Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Warszaty zakończone, projekty wybrane

Warszaty zakończone, projekty wybrane

Warszaty zakończone, projekty wybrane

W ubiegłym tygodniu w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się warsztat D lokalnego ożywienia gospodarczego, realizowany w ramach wdrażanego przez Starostwo Powiatowe Modelu Partnerstwa Lokalnego. Tym samym cykl warsztatów się zakończył. Wśród czterech dyskutowanych pomysłów na ożywienie w regionie najbardziej spodobał się uczestnikom warsztatów - "Czyścioszek" , czyli projekt stworzenia zakładu utylizacji odpadów.

Program Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowany jest przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.
W pierwszym etapie od października 2003 roku do lutego 2004 organizowane są warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego z udziałem możliwie najszerszej reprezentacji środowisk gminnych i powiatowych. Podczas warsztatów ich uczestnicy przygotowują projekty, które mają na celu m.in. tworzenie miejsc pracy.
15 stycznia 2004 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się warsztat D pn. „Ocena i wybór projektów gospodarczych do wdrażania w społeczności lokalnej", który miał na celu wybór najważniejszych projektów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, określenie pułapek i zagrożeń wynikających z realizacji pomysłów, ustalenie terminu i przydziału zadań dla poszczególnych osób związanych z programem, określenie beneficjentów projektów oraz ocenienie ryzyka i korzyści z wdrożenia poszczególnych projektów. Warsztat ten pokazał z jakimi najważniejszymi problemami spotykamy się w życiu codziennym oraz pomógł wybrać najważniejszy projekt, od którego należałoby zacząć, aby poprawić sytuację gospodarczą powiatu dąbrowskiego. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztat D prowadzili Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka oraz Jadwiga Olszowska – Urban – Prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W warsztacie D udział wzięła również Pani Jolanta Wróbel – pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczewgo w Zgłobicach, która przybliżyła uczestnikom tematykę związaną z funkcjonowaniem grup producenckich.
Wśród ponad pięćdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów", wybrali wizję przyszłości oraz dokonali szczegółowej oceny pomysłów projektów gospodarczych proponowanych do wdrożenia, a następnie w drodze głosowania wybrany został jeden najważniejszy projekt, który jako pierwszy będzie zgłaszany do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i programów krajowych w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację. Najwięcej głosów otrzymał projekt utworzenia „Zakładu Utylizacji Odpadów „Czyścioszek"" – 1806 głosów. Drugim projektem było „Stworzenie dwóch terenów przemysłowych zlokalizowanych w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina" – 1766 głosów. Trzecie miejsce zajął projekt „Wsparcia przetwórstwa produktów rolno – spożywczych poprzez tworzenie grup producenckich" – 1642 głosów. Natomiast czwarty projekt lokalnego ożywienia gospodarczego to „Dostęp do kapitału – utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych" – 1523 głosy.
Podsumowanie warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego odbędzie się w marcu. Wtedy to zostanie przedstawiony harmonogram realizacji II fazy ożywienia gospodarczego.

Źródło: Okay

W ubiegłym tygodniu w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się warsztat D lokalnego ożywienia gospodarczego, realizowany w ramach wdrażanego przez Starostwo Powiatowe Modelu Partnerstwa Lokalnego. Tym samym cykl warsztatów się zakończył. Wśród czterech dyskutowanych pomysłów na ożywienie w regionie najbardziej spodobał się uczestnikom warsztatów - "Czyścioszek" , czyli projekt stworzenia zakładu utylizacji odpadów. Program Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowany jest przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.W pierwszym etapie od października 2003 roku do lutego 2004 organizowane są warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego z udziałem możliwie najszerszej reprezentacji środowisk gminnych i powiatowych. Podczas warsztatów ich uczestnicy przygotowują projekty, które mają na celu m.in. tworzenie miejsc pracy.15 stycznia 2004 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się warsztat D pn. „Ocena i wybór projektów gospodarczych do wdrażania w społeczności lokalnej", który miał na celu wybór najważniejszych projektów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, określenie pułapek i zagrożeń wynikających z realizacji pomysłów, ustalenie terminu i przydziału zadań dla poszczególnych osób związanych z programem, określenie beneficjentów projektów oraz ocenienie ryzyka i korzyści z wdrożenia poszczególnych projektów. Warsztat ten pokazał z jakimi najważniejszymi problemami spotykamy się w życiu codziennym oraz pomógł wybrać najważniejszy projekt, od którego należałoby zacząć, aby poprawić sytuację gospodarczą powiatu dąbrowskiego. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztat D prowadzili Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka oraz Jadwiga Olszowska – Urban – Prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W warsztacie D udział wzięła również Pani Jolanta Wróbel – pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczewgo w Zgłobicach, która przybliżyła uczestnikom tematykę związaną z funkcjonowaniem grup producenckich.Wśród ponad pięćdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów", wybrali wizję przyszłości oraz dokonali szczegółowej oceny pomysłów projektów gospodarczych proponowanych do wdrożenia, a następnie w drodze głosowania wybrany został jeden najważniejszy projekt, który jako pierwszy będzie zgłaszany do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i programów krajowych w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację. Najwięcej głosów otrzymał projekt utworzenia „Zakładu Utylizacji Odpadów „Czyścioszek"" – 1806 głosów. Drugim projektem było „Stworzenie dwóch terenów przemysłowych zlokalizowanych w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina" – 1766 głosów. Trzecie miejsce zajął projekt „Wsparcia przetwórstwa produktów rolno – spożywczych poprzez tworzenie grup producenckich" – 1642 głosów. Natomiast czwarty projekt lokalnego ożywienia gospodarczego to „Dostęp do kapitału – utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych" – 1523 głosy.Podsumowanie warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego odbędzie się w marcu. Wtedy to zostanie przedstawiony harmonogram realizacji II fazy ożywienia gospodarczego. Źródło: Okay