Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie dla lokalnej architektury sakralnej

Wsparcie dla lokalnej architektury sakralnej

Wsparcie dla lokalnej architektury sakralnej

Przedstawiciele władz samorządowych podpisali już trzy z czterech zaplanowanych umów na rewaloryzację zabytków w powiecie. Powiat Dąbrowski na ten cel przeznaczy 55 000 zł. Z ramienia samorządu powiatowego umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Pierwszym z beneficjentów, z którym zawarto umowę, jest Samorząd Gminy Gręboszów. W dniu 27 maja br. z Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem podpisano umowę, na mocy której samorząd powiatu dąbrowskiego przekaże dotację w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na konserwację Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej.

W dniu 28 maja br. podpisano kolejne umowy. Żelichowska parafia na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” z 1702 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Zygmunta w Żelichowie otrzyma dotację w wysokości 10 000 zł. W podpisaniu umowy uczestniczył proboszcz tamtejszej parafii ks. Andrzej Sobol.

Powiat Dąbrowski udzielił również dotacji luszowieckiej parafii. Dotacja w wysokości 15 000 zł zostanie przeznaczona na roboty renowacyjno-budowlane w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. Umowa została podpisana przez proboszcza tejże parafii ks. Bogdana Kwietnia w obecności członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego oraz członka Rady Parafialnej Stefana Luszowieckiego.

Warto podkreślić, iż to nie pierwsze dotacje udzielone przez Powiat Dąbrowski na odrestaurowanie lokalnej architektury sakralnej z terenu naszego powiatu. Od lat samorząd powiatowy zabezpiecza w budżecie środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dotacje przyznawane są zawsze na wniosek właścicieli/zarządców zabytkowych obiektów.

Przedstawiciele władz samorządowych podpisali już trzy z czterech zaplanowanych umów na rewaloryzację zabytków w powiecie. Powiat Dąbrowski na ten cel przeznaczy 55 000 zł. Z ramienia samorządu powiatowego umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk. Pierwszym z beneficjentów, z którym zawarto umowę, jest Samorząd Gminy Gręboszów. W dniu 27 maja br. z Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem podpisano umowę, na mocy której samorząd powiatu dąbrowskiego przekaże dotację w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na konserwację Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej. W dniu 28 maja br. podpisano kolejne umowy. Żelichowska parafia na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” z 1702 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Zygmunta w Żelichowie otrzyma dotację w wysokości 10 000 zł. W podpisaniu umowy uczestniczył proboszcz tamtejszej parafii ks. Andrzej Sobol. Powiat Dąbrowski udzielił również dotacji luszowieckiej parafii. Dotacja w wysokości 15 000 zł zostanie przeznaczona na roboty renowacyjno-budowlane w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. Umowa została podpisana przez proboszcza tejże parafii ks. Bogdana Kwietnia w obecności członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego oraz członka Rady Parafialnej Stefana Luszowieckiego. Warto podkreślić, iż to nie pierwsze dotacje udzielone przez Powiat Dąbrowski na odrestaurowanie lokalnej architektury sakralnej z terenu naszego powiatu. Od lat samorząd powiatowy zabezpiecza w budżecie środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dotacje przyznawane są zawsze na wniosek właścicieli/zarządców zabytkowych obiektów.