Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wspólnie dla rozwoju - Seminarium Sieciujące dla partnerów projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Wspólnie dla rozwoju - Seminarium Sieciujące dla partnerów projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Wspólnie dla rozwoju - Seminarium Sieciujące dla partnerów projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus

W Serocku 29 i 30 listopada odbyło się pierwsze seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Wzięło w nim udział blisko 150 samorządowców z 77 partnerstw samorządowych z całej Polski uczestniczących w projekcie.

Samorządy z terenu powiatu dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk.

Udział przedstawicieli z naszego regionu w tym seminarium związany jest z tym, że w projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” uczestniczy Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Sieciowanie to nowy komponent tej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego znaczenie i potrzebę podkreślały samorządy ze wszystkich partnerstw. Również wieloletnie doświadczenie Związku Miast Polskich z pracy doradczej z miastami, m.in. poprzez grupy wymiany doświadczeń pokazało, że małe grupy, w których samorządowcy mogą porozmawiać o wspólnych problemach i o swoich innowacyjnych pomysłach na ich rozwiązywanie, są bardzo popularne wśród samorządowców.

Podczas seminarium odbyły się zarówno wystąpienia prezentacyjne i dyskusje panelowe z udziałem IZ krajowych i regionalnych, jak i warsztaty tematyczne pozwalające na pogłębienie wiedzy i podzielenie się swoim doświadczeniem w danym temacie czy też przedyskutowanie zagadnień stanowiących problem lub wyzwanie w partnerstwach. Oprócz samorządowców pracujących w projekcie, w spotkaniu wzięli udział także doradcy partnerstw ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Fundacji Fundusz Współpracy.
Pierwszego dnia spotkania w Serocku rozmawiano o stanie realizacji projektu. Tematy odbywających się po południu warsztatów zostały wybrane przez uczestników spotkania. Wymieniano się doświadczeniami w zakresie planowania i realizacji projektów w obszarze transformacji energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach współpracy międzygminnej, planowano wspólne projekty infrastrukturalne, w tym przedsięwzięcia transportowe na obszarze partnerstwa z uwzględnieniem mobilności miejskiej. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o rozwoju lokalnej gospodarki i dzielili się doświadczeniami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (m.in. lokalny biznes, agroturystyka) w ramach partnerstw międzysamorządowych. Zastanawiali się także, jak budować i rozwijać usługi edukacyjne i społeczne na terenie partnerstwa, zmniejszając koszty ich realizacji oraz podnosząc jakość, a także jak budować zintegrowany projekt w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tak aby miał realne szanse na pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego.

Drugiego dnia seminarium samorządowcy wzięli udział w sesji nt. funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 oraz w panelu dyskusyjnym „Wsparcie partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 - kryteria horyzontalne i zasady finansowania”.
W części warsztatowej pojawiły się takie tematy, jak formy instytucjonalne współpracy JST, model funkcjonowania biura partnerstwa, rola lidera we wdrażaniu strategii partnerstwa i realizacji wspólnych projektów, proceduralne i praktyczne aspekty tworzenia strategii partnerstwa. Uczestnicy porozmawiają też o tym, jak budować strategię rozwoju obszaru partnerstwa integrującą JST o zróżnicowanych funkcjach wiodących, produktach, zasobach, a także o uspołecznianiu procesu opracowania i wdrażania strategii partnerstwa, o modelu funkcjonalno-przestrzennym w strategii rozwoju ponadlokalnego, a także o budowaniu korzyści dla gmin dzięki współpracy liderów oraz samorządów.

Projekt doradczy CWD Plus to już druga edycja projektu, którego liderem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami – Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Rozwoju.
W tej drugiej już edycji projektu, która potrwa do czerwca 2023 roku, uczestniczy, poprzez partnerstwa, ponad 700 JST z terenu całej Polski.

 

Źródło i foto: Związek Miast Polskich

W Serocku 29 i 30 listopada odbyło się pierwsze seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Wzięło w nim udział blisko 150 samorządowców z 77 partnerstw samorządowych z całej Polski uczestniczących w projekcie. Samorządy z terenu powiatu dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk. Udział przedstawicieli z naszego regionu w tym seminarium związany jest z tym, że w projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” uczestniczy Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Sieciowanie to nowy komponent tej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego znaczenie i potrzebę podkreślały samorządy ze wszystkich partnerstw. Również wieloletnie doświadczenie Związku Miast Polskich z pracy doradczej z miastami, m.in. poprzez grupy wymiany doświadczeń pokazało, że małe grupy, w których samorządowcy mogą porozmawiać o wspólnych problemach i o swoich innowacyjnych pomysłach na ich rozwiązywanie, są bardzo popularne wśród samorządowców.Podczas seminarium odbyły się zarówno wystąpienia prezentacyjne i dyskusje panelowe z udziałem IZ krajowych i regionalnych, jak i warsztaty tematyczne pozwalające na pogłębienie wiedzy i podzielenie się swoim doświadczeniem w danym temacie czy też przedyskutowanie zagadnień stanowiących problem lub wyzwanie w partnerstwach. Oprócz samorządowców pracujących w projekcie, w spotkaniu wzięli udział także doradcy partnerstw ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Fundacji Fundusz Współpracy.Pierwszego dnia spotkania w Serocku rozmawiano o stanie realizacji projektu. Tematy odbywających się po południu warsztatów zostały wybrane przez uczestników spotkania. Wymieniano się doświadczeniami w zakresie planowania i realizacji projektów w obszarze transformacji energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach współpracy międzygminnej, planowano wspólne projekty infrastrukturalne, w tym przedsięwzięcia transportowe na obszarze partnerstwa z uwzględnieniem mobilności miejskiej. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o rozwoju lokalnej gospodarki i dzielili się doświadczeniami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (m.in. lokalny biznes, agroturystyka) w ramach partnerstw międzysamorządowych. Zastanawiali się także, jak budować i rozwijać usługi edukacyjne i społeczne na terenie partnerstwa, zmniejszając koszty ich realizacji oraz podnosząc jakość, a także jak budować zintegrowany projekt w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tak aby miał realne szanse na pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego.Drugiego dnia seminarium samorządowcy wzięli udział w sesji nt. funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 oraz w panelu dyskusyjnym „Wsparcie partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 - kryteria horyzontalne i zasady finansowania”. W części warsztatowej pojawiły się takie tematy, jak formy instytucjonalne współpracy JST, model funkcjonowania biura partnerstwa, rola lidera we wdrażaniu strategii partnerstwa i realizacji wspólnych projektów, proceduralne i praktyczne aspekty tworzenia strategii partnerstwa. Uczestnicy porozmawiają też o tym, jak budować strategię rozwoju obszaru partnerstwa integrującą JST o zróżnicowanych funkcjach wiodących, produktach, zasobach, a także o uspołecznianiu procesu opracowania i wdrażania strategii partnerstwa, o modelu funkcjonalno-przestrzennym w strategii rozwoju ponadlokalnego, a także o budowaniu korzyści dla gmin dzięki współpracy liderów oraz samorządów.Projekt doradczy CWD Plus to już druga edycja projektu, którego liderem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami – Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Rozwoju. W tej drugiej już edycji projektu, która potrwa do czerwca 2023 roku, uczestniczy, poprzez partnerstwa, ponad 700 JST z terenu całej Polski.   Źródło i foto: Związek Miast Polskich