Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.  

 

Jakie projekty uzyskają wsparcie?

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Kto może wziąć udział w naborze?

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.  

Jakie wydatki pokryje pomoc?

W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji.

O czym należy pamiętać?

Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie.

Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej.

Jaki jest sposób finansowania?  

Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.  

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

źródło: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.     Jakie projekty uzyskają wsparcie? Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. Kto może wziąć udział w naborze? Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.   Jakie wydatki pokryje pomoc? W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji. O czym należy pamiętać? Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej. Jaki jest sposób finansowania?   Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.   Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl. Gdzie szukać informacji? Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. źródło: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości