Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż 31 marca 2014 roku mija termin składania do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które:

a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym,

b) pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

a)      dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

b)      dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

c)      dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Od roku 2014 obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

a) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym.

b) wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

c) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,

d) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Informacje i wnioski udostępnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

ul. B. Joselewicza 5, tel. 0-14 642 – 44 – 15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż 31 marca 2014 roku mija termin składania do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które: a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, b) pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku: a)      dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł, b)      dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, c)      dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Od roku 2014 obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II: a) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym. b) wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, c) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, d) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Informacje i wnioski udostępnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, tel. 0-14 642 – 44 – 15