Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Warsztaty Ożywienia Gospodarczego i Kluby Wsparcia Koleżeńskiego „PRACA”

Warsztaty Ożywienia Gospodarczego i Kluby Wsparcia Koleżeńskiego „PRACA”

Warsztaty Ożywienia Gospodarczego i Kluby Wsparcia Koleżeńskiego „PRACA”

Powiat dąbrowski rozpoczął wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.

Pierwszy warsztat oceniający sytuację społeczno-gospodarcza powiatu odbył się 28 października 2003 roku w siedzibie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztaty prowadzą Powiatowi Specjaliści Partnerstwa lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka. W warsztatach uczestniczyła również Prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach Jadwiga Olszowska – Urban oraz trenerzy instytutu Aleksandra Rabiej i Ilona Pacholska.
Wśród siedemdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Warsztat pomógł ocenić stan społeczności lokalnej pod kątem pięciu czynników: dostęp do kapitału, środowisko gospodarcze, infrastruktura, zasoby ludzkie i jakość życia w powiecie.
Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów" opisali istniejące problemy, potrzeby, aktywa i okienka okazji jakie można w przyszłości wykorzystać przy wdrażaniu konkretnych projektów. Kolejny warsztat pozwalający określić jak poradzić sobie z warunkami gospodarczymi społeczności lokalnej odbędzie się 27 listopada.
Wówczas przeanalizowana zostania sytuacja powiatu pod kątem uszczelniania wycieków finansowych, wsparcia istniejących firm, zachęcania do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz rekrutowania nowych potrzebnych firm i branż.

Drugi element wdrażanego programu obejmuje udzielanie skutecznej pomocy zwalnianym pracownikom. W tym celu tworzone są Zespoły Przystosowania Zawodowego oraz Program Wsparcia Koleżeńskiego. 30 października również w Inkubatorze odbyło się spotkanie informacyjne związane z tworzeniem wsparcia koleżeńskiego. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących parafie, stowarzyszenia kościelne, ośrodki pomocy społecznej i samorządy gminne. Celem proponowanego projektu jest formowanie grup doradztwa i pomocy wzajemnej, funkcjonujących w parafiach i gminach powiatu w ramach Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Współpracując ze wspólnotami parafialnymi oraz lokalnymi władzami i organizacjami mają one działać na rzecz osób zwalnianych, bezrobotnych i ich rodzin a szczególnie osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Zaangażowani w prace Klubu wolontariusze będą tworzą sieć doradców koleżeńskich. Celem tworzonego zespołu jest udostępnienie osobom zainteresowanym pełnej informacji, pomoc w przekwalifikowaniu, nauczenie aktywności i samodzielności w poszukiwaniu pracy. W Klubie mogą działać grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet, mężczyzn i młodzieży, prowadzące działania samopomocowe i edukacyjne. Efektem działalności klubów jest powstanie interesujących rozwiązań i projektów społecznych, a przede wszystkim jednoczenie lokalnych władz, organizacji i instytucji we wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Pierwszy klub ma powstać przy parafii w Szczucinie.

Powiat dąbrowski rozpoczął wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Pierwszy warsztat oceniający sytuację społeczno-gospodarcza powiatu odbył się 28 października 2003 roku w siedzibie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie. Gospodarzem warsztatów jest Starosta Dąbrowski Krzysztof Karczmarski. Warsztaty prowadzą Powiatowi Specjaliści Partnerstwa lokalnego Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka. W warsztatach uczestniczyła również Prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach Jadwiga Olszowska – Urban oraz trenerzy instytutu Aleksandra Rabiej i Ilona Pacholska.Wśród siedemdziesięcioosobowej grupy uczestników znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej. Warsztat pomógł ocenić stan społeczności lokalnej pod kątem pięciu czynników: dostęp do kapitału, środowisko gospodarcze, infrastruktura, zasoby ludzkie i jakość życia w powiecie.Uczestnicy podczas pracy w grupach, stosując metodę „burzy mózgów" opisali istniejące problemy, potrzeby, aktywa i okienka okazji jakie można w przyszłości wykorzystać przy wdrażaniu konkretnych projektów. Kolejny warsztat pozwalający określić jak poradzić sobie z warunkami gospodarczymi społeczności lokalnej odbędzie się 27 listopada.Wówczas przeanalizowana zostania sytuacja powiatu pod kątem uszczelniania wycieków finansowych, wsparcia istniejących firm, zachęcania do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz rekrutowania nowych potrzebnych firm i branż. Drugi element wdrażanego programu obejmuje udzielanie skutecznej pomocy zwalnianym pracownikom. W tym celu tworzone są Zespoły Przystosowania Zawodowego oraz Program Wsparcia Koleżeńskiego. 30 października również w Inkubatorze odbyło się spotkanie informacyjne związane z tworzeniem wsparcia koleżeńskiego. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących parafie, stowarzyszenia kościelne, ośrodki pomocy społecznej i samorządy gminne. Celem proponowanego projektu jest formowanie grup doradztwa i pomocy wzajemnej, funkcjonujących w parafiach i gminach powiatu w ramach Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Współpracując ze wspólnotami parafialnymi oraz lokalnymi władzami i organizacjami mają one działać na rzecz osób zwalnianych, bezrobotnych i ich rodzin a szczególnie osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Zaangażowani w prace Klubu wolontariusze będą tworzą sieć doradców koleżeńskich. Celem tworzonego zespołu jest udostępnienie osobom zainteresowanym pełnej informacji, pomoc w przekwalifikowaniu, nauczenie aktywności i samodzielności w poszukiwaniu pracy. W Klubie mogą działać grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet, mężczyzn i młodzieży, prowadzące działania samopomocowe i edukacyjne. Efektem działalności klubów jest powstanie interesujących rozwiązań i projektów społecznych, a przede wszystkim jednoczenie lokalnych władz, organizacji i instytucji we wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Pierwszy klub ma powstać przy parafii w Szczucinie.