Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

W ramach konkursu przewiduje się przekazanie dotacji na zadania polegające na:

  • wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych,
  • rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 12.00:

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro) lub
  • przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE!
Liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS Kraków, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegóły na http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/ruszyl-nabor-projektow-do-konkursu-1441.html.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się 15 lutego (poniedziałek) br. o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

Kontakt w sprawie zapisów na spotkanie w Tarnowie - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Tarnowa - tel. 14 68 82 442, e-mail: b.bykowski@umt.tarnow.pl. Potwierdzenie uczestnictwa do 12 lutego (piątek) do godz. 12.00.

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). W ramach konkursu przewiduje się przekazanie dotacji na zadania polegające na: wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł. Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 12.00: osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro) lub przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. WAŻNE!Liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS Kraków, potwierdzona pieczęcią wpływu. Szczegóły na http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/ruszyl-nabor-projektow-do-konkursu-1441.html. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się 15 lutego (poniedziałek) br. o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie. Kontakt w sprawie zapisów na spotkanie w Tarnowie - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Tarnowa - tel. 14 68 82 442, e-mail: b.bykowski@umt.tarnow.pl. Potwierdzenie uczestnictwa do 12 lutego (piątek) do godz. 12.00. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej