Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wody geotermalne na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Wody geotermalne na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Na podstawie "Atlasu zbiorników wód geotermalnych małopolski" oraz "Studium występowania i możliwości zagospodarowania energii wód geotermalnych horyzontów wodonośnych: neogenu, paleogenu, kredy (bez cenomanu), jury, triasu oraz paleozoiku w województwie małopolskim" po przyjęciu szacowanej wydajności wód (powyżej 20 m3/h), ich temperatury (powyżej 100C) oraz przewidywanej stabilności i wydajności (odnawialność zasobów) można wydzielić w powiecie dąbrowskim strefy z potencjalnymi możliwościami wykorzystania wód termalnych

- w obrębie poziomu kredowego (bez cenomanu): Dąbrowa Tarnowska-Zdżary
- w obrębie poziomu triasowego: Smęgorzów, Szczucin
- w obrębie poziomu mioceńskiego: Nieczajna Dolna Nieczajna
W Nieczajnej Dolnej stwierdzono występowanie wód termalnych na poziomie stratygraficznym baden grn. + sarmat na oprubowanym interwale 150-440 m p.p.t. Temperatura wód wynosiła 150C. Natomiast w Nieczajnej również zlokalizowano wody termalne w tym samym poziomie stratygraficznym w interwale 204-627 m p.p.t. Ich temperatura wynosiła 200C.

W powiecie dąbrowkim według wyników badań strefami możliwego wykorzystania energii geotermalnej zakumulowanej w nagromadzonych wodach są strefy: Dąbrowa Tarnowska- Zdżary, Smęgorzów oraz Szczucin: Wody termalne w Dąbrowie Tarnowskiej-Zdżary położone są w kredowym poziomie stratygraficznym.
Ich główne cechy to:
- szacowana wydajność: 50 m3/h
- szacowana temperatura wypływu 250C
- głębokosć poziomu 660 m
- jakość wód: słodka
- moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 0 kW
- moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 873 kW
- zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 0 GJ/rok, max. 11012 GJ/rok
- szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 17 299 900 zł.

Wody termalne w Smęgorzowie położone są w triasowym poziomie stratygraficznym. Ich cechy to:
- szacowana wydajność: 50 m3/h
- szacowana temperatura wypływu 470C
- głębokosć poziomu 1550 m
- jakość wód: solanka
- moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 1280 kW
- moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 2153 kW
- zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 10539 GJ/rok, max. 27164 GJ/rok
- szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 10 739 353 zł.

W triasowym poziomie stratygraficznym znajdują się również wody termalne w miejcowości Szczucini, o następujących cechach: szacowana wydajność: 50 m3/h
- szacowana temperatura wypływu 400C
- głębokosć poziomu 1350 m
- jakość wód: solanka
- moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 873 kW
- moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 1746kW
- zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 7186 GJ/rok, max. 22025 GJ/rok
- szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 13 403 800 zł.

W "Studium występowania i możliwości zagospodarowania energii wód geotermalnych horyzontów wodonośnych: neogenu, paleogenu, kredy (bez cenomanu), jury, triasu oraz paleozoiku w województwie małopolskim" przedstawiono najbardziej korzystną formę zagospodarowania wód geotermalnych w Dąbrowie Tarnowskiej.
Po przeanalizowaniu danych i przeprowadzeniu hipotetycznych obliczeń stwierdzono iż w tym rejonie wody geotermalne można wykorzystać do budowy kompieliska 2 basenowego. Według obliczeń koszt nakładów inwestycyjnych wyniosłby 2 783 980,00 zł. Koszty całkowite rocznego utrzymania takiej inwestycji wyniosłyby od 282 220,00 zł. do 526 100,00 zł w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych.

Korzyści ekologiczne po zastosowaniu energii wód geotermalnych
Podczas stosowania systemów wykorzystujących energię wód geotermalnych redukuje się emisję zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw konwencjonalnych podczas zabezpieczania potrzeb cieplnych odbiorców.

Na podstawie "Atlasu zbiorników wód geotermalnych małopolski" oraz "Studium występowania i możliwości zagospodarowania energii wód geotermalnych horyzontów wodonośnych: neogenu, paleogenu, kredy (bez cenomanu), jury, triasu oraz paleozoiku w województwie małopolskim" po przyjęciu szacowanej wydajności wód (powyżej 20 m3/h), ich temperatury (powyżej 100C) oraz przewidywanej stabilności i wydajności (odnawialność zasobów) można wydzielić w powiecie dąbrowskim strefy z potencjalnymi możliwościami wykorzystania wód termalnych - w obrębie poziomu kredowego (bez cenomanu): Dąbrowa Tarnowska-Zdżary - w obrębie poziomu triasowego: Smęgorzów, Szczucin - w obrębie poziomu mioceńskiego: Nieczajna Dolna Nieczajna W Nieczajnej Dolnej stwierdzono występowanie wód termalnych na poziomie stratygraficznym baden grn. + sarmat na oprubowanym interwale 150-440 m p.p.t. Temperatura wód wynosiła 150C. Natomiast w Nieczajnej również zlokalizowano wody termalne w tym samym poziomie stratygraficznym w interwale 204-627 m p.p.t. Ich temperatura wynosiła 200C. W powiecie dąbrowkim według wyników badań strefami możliwego wykorzystania energii geotermalnej zakumulowanej w nagromadzonych wodach są strefy: Dąbrowa Tarnowska- Zdżary, Smęgorzów oraz Szczucin: Wody termalne w Dąbrowie Tarnowskiej-Zdżary położone są w kredowym poziomie stratygraficznym. Ich główne cechy to: - szacowana wydajność: 50 m3/h - szacowana temperatura wypływu 250C - głębokosć poziomu 660 m - jakość wód: słodka - moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 0 kW - moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 873 kW - zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 0 GJ/rok, max. 11012 GJ/rok - szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 17 299 900 zł. Wody termalne w Smęgorzowie położone są w triasowym poziomie stratygraficznym. Ich cechy to: - szacowana wydajność: 50 m3/h - szacowana temperatura wypływu 470C - głębokosć poziomu 1550 m - jakość wód: solanka - moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 1280 kW - moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 2153 kW - zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 10539 GJ/rok, max. 27164 GJ/rok - szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 10 739 353 zł. W triasowym poziomie stratygraficznym znajdują się również wody termalne w miejcowości Szczucini, o następujących cechach: szacowana wydajność: 50 m3/h - szacowana temperatura wypływu 400C - głębokosć poziomu 1350 m - jakość wód: solanka - moc cieplna przy schłodzeniu do 250C: 873 kW - moc cieplna przy schłodzeniu do 100C: 1746kW - zasoby dyspozycyjne energii cieplnej: min. 7186 GJ/rok, max. 22025 GJ/rok - szacunkowy koszt inwestycyjny (odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi x2) 13 403 800 zł. W "Studium występowania i możliwości zagospodarowania energii wód geotermalnych horyzontów wodonośnych: neogenu, paleogenu, kredy (bez cenomanu), jury, triasu oraz paleozoiku w województwie małopolskim" przedstawiono najbardziej korzystną formę zagospodarowania wód geotermalnych w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przeanalizowaniu danych i przeprowadzeniu hipotetycznych obliczeń stwierdzono iż w tym rejonie wody geotermalne można wykorzystać do budowy kompieliska 2 basenowego. Według obliczeń koszt nakładów inwestycyjnych wyniosłby 2 783 980,00 zł. Koszty całkowite rocznego utrzymania takiej inwestycji wyniosłyby od 282 220,00 zł. do 526 100,00 zł w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych. Korzyści ekologiczne po zastosowaniu energii wód geotermalnych Podczas stosowania systemów wykorzystujących energię wód geotermalnych redukuje się emisję zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw konwencjonalnych podczas zabezpieczania potrzeb cieplnych odbiorców.