Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wiceminister Sprawiedliwości w Powiecie Dąbrowskim

Wiceminister Sprawiedliwości w Powiecie Dąbrowskim

Wiceminister Sprawiedliwości w Powiecie Dąbrowskim

Dnia 12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane zostało spotkanie poświęcone aktualnym problemom z zakresu prawa oraz ochrony środowiska, któremu przewodniczyli, goszczący w Powiecie Dąbrowskim, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Poseł na Sejm RP Piotr Sak – przewodniczący komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W spotkaniu uczestniczyli także: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Giza, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bezłowski oraz wójtowie powiślańskich gmin: Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Gil, Krzysztof Korzec, Witold Morawiec, Marek Lupa.

Podczas spotkania zwrócono uwagę m.in. na problemy dotyczące wysokości wsparcia finansowego uzyskiwanego przez samorządy na realizację zadań z zakresu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji w strefie wałów, likwidacji zalegających hałd azbestowych, wysokości opłat za wywóz nieczystości.

Podniesiono także kwestie przewlekłości postępowań sądowych oraz braku wystarczających regulacji prawnych w zakresie odrolnienia i odlesienia gruntów. Kolejno omówione zostały sprawy dotyczące udzielenia mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania Punktów Interwencji Kryzysowej, wdrażania przepisów ustawy antyprzemocowej, wysokich kosztów utrzymania mieszkańców DPS-ów, przywrócenia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz wykluczenia internetowego mieszkańców małych miejscowości, które pozbawione są dostępu do światłowodu.

Uczestnicy spotkania skierowali słowa wdzięczności i podziękowań za uzyskiwane rządowe wsparcie finansowe dla samorządów oraz za zorganizowanie tak owocnego spotkania.

Dnia 12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane zostało spotkanie poświęcone aktualnym problemom z zakresu prawa oraz ochrony środowiska, któremu przewodniczyli, goszczący w Powiecie Dąbrowskim, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Poseł na Sejm RP Piotr Sak – przewodniczący komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W spotkaniu uczestniczyli także: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Giza, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bezłowski oraz wójtowie powiślańskich gmin: Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Gil, Krzysztof Korzec, Witold Morawiec, Marek Lupa. Podczas spotkania zwrócono uwagę m.in. na problemy dotyczące wysokości wsparcia finansowego uzyskiwanego przez samorządy na realizację zadań z zakresu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji w strefie wałów, likwidacji zalegających hałd azbestowych, wysokości opłat za wywóz nieczystości. Podniesiono także kwestie przewlekłości postępowań sądowych oraz braku wystarczających regulacji prawnych w zakresie odrolnienia i odlesienia gruntów. Kolejno omówione zostały sprawy dotyczące udzielenia mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania Punktów Interwencji Kryzysowej, wdrażania przepisów ustawy antyprzemocowej, wysokich kosztów utrzymania mieszkańców DPS-ów, przywrócenia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz wykluczenia internetowego mieszkańców małych miejscowości, które pozbawione są dostępu do światłowodu. Uczestnicy spotkania skierowali słowa wdzięczności i podziękowań za uzyskiwane rządowe wsparcie finansowe dla samorządów oraz za zorganizowanie tak owocnego spotkania.