Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej ? Nie masz pracy? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus” Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do ósmej edycji projektu „Proaktywni na plus”.

Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia,
  • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,
  • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
  • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaproaktywni.pl/projekt

Projekt „Proaktywni na plus” jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto rozpocząć staż?

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz specjalisty ds. zatrudnienia. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy do jednej z firm, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy tego mają możliwość odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym.

Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców.

Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach od 9 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie www.fundacjaproaktywni.pl/projekt
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 442 199; 533 446 405, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów.

Źródło: Fundacja Proaktywni na Plus/gd

Jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej ? Nie masz pracy? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus” Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do ósmej edycji projektu „Proaktywni na plus”. Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: Płatnych staży z możliwością zatrudnienia, Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku, Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, Indywidualnego doradztwa zawodowego. Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaproaktywni.pl/projekt Projekt „Proaktywni na plus” jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlaczego warto rozpocząć staż? Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz specjalisty ds. zatrudnienia. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy do jednej z firm, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy tego mają możliwość odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców. Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu. Rekrutacja prowadzona jest w dniach od 9 września 2019 roku do 20 września 2019 roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie www.fundacjaproaktywni.pl/projekt Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 442 199; 533 446 405, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów. Źródło: Fundacja Proaktywni na Plus/gd