Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Województwo Małopolskie przypomina o trwającym naborze do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Województwo Małopolskie przypomina o trwającym naborze do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Województwo Małopolskie przypomina o trwającym naborze do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Jeszcze tylko przez kilka dni organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli  do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych  do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Kandydatów mogą zgłaszać również podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy przesyłać do dnia 5 marca 2024 roku.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/nabor-do-bazy-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych

Szczegółowe informacje można również uzyskać u Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu:

12 61 60 522 lub pod adresem e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl

Jeszcze tylko przez kilka dni organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli  do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych  do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Kandydatów mogą zgłaszać również podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami). Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy przesyłać do dnia 5 marca 2024 roku. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/nabor-do-bazy-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych Szczegółowe informacje można również uzyskać u Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: 12 61 60 522 lub pod adresem e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl