Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  Powiatu Dąbrowskiego

Ruszył nabór wniosków na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z budżetu Powiatu Dąbrowskiego.

Decyzję w tej sprawie podczas ostatniego posiedzenia podjął Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz członkowie Jarosław Bartoń, Andrzej Giza i Kamil Kwiatkowski.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działająca na terenie Powiatu Dąbrowskiego będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu:

  • umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
  • środków łączności lub ich modernizacji,
  • sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
  • samochodów ratowniczo-gaśniczych,
  • remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca bieżącego roku.

Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Zarządu Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży  pożarnych z budżetu powiatu”.

Złożenie wniosku:

Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione do reprezentowania jednostki.

Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podpisanie umowy

  1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji.
  2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki.
  3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację.

Szczegółowe informacje na temat dotacji dla OSP można uzyskać w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253).

Ruszył nabór wniosków na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z budżetu Powiatu Dąbrowskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniego posiedzenia podjął Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz członkowie Jarosław Bartoń, Andrzej Giza i Kamil Kwiatkowski. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działająca na terenie Powiatu Dąbrowskiego będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników, środków łączności lub ich modernizacji, sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, samochodów ratowniczo-gaśniczych, remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca bieżącego roku. Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży  pożarnych z budżetu powiatu”. Złożenie wniosku: Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione do reprezentowania jednostki. Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podpisanie umowy Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację. Szczegółowe informacje na temat dotacji dla OSP można uzyskać w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253). Pliki do pobrania Pobierz plik Zakres przedmiotowy dotacji 2023.pdf Pobierz plik Zasady ogólne.doc Pobierz plik Zasady ogólne.pdf Pobierz plik Załącznik nr 2 do ogólnych zasad - wniosek-2023.pdf