Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego c.d.

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego c.d.

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego c.d.

Powiat dąbrowski rozpoczął wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W pierwszym etapie od października 2003 roku do lutego 2004 organizowane są warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego z udziałem możliwie najszerszej reprezentacji środowisk gminnych i powiatowych. Podczas warsztatów ich uczestnicy przygotowują projekty, które mają na celu m.in. tworzenie miejsc pracy.

27 listopada 2003 roku w siedzibie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie odbył się warsztat B pn. „Analiza Zasad Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Dąbrowskim", którego celem było określenie, co jest potrzebne, aby poradzić sobie z warunkami gospodarczymi społeczności lokalnej. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztaty prowadzą Powiatowi Specjaliści Partnerstwa lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka. W warsztatach uczestniczyli też przedstawiciele - trenerzy Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach .
Wśród pięćdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Warsztat B pomógł ocenić stan społeczności lokalnej pod kątem niepotrzebnych wpływów finansowych, wsparcia istniejących lokalnych firm, zachęcenia do tworzenia nowych firm oraz rekrutowania nowych potrzebnych firm i branż. Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów" opisali istniejące problemy, potrzeby, aktywa i okienka okazji jakie można w przyszłości wykorzystać przy wdrażaniu konkretnych projektów. Kolejny warsztat C odbędzie się 11 grudnia 2003r. Podczas tego warsztatu uczestnicy podsumują warunki gospodarcze naszej społeczności, wypracują wizję oraz propozycje konkretnych projektów ożywienia gospodarczego.

Powiat dąbrowski rozpoczął wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W pierwszym etapie od października 2003 roku do lutego 2004 organizowane są warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego z udziałem możliwie najszerszej reprezentacji środowisk gminnych i powiatowych. Podczas warsztatów ich uczestnicy przygotowują projekty, które mają na celu m.in. tworzenie miejsc pracy. 27 listopada 2003 roku w siedzibie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie odbył się warsztat B pn. „Analiza Zasad Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Dąbrowskim", którego celem było określenie, co jest potrzebne, aby poradzić sobie z warunkami gospodarczymi społeczności lokalnej. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztaty prowadzą Powiatowi Specjaliści Partnerstwa lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka. W warsztatach uczestniczyli też przedstawiciele - trenerzy Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach .Wśród pięćdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Warsztat B pomógł ocenić stan społeczności lokalnej pod kątem niepotrzebnych wpływów finansowych, wsparcia istniejących lokalnych firm, zachęcenia do tworzenia nowych firm oraz rekrutowania nowych potrzebnych firm i branż. Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów" opisali istniejące problemy, potrzeby, aktywa i okienka okazji jakie można w przyszłości wykorzystać przy wdrażaniu konkretnych projektów. Kolejny warsztat C odbędzie się 11 grudnia 2003r. Podczas tego warsztatu uczestnicy podsumują warunki gospodarcze naszej społeczności, wypracują wizję oraz propozycje konkretnych projektów ożywienia gospodarczego.