Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wicestarosta dąbrowski na XXIII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP

Wicestarosta dąbrowski na XXIII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP

Wicestarosta dąbrowski na XXIII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP

10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył Marek Kopia wicestarosta dąbrowski.

8 stanowisk, dyskusja nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, statuetki dla powiatów i miast na prawach powiatu – laureatów rankingów ZPP, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze elementy tego posiedzenia.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania prezesa Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017 i z wykonania budżetu.

Przyjęto również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. Obejmują one dwa główne kierunki: działalność legislacyjną oraz pomoc dla samorządów terytorialnych.

Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami.

Podczas Zgromadzenia wręczono także statuetki i dyplomy „Super Powiat” oraz wręczono statuetki i dyplomy laureatom Rankingów Powiatów i Miast na Prawach Powiatów za 2017 rok w kategorii powiaty – konkursów prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich.

Zgromadzenie podjęło 8 stanowisk w następujących sprawach:

  • zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
  • nowoczesnej administracji,
  • finansowania powiatów,
  • nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • finansowania systemu oświaty,
  • dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej,
  • roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.
10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył Marek Kopia wicestarosta dąbrowski. 8 stanowisk, dyskusja nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, statuetki dla powiatów i miast na prawach powiatu – laureatów rankingów ZPP, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze elementy tego posiedzenia. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania prezesa Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017 i z wykonania budżetu. Przyjęto również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. Obejmują one dwa główne kierunki: działalność legislacyjną oraz pomoc dla samorządów terytorialnych. Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami. Podczas Zgromadzenia wręczono także statuetki i dyplomy „Super Powiat” oraz wręczono statuetki i dyplomy laureatom Rankingów Powiatów i Miast na Prawach Powiatów za 2017 rok w kategorii powiaty – konkursów prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich. Zgromadzenie podjęło 8 stanowisk w następujących sprawach: zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej, problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, nowoczesnej administracji, finansowania powiatów, nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, finansowania systemu oświaty, dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej, roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.