Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Wsparcie dla rodzin zastępczych

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu wsparcia funkcjonujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego rodzin zastępczych organizuje cykliczne spotkania  grup wsparcia. W tym roku odbyło się już 6 spotkań /ostatnie - 30 października 2013/.

Celem grup wsparcia jest wzmacnianie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych opiekunów zastępczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów zgłaszanych przez rodziny, dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, a także wypracowanie nowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnych od członków grupy i osób prowadzących rodziny zastępcze oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i  nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz  władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego),
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 •  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku
  i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę  posiada stałe źródło dochodów,
 • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

Rodzaje rodzin zastępczych

 • Rodzina zastępcza spokrewniona– tworzą ja  dziadkowie i rodzeństwo dziecka,
 • Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka,
 • Rodzina zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  i zawodowa specjalistyczna. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu (kilka miesięcy). Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Jakie kroki należy podjąć by zostać rodzina zastępczą?

 • zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie na wstępną rozmowę,
 • złożyć wymagane dokumenty, takie jak: wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, zaświadczenie o stanie zdrowia z informacją o braku przeciwwskazań u kandydatów do sprawowania opieki nad dzieckiem, zaświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o niekaralności sądowej,
 • uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • odbyć odpowiednie szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
  i otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (koszt szkolenia pokrywa powiatowe centrum pomocy rodzinie).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do: 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Joselewicza 5 (budynek Starostwa Powiatowego)

33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 4

Tel.  14 642 44 15   e-mail: pcprdt@interia.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu wsparcia funkcjonujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego rodzin zastępczych organizuje cykliczne spotkania  grup wsparcia. W tym roku odbyło się już 6 spotkań /ostatnie - 30 października 2013/. Celem grup wsparcia jest wzmacnianie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych opiekunów zastępczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów zgłaszanych przez rodziny, dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, a także wypracowanie nowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnych od członków grupy i osób prowadzących rodziny zastępcze oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i  nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz  władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę  posiada stałe źródło dochodów, posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej. Rodzaje rodzin zastępczych Rodzina zastępcza spokrewniona– tworzą ja  dziadkowie i rodzeństwo dziecka, Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka, Rodzina zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu (kilka miesięcy). Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Jakie kroki należy podjąć by zostać rodzina zastępczą? zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie na wstępną rozmowę, złożyć wymagane dokumenty, takie jak: wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, zaświadczenie o stanie zdrowia z informacją o braku przeciwwskazań u kandydatów do sprawowania opieki nad dzieckiem, zaświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o niekaralności sądowej, uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, odbyć odpowiednie szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (koszt szkolenia pokrywa powiatowe centrum pomocy rodzinie). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. B. Joselewicza 5 (budynek Starostwa Powiatowego) 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 4 Tel.  14 642 44 15   e-mail: pcprdt@interia.pl