Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W zebraniu uczestniczyli delegaci
z poszczególnych gmin wytypowani do udziału w Stowarzyszeniu na sesjach Rad Gmin
i Powiatu, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz wójtowie gmin.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Pan Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski, wiceprzewodniczącym został Pan Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Sekretarzem Stowarzyszenia została Pani Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, na stanowisko Skarbnika został wybrany Pan Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów. Podczas zebrania wybrano także członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Krzysztof Kaczmarski, Wiceprzewodniczący – Pan Jacek Ryczek, Sekretarz – Pani Czesława Noga.

Dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kaczmarski przedstawił wszystkim zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2002 – 2006. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Podczas spotkania omówiono sprawę przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Szczucin. Od kilku lat z Tarnowa do Szczucina nie kursują pociągi pasażerskie. Nadal odbywa się ruch towarowy. PKP-PLK nie wznawiają ruchu pasażerskiego z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne. Gmin nie stać na dofinansowanie tych przewozów. Nie dofinansowuje ich na tej linii również samorząd wojewódzki. Władze PKP złożyły wniosek do Ministra Transportu o wyrażenie zgody na fizyczną likwidację całej linii. Wniosek ten bardzo poruszył samorządy i został oprotestowany. Minister Transportu Pan Jerzy Polaczek  sprawę umorzył. Przedstawiciele samorządów, na terenie których znajduje się linia kolejowa Tarnów – Szczucin są zainteresowani wznowieniem ruchu pasażerskiego. Przedstawiciele samorządów podjęli decyzję o wystąpieniu przez Powiat Dąbrowski do PKP – PLK z wnioskiem o nieodpłatne  przekazanie linii kolejowej wraz z infrastrukturą w celu zorganizowania przewozów towarowych i pasażerskich.

Omówiono również propozycję zorganizowania Dożynek Powiatowych. W tym roku dożynki odbędą się w Gminie Dąbrowa Tarnowska, natomiast w latach następnych organizowane będą w poszczególnych gminach powiatu.

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W zebraniu uczestniczyli delegaci z poszczególnych gmin wytypowani do udziału w Stowarzyszeniu na sesjach Rad Gmin i Powiatu, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz wójtowie gmin. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Pan Wiesław Krajewski Starosta Dąbrowski, wiceprzewodniczącym został Pan Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Sekretarzem Stowarzyszenia została Pani Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, na stanowisko Skarbnika został wybrany Pan Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów. Podczas zebrania wybrano także członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Krzysztof Kaczmarski, Wiceprzewodniczący – Pan Jacek Ryczek, Sekretarz – Pani Czesława Noga. Dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kaczmarski przedstawił wszystkim zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2002 – 2006. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok. Podczas spotkania omówiono sprawę przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Szczucin. Od kilku lat z Tarnowa do Szczucina nie kursują pociągi pasażerskie. Nadal odbywa się ruch towarowy. PKP-PLK nie wznawiają ruchu pasażerskiego z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne. Gmin nie stać na dofinansowanie tych przewozów. Nie dofinansowuje ich na tej linii również samorząd wojewódzki. Władze PKP złożyły wniosek do Ministra Transportu o wyrażenie zgody na fizyczną likwidację całej linii. Wniosek ten bardzo poruszył samorządy i został oprotestowany. Minister Transportu Pan Jerzy Polaczek  sprawę umorzył. Przedstawiciele samorządów, na terenie których znajduje się linia kolejowa Tarnów – Szczucin są zainteresowani wznowieniem ruchu pasażerskiego. Przedstawiciele samorządów podjęli decyzję o wystąpieniu przez Powiat Dąbrowski do PKP – PLK z wnioskiem o nieodpłatne  przekazanie linii kolejowej wraz z infrastrukturą w celu zorganizowania przewozów towarowych i pasażerskich. Omówiono również propozycję zorganizowania Dożynek Powiatowych. W tym roku dożynki odbędą się w Gminie Dąbrowa Tarnowska, natomiast w latach następnych organizowane będą w poszczególnych gminach powiatu.