Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wojewoda Małopolski w Dąbrowie Tarnowskiej

Wojewoda Małopolski w Dąbrowie Tarnowskiej

Wojewoda Małopolski w Dąbrowie Tarnowskiej

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera z władzami Powiatu Dąbrowskiego i samorządów gminnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Członkowie Zarządu Powiatu: Maria Dubiel, Ryszard Morelewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójtowie Gmin: Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Marek Lupa Wójt Gminy Radgoszcz, Jan Sipior Wójt Gminy Szczucin, Andrzej Urbanik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, Bogdan Bigos Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu, Marian Szajor Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu, Skarbnik Powiatu Krzysztof Michalak, Sekretarz Powiatu Kazimierz Wójcik.

Spotkanie z Wojewodą było okazją do przedstawienia bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego i samorządów gminnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Sprawy i problemy, które przekazano Wojewodzie dotyczyły przede wszystkim konieczności modernizacji drogi krajowej nr 73 jak również remontu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat. Wójtowie podnosili kwestię dotyczącą regulacji stosunków wodnych i budowy zbiorników małej retencji, gdyż Powiat Dąbrowski należy do terenów najbardziej zalewowych w Małopolsce. Samorządowcy wyrazili niezadowolenie z powodu nieuwzględnienia w programach operacyjnych środków finansowych na remont dróg gminnych, a także małej ilości środków pieniężnych na drogi powiatowe. Kolejne sprawy poruszane przez wójtów dotyczyły uzyskania środków finansowych na konserwację wałów wiślanych, melioracji rzek na terenie powiatu, możliwości wymiany dowodów osobistych w konsulatach RP, zlikwidowania odpłatności za przejazd promem na rzece Wisła w miejscowości Borusowa.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zwrócił się do Wojewody z problemem dotyczącym przekazywania subwencji ogólnej na utrzymywanie dróg. Kolejne problemy dotyczyły szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, budowy nowoczesnej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera z władzami Powiatu Dąbrowskiego i samorządów gminnych. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Członkowie Zarządu Powiatu: Maria Dubiel, Ryszard Morelewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójtowie Gmin: Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Marek Lupa Wójt Gminy Radgoszcz, Jan Sipior Wójt Gminy Szczucin, Andrzej Urbanik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, Bogdan Bigos Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu, Marian Szajor Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu, Skarbnik Powiatu Krzysztof Michalak, Sekretarz Powiatu Kazimierz Wójcik. Spotkanie z Wojewodą było okazją do przedstawienia bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego i samorządów gminnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Sprawy i problemy, które przekazano Wojewodzie dotyczyły przede wszystkim konieczności modernizacji drogi krajowej nr 73 jak również remontu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat. Wójtowie podnosili kwestię dotyczącą regulacji stosunków wodnych i budowy zbiorników małej retencji, gdyż Powiat Dąbrowski należy do terenów najbardziej zalewowych w Małopolsce. Samorządowcy wyrazili niezadowolenie z powodu nieuwzględnienia w programach operacyjnych środków finansowych na remont dróg gminnych, a także małej ilości środków pieniężnych na drogi powiatowe. Kolejne sprawy poruszane przez wójtów dotyczyły uzyskania środków finansowych na konserwację wałów wiślanych, melioracji rzek na terenie powiatu, możliwości wymiany dowodów osobistych w konsulatach RP, zlikwidowania odpłatności za przejazd promem na rzece Wisła w miejscowości Borusowa. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zwrócił się do Wojewody z problemem dotyczącym przekazywania subwencji ogólnej na utrzymywanie dróg. Kolejne problemy dotyczyły szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, budowy nowoczesnej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.