Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

W dniu 10 października 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowało konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie – wspólne działanie". Spotkanie to poświęcone było budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Zebranych gości przywitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski nawiązując swą wypowiedzią do licznych działań podejmowanych na terenie powiatu dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również ich rodzin.
Seminarium poprowadziła Ewa Pohorecka – Dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka Anioł-Głuszek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Albina Kmieć- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, przedstawiciele przedszkoli i oddziałów realizujących wczesne wspomaganie z terenu powiatu, jak również pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Dyrektorzy ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych– Pani Barbara Berger oraz Pan Jan Kądzielawa podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z podopiecznymi oraz przedstawili ofertę swoich placówek.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że budowanie lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i wspierania jego rodziny jest zadaniem bardzo istotnym i wymagającym zaangażowania wszystkich służb i organizacji działających na rzecz dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 10 października 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowało konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie – wspólne działanie". Spotkanie to poświęcone było budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Zebranych gości przywitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski nawiązując swą wypowiedzią do licznych działań podejmowanych na terenie powiatu dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również ich rodzin.Seminarium poprowadziła Ewa Pohorecka – Dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka Anioł-Głuszek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Albina Kmieć- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, przedstawiciele przedszkoli i oddziałów realizujących wczesne wspomaganie z terenu powiatu, jak również pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Dyrektorzy ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych– Pani Barbara Berger oraz Pan Jan Kądzielawa podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z podopiecznymi oraz przedstawili ofertę swoich placówek. Uczestnicy spotkania podkreślali, że budowanie lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i wspierania jego rodziny jest zadaniem bardzo istotnym i wymagającym zaangażowania wszystkich służb i organizacji działających na rzecz dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej