Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie dla świetlic na terenach wiejskich

Wsparcie dla świetlic na terenach wiejskich

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub", mający na celu ułatwienie mieszkańcom wsi dostęp do informacji, w którym mogą uczestniczyć lokalne (mające siedzibę we wsi, w której działają) organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na obszarze nie większym niż obszar danej gminy. Wnioski można składać do 15 listopada 2007.

Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi, a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą/klubem, w których będzie zapewniony: stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; możliwość odrabiania lekcji; możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu oraz możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa); możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń. Świetlice/kluby mają być prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarządowe, które mogą mieć w nich również swoją siedzibę.

Źródło: Związek Powiatów Polskich

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub", mający na celu ułatwienie mieszkańcom wsi dostęp do informacji, w którym mogą uczestniczyć lokalne (mające siedzibę we wsi, w której działają) organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na obszarze nie większym niż obszar danej gminy. Wnioski można składać do 15 listopada 2007. Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi, a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą/klubem, w których będzie zapewniony: stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; możliwość odrabiania lekcji; możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu oraz możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa); możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń. Świetlice/kluby mają być prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarządowe, które mogą mieć w nich również swoją siedzibę. Źródło: Związek Powiatów Polskich