Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 26 marca br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej obyło się Walne zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu udział wzięli delegaci z samorządu powiatowego i samorządów gminnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Najważniejszym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2013 rok i udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Program posiedzenia obejmował również ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 rok, zatwierdzenie zmian w statucie stowarzyszenia oraz ustalenie planu działalności w bieżącym roku, który obejmuje m.in. podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, wypracowanie ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu, podejmowanie działań związanych z wdrożeniem systemu monitoringu powodziowego i poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Samorządy będą również lobbować w zakresie modernizacji drogi krajowej nr 73, budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w Gminie Gręboszów. Do planowanych w tym roku działań należy również wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oraz organizacja „Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze“. Przedsięwzięcie to prezentujące tradycyjne produkty regionalne produkowane przez rolników, promujące rękodzielnictwo, lokalny folklor oraz przedsiębiorczość.

W związku z podjętym planem działania Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wystąpił z wnioskiem do przedstawicieli samorządów o wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy i dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych. Starosta poinformował również, że dzięki staraniu Zarządu Powiatu Dąbrowskiego udało się pozyskać 80% wartości tego samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 112,8 tys. zł dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy. Stowarzyszenie we wniosku do PFRON zadeklarowało wkład własny, jednak w chwili obecnej nie posiada wystarczających środków w zabezpieczeniu udziału własnego, dlatego Starosta Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zabiegają o zebranie tych pieniędzy, aby nie trzeba było zwrócić do PFRON kwoty 112,8 tys. Zakup samochodu jest konieczny ze względu na zły stan obecnego busa, który transportuje uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele wszystkich gmin podjęli jednogłośnie decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na ten cel w wysokości 24 tys. zł.

Samorządowcy rozmawiali również o działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu poprzez wdrożenie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe na terenie powiatu. Projekt takiego monitoringu przedstawił Jan Reszetnik – Prezes Zarządu RWD Prospect Sp. z o.o. z Tarnowa.

W dniu 26 marca br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej obyło się Walne zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu udział wzięli delegaci z samorządu powiatowego i samorządów gminnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Najważniejszym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2013 rok i udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Program posiedzenia obejmował również ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 rok, zatwierdzenie zmian w statucie stowarzyszenia oraz ustalenie planu działalności w bieżącym roku, który obejmuje m.in. podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy wyposażenia szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków leczenia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, wypracowanie ujednoliconego modelu wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu, podejmowanie działań związanych z wdrożeniem systemu monitoringu powodziowego i poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Samorządy będą również lobbować w zakresie modernizacji drogi krajowej nr 73, budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w Gminie Gręboszów. Do planowanych w tym roku działań należy również wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oraz organizacja „Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze“. Przedsięwzięcie to prezentujące tradycyjne produkty regionalne produkowane przez rolników, promujące rękodzielnictwo, lokalny folklor oraz przedsiębiorczość. W związku z podjętym planem działania Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wystąpił z wnioskiem do przedstawicieli samorządów o wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy i dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych. Starosta poinformował również, że dzięki staraniu Zarządu Powiatu Dąbrowskiego udało się pozyskać 80% wartości tego samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 112,8 tys. zł dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy. Stowarzyszenie we wniosku do PFRON zadeklarowało wkład własny, jednak w chwili obecnej nie posiada wystarczających środków w zabezpieczeniu udziału własnego, dlatego Starosta Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zabiegają o zebranie tych pieniędzy, aby nie trzeba było zwrócić do PFRON kwoty 112,8 tys. Zakup samochodu jest konieczny ze względu na zły stan obecnego busa, który transportuje uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele wszystkich gmin podjęli jednogłośnie decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na ten cel w wysokości 24 tys. zł. Samorządowcy rozmawiali również o działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu poprzez wdrożenie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe na terenie powiatu. Projekt takiego monitoringu przedstawił Jan Reszetnik – Prezes Zarządu RWD Prospect Sp. z o.o. z Tarnowa.