Gminie Gręboszów.

Ponadto na spotkaniu omówiono problemy wynikające z wdrażania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Według informacji przekazanych przez Pogotowie Ratunkowe na terenie powiatu występują problemy w zakresie łączności z zespołami ratownictwa medycznego. W różnych rejonach powiatu napotyka się trudności i brak zasięgu telefonii komórkowej co wpływa na jakość komunikowania się zespołów ratownictwa medycznego z dyspozytornią w Tarnowie. Obecni na spotkaniu samorządowcy podjęli inicjatywę, że samorządy gminne na posiedzeniach rad gmin przygotują stosowne apele do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w obecnym systemie.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne posiedzenie członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, w którym uczestniczyli delegaci z wszystkich samorządów należących do Powiatu Dąbrowskiego. Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium dla zarządu stowarzyszenia. Ponadto ustalone zostały wysokości składek członkowskich oraz plan pracy na 2013 rok. Do najważniejszych działań jakie będą podejmowane w tym roku należeć będą m.in.: - wspieranie starań samorządu powiatowego zmierzających do nieodpłatnego przejęcia od PKP linii kolejowej Tarnów – Szczucin, - podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, - wypracowanie ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu, - dokonanie analizy zagrożeń spowodowanych spowolnieniem gospodarczymw kraju i w powiecie oraz wypracowanie wspólnych kierunków mogących złagodzić skalę trudności gospodarczych występujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego, - wypracowanie, wspólnie z samorządem powiatowym, kierunków rozwojui modernizacji sieci dróg powiatowych w powiązaniu z pozostałą siecią dróg, - wdrożenie systemu monitoringu powodziowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego, - podejmowanie działań dotyczących poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego, - podejmowanie działań na rzecz poprawy systemu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Dąbrowskiego, - podejmowanie działań dotyczących modernizacji drogi krajowej nr 73 i budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, - wspieranie działań Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w Gminie Gręboszów. Ponadto na spotkaniu omówiono problemy wynikające z wdrażania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Według informacji przekazanych przez Pogotowie Ratunkowe na terenie powiatu występują problemy w zakresie łączności z zespołami ratownictwa medycznego. W różnych rejonach powiatu napotyka się trudności i brak zasięgu telefonii komórkowej co wpływa na jakość komunikowania się zespołów ratownictwa medycznego z dyspozytornią w Tarnowie. Obecni na spotkaniu samorządowcy podjęli inicjatywę, że samorządy gminne na posiedzeniach rad gmin przygotują stosowne apele do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w obecnym systemie.